Čo je srdcový blok, prečo sa vyskytuje jeho stupeň, liečba?

Tento článok poskytuje kompletné informácie o patológii srdcového bloku. Prečo sa vyskytuje, aké sú blokády, ako sa prejavujú a aké liečenie je potrebné. Prognóza ochorenia.

Srdcové bloky sú patológie excitačnej vlny z predsiene do komôr. Závažnosť porušenia môže byť od spomalenia impulzu až po jeho úplné zastavenie.

Za normálnych okolností nastáva energetický impulz vedúci ku kontrakcii srdca v sínusovom uzle umiestnenom v predsieni. Ďalej, excitácia prechádza do atrioventrikulárneho uzla pri vstupe do komôr a pozdĺž nervových vlákien zväzku His, šíri sa do celého myokardu. Konzistentná a rytmická kontrakcia komôr srdcového svalu je kľúčom k normálnemu prietoku krvi vo všetkých orgánoch.

V patológii dochádza k zablokovaniu impulzov a komory kontraktujú menej často ako atria. A v závažných prípadoch dochádza k zástave srdca.

V tomto článku budeme hovoriť o atrioventrikulárnej blokáde.

 • Okrem atrioventrikulárneho bloku (AV bloku) môže dôjsť k poruche v štádiu prenosu excitácie zo sínusového uzla do atrioventrikulárneho bloku - táto patológia sa nazýva dysfunkcia sínusového uzla. V mnohých článkoch sa omylom nazýva sinoatriálna blokáda.
 • Zriedkavé typy impulzov vedenia medzi predsieňami v klinických prejavoch a inherentne napodobňujú atrioventrikulárne, preto sa nestali samostatnou jednotkou.

V podmienkach atrioventrikulárneho bloku (AV bloku), keď je nedostatočná komorová funkcia, dochádza k narušeniu prívodu krvi do vnútorných orgánov. Zvlášť postihnutý mozog a srdce, pre ktoré sú potrebné vysoké hladiny kyslíka a živín. Klinické prejavy patológie sú primárne spojené s narušením prietoku krvi v týchto orgánoch.

Zhoršenie impulzov môže nastať na akejkoľvek úrovni:

 • atrioventrikulárny uzol (AV uzol),
 • jeho kmeňový nosník,
 • rozvetvenie nohy zväzku Jeho.

Čím nižšia je úroveň bloku, tým horší je priebeh ochorenia a jeho prognóza.

V závislosti od úrovne a rozsahu poruchy môžu klinické prejavy úplne chýbať alebo byť tak výrazné, že pacient nemôže dokonca vykonávať domáce úlohy.

Existujú situácie, keď neexistujú žiadne príznaky - potom blokáda nevyžaduje liečbu a podlieha iba pozorovaniu v dynamike. Ak sú prejavy ochorenia, potom terapia môže zahŕňať konzervatívny manažment používajúci len drogy a metódy pre dočasnú alebo trvalú formu elektrickej stimulácie srdcového svalu. V závislosti od konkrétnej situácie môže byť úplná liečba možná alebo nemožná.

K liečbe pacientov so srdcovým blokom sa zaoberajú terapeuti, kardiológovia a arytmológovia. Intrakardiálna implantácia kardiostimulátora je vykonávaná endovaskulárnymi kardiologickými chirurgami.

Typy srdcového bloku

Odpoveď na otázku "čo je srdcová blokáda", je potrebné zistiť, čo sú a ako sú rozdelené do lekárskej praxe.

Atrioventrikulárna (AV) blokáda 1 stupňa - čo je a ako sa má liečiť

Atrioventrikulárny blokový stupeň 1 je patologický (menej bežne fyziologický) symptóm, ktorý sa určuje na elektrokardiograme, čo odráža rušenie v vedení nervového impulzu pozdĺž srdcového vodivého systému.

Aby sme pochopili, aká je táto podmienka a ako sa má liečiť AV-blokáda s jedným stupňom, je potrebné objasniť, že v srdci je systém vedenia, ktorý má jasnú hierarchiu. AV uzol (lokalita Asoff-Tavara) je umiestnený v medzizubnej priehradke a je zodpovedný za vedenie signálu ku kontrakcii z predsiene do komôr.

epidemiológia

AV blokáda triedy 1 je pomerne bežným stavom. Výskyt sa zvyšuje v priamom pomere k veku, pretože v priebehu času narastá riziko vzniku ochorenia srdca (najmä IHD).

Existuje dôkaz, že stupeň AV - blok 1 sa pozoruje u 5% ľudí so srdcovými poruchami. Pokiaľ ide o deti, ich frekvencia výskytu sa pohybuje od 0,6 do 8%.

klasifikácia

Podľa frekvencie a frekvencie vývoja:

 • odolný - je identifikovaný a zostane v budúcnosti;
 • prechodný (prechodný) - bol objavený raz, ale neskôr zmizol;
 • prerušované - po určení sa uskutočnilo, ale potom sa znova ukázalo.

Podľa lokalizácie bloku bloku sa AV blokáda rozdelí na:

 • proximálna (porucha v časti uzla najbližšie k predsieniam);
 • distálna (postihnutá časť v blízkosti komôr);
 • Existujú blokády kombinovaného typu.

Podľa prediktívnej hodnoty

 • Relatívne priaznivá: proximálna AV blokáda stupňa 1 funkčnej povahy;
 • Nežiaduce: blokáda je plná akútneho typu s predĺžením QRS (distálny blok).

Príčiny AV blokády

Príčiny ochorenia možno rozdeliť na organické a funkčné.

Existuje aj množstvo syndrómov, pri ktorých dochádza k izolovanej degenerácii AV uzla a jeho zväzku.

1) Keď je na prvom mieste čiastočná anatomická (štrukturálna) lézia vodivého systému. Toto sa pozoruje napríklad s účinkom uzliny na fibrózu po poškodení myokardu s myokarditídou, ischemickou chorobou srdca, Lyme chorobou. Zriedkavo sa vyskytuje vrodená ab - blokáda (deti trpia matkami s pacientmi s FHTC). AV uzol sa často podieľa na nižšom infarkte myokardu.

2) S funkčnou blokádou nie je morfológia uzla narušená, trpí iba funkcia, ktorá je samozrejme viac vhodná na korekciu.

Takýto stav je prevaha parasympatickej nervovej sústavy, pričom antiarytmiká (beta-blokátory - bisoprolol, atenolol, blokátory kalciových kanálov - verapamil, diltiazem, glykozidy - Korglikon, Strofantíny), abnormality elektrolytov (hyper- / hypokaliémiu).

Je tiež potrebné povedať, že normálne sa môže vyskytnúť AV-blokáda stupňa i, liečba sa nevyžaduje. K tomu dochádza napríklad s profesionálnymi športovcami, mladými ľuďmi.
3) Degeneratívne zmeny AV uzla v genetickej patológii.

Vyvíjajú sa s mutáciami v géne kódujúcom syntézu proteínov sodíka kardiomyocytového kanála.

Nasledujúce syndrómy sú špecifické: Leva, Lenegra, idiopatická kalcifikácia uzla.

prejavy

Čo je blok srdca? V tomto prípade je diagnostickým kritériom EKG pre túto podmienku predĺženie PQ intervalu viac ako 0,2 s, zatiaľ čo P zuby sú normálne, QRS komplexy nespadajú.

Klinicky sa tento stav v žiadnom prípade neprejavuje, pretože srdce sa správne znižuje, aj keď menej často ako normálne.

Z tohto dôvodu tento nález na EKG neuvádza potrebu liečby, ale monitorovanie stavu je potrebné.

Možno, že sa objavia symptómy počas pôsobenia spúšťača - fyzické. záťaž. Pri výskyte synkopálnych záchvatov (mdloby), závratov, blokády do druhého stupňa (ďalšia fáza) by mali byť podozrivé.

Program monitorovania pacienta

Ak si chcete pozrieť priebeh neúplnej blokády v čase a začať ju opravovať v čase, zobrazí sa nasledovné:

 • opakované EKG štúdie (multiplicita určuje lekár);
 • denné sledovanie EKG (Holter).

Samozrejme, EKG poskytuje komplexné informácie o poruchách rytmu, ktorými sú blokáda AV stupňa 1 stupňa. Ale s cieľom identifikovať príčiny, bude užitočný a ďalší výskum, napríklad echokardiografia. Stanovenie koncentrácie liekov užívaných v krvi, štúdium iónového zloženia krvi môže byť diagnosticky dôležité.

liečba

Stupeň 1 AV blokáda neznamená liečbu liekom. Zobrazuje sa dynamická kontrola stavu týchto ľudí. Ak je však príčina identifikovaná a odstrániteľná, musí sa urobiť.

S rozvojom patológie v dôsledku užívania drogy - na zníženie dávky alebo zastavenie lieky s výberom ďalšie, v prípade elektrolytovej nerovnováhy - korekcia elektrolytovej rovnováhy. V súhrne môžeme povedať, že blokáda funkčného stupňa 1 AV môže a mala by byť ovplyvnená, v prípade organickej lézie uzla je potrebné zvoliť taktiku čakania.

S preukázanou blokádou funkčného typu môžete starostlivo upraviť tón autonómnej inervácie. Použiť také lieky ako belloid, teopek.

Funkcie u detí

Porušenie impulzov pre srdce u detí je pomerne bežné. Je to dôsledok patológie tehotenstva vyplývajúceho z ochorení matiek (diabetes, SLE), environmentálnych faktorov atď.

Srdcová frekvencia sa u detí odhaduje inak ako u dospelých: srdcová frekvencia je 100 beats / min. už považovaná za bradykardiu a vyžaduje pozornosť. Preto je viditeľný AV blok prvého stupňa pri narodení.

Pozorujú sa tieto príznaky: bledosť alebo cyanóza, letargia, slabosť, odmietanie hrudníka, zvýšené potenie. Súčasne nemusia byť klinické prejavy stupňa 1.

výhľad

Pri funkčnom poškodení je priaznivé, s organickými poruchami je pravdepodobný progresívny priebeh patológie. Distálna atrioventrikulárna blokáda je oveľa nebezpečnejšia, pokiaľ ide o riziko komplikácií ako proximálne.

prevencia

Neexistujú žiadne špeciálne opatrenia na prevenciu AV blokády prvého stupňa.

Ako miera sekundárnej profylaxie (prevencia progresie) je možné rozlíšiť monitorovanie stavu, implantáciu kardiostimulátora (so zhoršením stavu).

Kardiológ - miesto o chorobách srdca a krvných ciev

Cardiac Surgeon Online

AV blokáda

V závislosti od závažnosti AV bloku (atrioventrikulárny blok) môže byť 1., 2. a 3. stupeň (kompletný).

AV blokádou prvého stupňa je predĺženie PQ intervalu viac ako 0,20 s. Nachádza sa u 0,5% mladých ľudí bez príznakov ochorenia srdca. Staršia AV blokáda 1. stupňa je najčastejšie výsledkom izolovanej choroby vodivého systému (Lenegrovej choroba).

Počas AV blokády 2. stupňa nedosiahne časť predsieňových impulzov komory. Blokáda sa môže vyvinúť na úrovni AV uzla a systému His-Purkinje.

 • Ak sa počas blokády AV (napr. 4: 3 alebo 3: 2) intervaly PQ líšia a pozorujú sa časopisy Wenckebach, hovoria o blokáde AV typu Mobitz typu I 2. stupňa.
 • Pri blokáde AVB druhého stupňa typu Mobitz I sú komplexy QRS zvyčajne úzke, pretože blokáda sa vyskytuje nad zväzkom Jeho na úrovni AV uzla.
 • Dokonca aj keď je blokáda His balíka zaznamenaná v blokáde Mobitz I, úroveň blokády je s najväčšou pravdepodobnosťou na úrovni AV uzla. Avšak v tomto prípade je jeho Jeho elektrogram nevyhnutný na potvrdenie úrovne blokády.

Veľmi pokročilá blokáda AV (3: 1, 4: 1 a vyššia) sa týka druhej blokády AV typu Mobitz II. QRS komplexy sú súčasne zvyčajne široké (charakteristická blokáda pravého alebo ľavého ramena His) a hladina blokády je pod AV uzlom. AV blokáda typu Mobitz II sa zvyčajne vyskytuje na úrovni systému His-Purkinje alebo pod ním. Často ide do úplnej blokády AV.

Blokáda AV v treťom stupni alebo úplná blokáda AV môže byť získaná a vrodená.

Klinický obraz

Stupeň 1 AV blok je zvyčajne bez symptómov.

 • Keď sa interval PQI predlžuje, tón srdca sa stáva tichším, preto pre AV blok 1. stupňa je charakteristický tichý tón, s AV blokom 2. stupňa typu Mobitz I, hlasitosť tónu I klesá z cyklu na cyklus a úplná blokáda AV ona je celá iná.
 • Pri úplnom AV bloku môže dôjsť k funkčnému mezosystolickému hluku.

etiológie

Príčiny AV blokády sú uvedené v tabuľke. Najčastejšou príčinou je izolovaná choroba vodivého systému (Lenegreova choroba). Okrem toho môže dôjsť k AV blokáde počas infarktu myokardu, zvyčajne počas prvých 24 hodín, vyskytuje sa u pacientov s nižším infarktom myokardu a u 2% pacientov s predošlým infarktom myokardu.

Liečba AV blokády 1 stupeň: čo je dôležité na zapamätanie?

Kategória AV bloku 1 patrí do kategórie kardiovaskulárnych ochorení. Je charakterizovaná prítomnosťou pomerne rozsiahlych symptómov, ktoré umožňujú, aby bol pacient sám určený. Liečba AV blokády prvého stupňa by mala byť vykonávaná v stacionárnych podmienkach skúsenými odborníkmi.

Čo je AV blokáda 1 stupeň?

Proti ventrikulárny blok sa nazýva ochorenie, ktoré spôsobuje narušenie prenosu nervového impulzu do srdcového vodivého systému.

Ochorenie môže byť v priečnej forme.

Ochorenie môže mať priečny tvar, ktorý je charakterizovaný porušením, pretože je postihnuté miesto Ashoff-Tawara.

Pri pozorovaní pozdĺžnej blokády je tiež porušená vodivosť. Protivarkárny blok nastáva s nárastom PQ intervalu viac ako 0,2 s. Je diagnostikovaná u 0,5% mladých pacientov.

Neexistujú žiadne príznaky ochorenia srdca. Táto choroba sa môže vyskytnúť aj u starších pacientov. Najčastejšou príčinou jej výskytu v tomto veku je izolovaná choroba vodivého systému.

Najčastejšie narušenie na úrovni AV uzla. Existuje tiež pokles AV uzla samotného. Stupeň AV bloku 1 môže byť chronický, čo si vyžaduje neustále sledovanie pacienta, ako aj použitie určitých liečebných postupov.

Tento patologický stav je veľmi často pozorovaný pri ischemických srdcových ochoreniach: ischémii alebo infarkte myokardu.

Príčina atrioventrikulárnej blokády pri izolovaných ochoreniach srdcového vodivého systému. Tieto choroby zahŕňajú ochorenie Leva alebo Lenegra.

Získajte informácie o blokáde AV z tohto videa.

Príčiny tejto choroby

Existuje veľa dôvodov, prečo vzniká tento patologický stav.

Atrioventrikulárny blok môže byť pozorovaný pri užívaní určitých liekov:

 • Det-blokátory;
 • Niektoré antagonisty vápnika;
 • digoxín;
 • Antiarytmické lieky, ktoré majú chinidínový účinok.

Pri vrodených srdcových chybách je vo väčšine prípadov AV blokáda, ktorá je často diagnostikovaná počas lupusu u žien. Ak má pacient transpozíciu hlavných tepien, môže to viesť k atrioventrikulárnemu bloku.

Tiež príčinou tohto patologického stavu sú chyby v medzikurovej septe.

Vo väčšine prípadov choroba postupuje pri ochoreniach myokardu:

AV blokáda sa vyskytuje pri myokarditíde.

Vývoj patológie možno pozorovať pri myokarditíde, infekčnej endokarditíde, ktorá je klasifikovaná ako zápalové ochorenie.

Pri metabolických poruchách: hyperkalémii a hypermagnezémii sa pozoruje vývoj atrioventrikulárnej blokády. Pri primárnej nedostatočnosti nadobličiek je tento proces tiež pozorovateľný.

Príčina atrioventrikulárneho bloku je veľmi často spôsobená poškodením AV uzla, ku ktorému dochádza v dôsledku chirurgického zákroku v srdci, katetrizácie orgánov, mediastinálneho ožarovania, deštrukcie katétra.

Prítomnosť nádorov, konkrétne melanómu, mezoteliómu, rabdomyosarkómu, lymfogranulomatózy, môže tiež prispieť k rozvoju AV-blokády.

Existuje niekoľko neurogénnych dôvodov, pre ktoré sa môže objaviť patologický stav. Tieto zahŕňajú vazovagálne reakcie. Tiež sa choroba môže vyskytnúť ako dôsledok syndrómu karotického sínusu.

V atrofickom myotóniu, ktorý patrí do kategórie neuromuskulárnych ochorení, možno pozorovať aj vývoj ochorenia.

Atrioventrikulárny blok je pomerne vážny patologický proces, ktorý beží na srdci. Môže sa prejaviť v dôsledku vývoja rôznych chorôb a patológií.

Klinické prejavy ochorenia

Vo väčšine prípadov sa atrioventrikulárny blok v prvej fáze prakticky nezobrazuje. Ale u niektorých pacientov sa prejavuje veľmi presne. Je to spôsobené tým, že je sprevádzané príznakmi chorôb, ktoré sú výsledkom. U mladých pacientov ide o normálny fyziologický jav.

Úroveň rušenia vedenia priamo ovplyvňuje AV blokádu.

Úroveň rušenia vedenia priamo ovplyvňuje povahu AV bloku. Závažnosť a etiológia ochorenia, ku ktorému dochádza, tiež ovplyvňuje prejav symptómov. Klinické prejavy nemajú žiadnu blokádu, ktorej vývoj sa pozoruje na úrovni atrioventrikulárneho uzla.

V dôsledku svojho vývoja sa u pacientov často vyskytuje bradykardia, čo je ich hlavný príznak. Ak sa vysloví bradykardia, potom atrioventrikulárny blok je sprevádzaný príznakmi tejto choroby.

V tomto prípade sa pacienti sťažujú na vznik slabosti, dýchavičnosti a dokonca aj angíny. Je to spôsobené malým PCHS a poklesom minútových srdcových emisií.

S rozvojom tejto choroby u pacientov klesá cerebrálny krvný prietok, čo vedie k vzniku závratov. Ich črtou je, že človek sa cíti zmätený.

Určenie atrioventrikulárneho bloku je vo väčšine prípadov pomerne zložité kvôli absencii príznakov. V niektorých prípadoch to však možno urobiť. Keď sa objavia prvé príznaky choroby, je nevyhnutné, aby ste vyhľadali lekársku pomoc.

Liečba AV blokády 1 stupeň

Liečba stupňa AV bloku 1 je neustále sledovať lekára pre pacienta iba vtedy, ak pokračuje bez príznakov. Ak sa patologický stav objaví ako dôsledok užívania určitých liekov, potom sa ich dávka upraví alebo úplne zruší. Veľmi často je patológia spôsobená srdcovými glykozidmi, B-blokátormi, antiarytmikami.

Atrioventrikulárny blok nastáva v dôsledku výskytu infarktu myokardu

Atrioventrikulárny blok, ktorý má srdcovú genézu a vyskytuje sa v dôsledku vývoja infarktu myokardu, kardiosklerózy, myokarditídy atď., Vyžaduje použitie B-adreostimulyátora na liečbu. Najčastejšie sa pacientom predpisuje izoprenalín, orciprenalín a ich analógy. Po dokončení liečby sa implantuje kardiostimulátor.

Aby sa zabezpečil útok Morgany-Adamsovej-Stokesovej, je Isadrin subvaginálny. Môže sa tiež podať subkutánne alebo intravenózne podanie atropínu. Ak je pacient diagnostikovaný s kongestívnym zlyhaním srdca, potom sú predpísané srdcové glykozidy, diuretiká, vazodilatanciá.

Prvý z týchto liekov by sa mal brať čo najšetrnejšie. Ak má pacient chronickú formu atrioventrikulárneho bloku, vyžaduje si symptomatickú liečbu. Najčastejšie v tomto prípade sú predpísané Belloid, Teopek, Corinfar.

Ak sa všetky vyššie uvedené spôsoby liečby ukázali byť málo účinný, potom sa používajú základné metódy.

Sú pripojené k inštalácii kardiostimulátora, čo pomáha obnoviť normálny rytmus a srdcový tep. Ak má pacient záchvat Morgany-Adams-Stokesovej, potom je povinný vykonať implantáciu endokardiálneho EX.

Tento postup sa tiež vykonáva, ak:

 • hypertenzia;
 • Kongestívne zlyhanie srdca;
 • Angina pectoris s kompletným AV blokom.

Ak má pacient komorový rytmus menej ako 40 minút, potom je preňho nevyhnutné vykonať tento postup.

Liečba atrioventrikulárneho bloku je použitie liečebnej terapie. Jeho neúčinnosťou je použitie chirurgických zákrokov.

Vlastnosti liečby detí

Podľa štatistík sa atrioventrikulárny blok u detí vyskytuje v 12% prípadov. V tomto veku u detí veľmi často pokračuje choroba. Dôvodom pre vznik plodu AV je vývojová patológia vnútri maternice matky.

Plod môže byť ovplyvnený rôznymi infekciami.

Veľmi často dochádza k porážke plodu ako dôsledok rôznych infekcií: streptokokov, stafylokokov, chlamydií atď. V niektorých prípadoch je choroba výsledkom genetickej predispozície. Ak sa vykoná chirurgický zákrok, ktorý koriguje srdcové chyby, môže to tiež viesť k atrioventrikulárnemu bloku.

Deti, ktoré rozvinú túto chorobu, sa veľmi unavujú. Malí pacienti, ktorí môžu hovoriť si sťažujú na bolesti hlavy a bolesť v oblasti srdca. V niektorých prípadoch môžu mať deti pozornosť. Počas cvičenia má dieťa dýchavičnosť. Stane sa veľmi slabým. V kritickom stave dieťaťa sa implantuje umelý kardiostimulátor.

Liečba atrioventrikulárneho bloku u detí priamo závisí od jeho príčin. Najčastejšie sa prvý stupeň ochorenia nezaobchádza. Najčastejšie sa deti liečia liekmi.

Použitie konkrétneho liečiva sa uskutočňuje v závislosti od klinického priebehu choroby a individuálnych charakteristík pacienta.

Atrioventrikulárny blok u detí je diagnostikovaný veľmi často. Ak ochorenie nedosiahne progresívny stav a nemá žiadne súvisiace ochorenia, dieťa sa jednoducho monitoruje. V opačnom prípade sa lieky používajú na liečbu alebo chirurgický zákrok.

Je účinné používanie tradičnej medicíny?

Liečba atrioventrikulárneho bloku v prvom stupni sa môže uskutočniť pomocou tradičnej medicíny. Veľmi často sa používajú obyčajné vaječné žĺtky na liečbu patológie.

Tradičné lekárstvo ponúka množstvo receptov.

Pri príprave lieku varte 20 vajíčok, oddeľte žĺtky od nich, položte ich na taniere a pridajte olivový olej k nim.

Výsledný nástroj musí byť v rúre 20 minút. Po uplynutí tejto doby sa nástroj ochladí a umiestni do chladničky. Užívanie lieku na 1 lyžičku. deň pred jedlom. Po ukončení desaťdňového liečebného obdobia musíte urobiť rovnakú prestávku. Po opakovaní tohto kurzu.

Veľmi často sa liečba srdcového bloku dá robiť pomocou divokej ruže. Na prípravu lieku musíte vziať ovocie v množstve 5 lyžíc. Sú umiestnené v pol litri vody. Varené ovocie zahrejte medom a nalejte do výsledného vývaru. Užívajte drogu je potrebné pred jedlom na štvrť šálku, čo povedie k zlepšeniu.

Aj na liečbu ochorenia sa môžu použiť korene valeriánov. Prijatie ľudovej medicíny sa uskutočňuje pred jedlom. Jedna dávka lieku je jedna polievková lyžica. Táto droga sa vyznačuje sedatívnym účinkom, ktorý obnovuje kardiovaskulárny systém.

Tiež liečba atrioventrikulárneho bloku sa môže uskutočňovať pomocou prasličky. Tento nástroj sa vyznačuje priaznivým účinkom na činnosť srdca a krvných ciev. Pri príprave lieku musíte vziať dve čajové lyžičky drvených bylín a naliať pohár vriacej vody. Infúzia lieku musí byť v priebehu 15 minút. Prijímanie národného opravného prostriedku sa uskutočňuje každé dve hodiny. Jedna dávka lieku je dve čajové lyžičky.

Atrioventrikulárny blok je pomerne závažné ochorenie srdca, ktoré sa vyznačuje prítomnosťou troch etáp. V prvom štádiu ochorenia, ktorý je charakterizovaný pomerne slabými príznakmi, je pacient sledovaný hlavne. Ak sa vyskytnú komplikácie, uskutoční sa liečba liekom alebo chirurgická liečba.

Všimol si si chybu? Vyberte ho a stlačte klávesy Ctrl + Enter, aby ste nám to povedali.

AV blok 1 stupňa - najbežnejšia forma ochorenia srdca

Vrodené alebo zdedené srdcové chyby by sa mali nazývať jednou z najčastejších príčin mortality vyskytujúcej sa v detstve a niekedy v detstve a niektoré z ich odrôd sa môžu zistiť počas vyšetrenia u 3,5 až 4,5% novorodencov počas celého roka. Približne 1,5% tohto indikátora pozostáva z rôznych foriem vrodeného zlého stavu, ktoré možno považovať za nezlučiteľné s ďalším životom. V tomto prípade je atrioventrikulárny blok prvého stupňa, ktorý predstavuje najčastejšie diagnostikovanú formu srdcových defektov prenášaných s dedičnosťou pri kombinovaní mnohých rôznych patológií, príznakom abnormálneho dodávania krvi medzi predsieňovými a srdcovými komorami.

Aký je špecifikácia, že blokáda 1. stupňa má a ako môže táto nepravidelnosť v práci srdcového systému najčastejšie objaviť v detstve alebo u dospelých?

Charakteristiky prejavu a priebehu ochorenia

Anatomická rozmanitosť zvažovaných abnormálnych prejavov vývoja a aktivity srdca naznačuje určitú formu klinických príznakov. Ak sa vyskytne blokáda prvého stupňa, dochádza k odstráneniu pracovného množstva krvi z dutiny ľavej polovice srdcového svalu na inú tretinu - tento prejav sa prejavuje v oblasti dislokácie dvoch kardiálnych oddelení, ako aj predsiení.

Blokáda Av 1 stupňa sa vyskytuje pravidelne v ranom detstve počas celého roka života - približne 62% z identifikovaných situácií. Rozlišujúca špecifická vlastnosť tohto patologického stavu môže byť nazývaná spomalenie vývoja dieťaťa, jeho koža sa stáva bledá a zdanlivo vyčerpaná. Nemocným deťom je veľmi ťažké zažiť aj mierny rozsah alebo intenzívny výkon, zatiaľ čo v oblasti srdcového svalu môžu okamžite počuť zvuky.

Ďalej sa najčastejšie deteguje aktívna tvorba hrbového srdca a srdcový sval sa významne zvyšuje vo svojich parametroch av niekoľkých smeroch.

U dospelých sa ochorenie zvlášť často vyskytuje počas čiastočného alebo úplného vyšetrenia za prítomnosti špecifických príznakov vrodenej srdcovej choroby. Tieto prejavy by sa mali zvážiť:

 • postupné a znateľné zhoršenie všeobecného blahobytu, dokonca aj s nízkym fyzickým alebo emočným stresom;
 • časté príznaky dýchavičnosti;
 • pravidelne sa prejavuje vylučovanie kože krvou;
 • nie je dostatočný hladký rytmus pozorovaný pri sťahovaní svalov;
 • výskyt častého výskytu bronchopulmonárnych ochorení.

Aby dospelý mohol detekovať atrioventrikulárny blok, môže sa stať skutočným kvôli výskytu častých iných šelestov, ktoré sa vyskytujú v oblasti srdca a ktoré sú celkom jasne vysledovateľné. Pri vykonávaní prieskumu hornej tretiny srdcového svalu boli počúvané výrazné diastolické a systolické šelesty. Ochorenie AV blokáda prvého stupňa na ekg, čo ukazuje s výsledkami: srdcový rytmus sa stáva nerovnomerným, hluk ovplyvňuje kardiogram získaný počas vyšetrenia.

Určenie potrebných metód expozície umožňuje ľuďom, ktorí našli uvažovanú srdcovú patológiu vo svojich orgánoch, aby lepšie zlepšili celkovú pohodu a stav a predĺžili život, pretože počas srdcového bloku je obdobie a trvanie života nízke: to je v rozmedzí 40-52 rokov.

Odrody choroby

V súlade s oblasťou poškodenia srdcového svalu môžu byť definitívne rozdelené existujúce vonkajšie symptómy a miery progresie blokády.

V súčasnosti existujú tri hlavné typy alebo typy, ktoré majú atrioventrikulárny blok a tieto formy sa rozpoznávajú, keď sú v súlade s anatomickými špecifickými znakmi ochorenia:

 • neúplnú alebo čiastočnú formu - tu je zaznamenaná primárna chyba, ktorá ovplyvňuje medzikusovú septu a rozdelenie predného hrotu do mitrálnej chlopne;
 • v prerušovanej forme patológie sa pozoruje prítomnosť primárnej defekty v medzibunkovom septe, ako aj všeobecné zhoršenie pevnosti a straty tvaru predného hrdla v mitrálnej chlopni, ako aj časti trikuspidálneho hrdla;
 • a plnú formu, ktorej prejavy sú charakterizované výskytom spoločného krúžku u atrioventrikulárnych chlopní, rovnobežne s prvým defektom v septe a variantami defektov v prítokovej medzikomorovej septa.

Dodatočná klasifikácia, ktorú blokáda umožnila rozdeliť celý formulár na tri odrody:

 1. Typ A, ktorý možno opísať prítomnosťou čiastočnej separácie listu do ľavej a pravej časti; sú rozdelené pomocou upevňovacích prvkov: akordy prechádzajú z oblasti pravého na ľavú komoru srdcového svalu;
 2. typ B - počas vývoja zlúčeniny prechádzajú z jednej časti komory na špecifický ventil;
 3. Typ C je charakterizovaný absenciou spojov vpredu.

Teraz je potrebné preskúmať dôvody, prečo často dochádza k blokáde.

Časté výskyty

V súčasnosti nie sú presné príčiny vzniku a vývoja spoločnosti Mobitz. Ale podľa názoru väčšiny lekárov, ktorí študujú Mobitz, existuje niekoľko dôvodov, ktoré môžu byť považované za stimulačné faktory pre jeho vzhľad.

Mali by zahŕňať nasledujúce pravdepodobné príčiny:

 • dedičný indikátor - príznaky rôznych typov zmien v srdcovej práci sa často stávajú dôvodom na detekciu mobitzov;
 • zmeny v chromozómovej aktivite;
 • genetický moment.

Zmeny a dysfunkcie činnosti svalov sú zvlášť často považované za dedičné a ich definícia vám umožňuje začať optimálnu liečbu v čase, že je možné zachovať relatívne normálny život bez patológií pacienta a jeho významné trvanie.

Symptómy, príznaky, ktoré pomáhajú diagnostikovať

Najčastejšie možnosti mobitzov by sa mali nazývať vysokou únavou, ktorá sa začína prejavovať dokonca aj s malým množstvom fyzického a psychického stresu a často dochádza k výraznému dychovému napätiu. V rovnakej dobe je koža takmer celú dobu vyčerpaná krvou a fyzický vývoj u detí s mobitzom je pomalý. Pacienti trpia respiračnými ochoreniami rôznej intenzity a trvania.

Často sa vyskytujúce zvuky rôznej povahy v oblasti srdca, ktoré sú zistené pri vykonávaní všeobecných vyšetrení rôznych smerov, môžu byť charakteristické časté arytmie pocitované pacientom a poruchy rytmu a tempa, ako aj srdcová frekvencia.

servis je

Diagnostické úkony vyžadujúce blok srdca zahŕňajú:

 • elektrokardiogram, ktorý umožňuje identifikovať existenciu odchýlok v rytme a prácach srdca;
 • dôkladné röntgenové vyšetrenie - pomocou jeho pomoci je možné zistiť prírastok alebo miernu zmenu pľúcneho vzoru, vydutie a zvýšenie srdcovej tepny;
 • echokardiografia;
 • katetrizácia srdca;
 • angiokardiografii.

Tieto diagnostické metódy, ktoré sú potrebné na stanovenie diagnózy srdcového bloku, môžu zistiť prítomnosť abnormalít v činnosti srdca, poruchy aktivity pravého a ľavého srdcového srdca a komôr.

Liečebná metóda

Vlastnosti liečby, ktoré sa môžu odporučiť pri detekcii srdcového bloku, sú založené na predtým vykonanej celkovej diagnóze. Koniec koncov, druh liečby závisí od typu a formy choroby.

Terapeutická liečba

Terapeutické metódy sa zriedka používajú, pretože závažnosť prejavov, ktoré srdce blokuje, vyžaduje závažnejšie terapeutické opatrenia a súčasne používané chirurgické metódy umožňujú zlepšenie stavu pacienta a predlžujú jeho život.

Z tohto dôvodu by sa najradšej metóda expozície, keď sa diagnostikuje srdcový blok, mala nazývať výlučne chirurgická intervencia s cieľom zmeniť priebeh srdcových zmien.

Možnosti liečby liekov

Špecialista, keď je zistený srdcový blok, často používa lieky, ktoré sa používajú pri všetkých typoch srdcového zlyhania. Avšak vzhľadom na ich nedostatočnú účinnosť s väčším počtom druhov, ktoré má prechodná blokáda, sa odporúča chirurgická operácia.

Podľa mnohých kardiológov by sa mali brať do úvahy lieky, ktoré sú zvlášť často predpísané pre tento typ patológie:

 • nitroglycerín. Aktivita lieku sa používa na stabilizáciu pacienta v prípade nadmerného vývoja patológie na obnovenie normy v stave osoby;
 • Inhibítory ACE, ktoré pomáhajú znižovať ukazovatele stupňa a krvného tlaku;
 • rôzne betablokátory skutočne znížia prejavy tlakových indikátorov, keď sa obnovia srdcové rytmy;
 • všetky typy diuretík pomáhajú pri výskyte rozsiahleho otoku a vylučujú akumulujúcu tekutinu z tkanív.

Vykonanie operačného rozhodnutia však dáva možnosť zachrániť životy väčšiny pacientov.

chirurgia

Vďaka operácii vykonanej včas je možné neutralizovať medzi predsieňovým, ako aj medzi komorovým regulačným procesom, výrobou / konzervovaním tkanív ventilu.

Pri použití špecifického zariadenia na chirurgický zákrok na srdcový sval sa aplikuje náplasť vyrobená zo špeciálneho medicínsky testovaného a neutrálneho materiálu - s jej pomocou sa zabráni interakcii oboch častí komôr. Teraz je možné použiť aj niekoľko záplat podľa situácie.

Preventívne opatrenia

Včasná diagnostika poskytuje v najskoršom období detekciu tohto variantu srdcovej patologickej aktivity na vykonanie požadovaného zásahu. Proces inštalácie monitorovacích záplat v správe a regulácia ventilu srdcového svalu umožňuje čo najviac zachovať správne fungovanie srdca, čím sa dlhšie a šetrí život človeka.

Najčastejšie problémy s liečbou

V určitých situáciách môže byť potrebná ďalšia (alebo opakovaná) operácia. Je to oveľa pravdepodobnejšie, že zhorší vopred stanovenú prognózu a zvyšuje mieru úmrtnosti inej intervencie o 25-40%.

Pravdepodobná prognóza ochorenia

Pri vykonávaní chirurgickej intervencie vopred je táto 15-ročná prognóza prežitia 60%. Avšak za podmienok pre vykonanie sekundárneho (alebo následného) chirurgického zákroku sa táto prognóza spočiatku zhoršuje o 2,5 - 5%.

Atrioventrikulárny blok

Atrioventrikulárna (atrioventrikulárna) blok (atrioventrikulárny blok) - narušenie funkcie vedenia, ktorá sa vyjadruje v spomalenie alebo zastavenie prechode elektrického impulzu medzi predsieňou a komôr a vedie k poruche srdcového rytmu a hemodynamiky. AV blokáda môže byť asymptomatická alebo sprevádzaná bradykardiou, slabosťou, závratmi, mŕtvicami a stratou vedomia. Atrioventrikulárny blok je potvrdený elektrokardiografiou, Holter ECG monitoringom, EFI. Liečba atrioventrikulárneho bloku môže byť liečba alebo srdcová chirurgia (implantácia kardiostimulátora).

Atrioventrikulárny blok

Na AV bloku srdce je spomalenie alebo úplné zastavenie impulzu z átria ku komorám v dôsledku poškodenia správne AV uzla, zväzok His alebo ramienka bloku. V tomto prípade je nižšia úroveň lézie, tým ťažšie sú prejavy blokády a neuspokojivá prognóza. Prevalencia atrioventrikulárneho bloku je vyššia u pacientov so sprievodnou kardiopatológiou. Medzi osobami s ochorením srdca sa AV AV-blokáda stupňa I vyskytuje v 5% prípadov, v II. Stupni - v 2% prípadov sa u pacientov starších ako 70 rokov objavuje blokáda AV stupňa III. Stupňa. Náhla srdcová smrť sa podľa štatistických údajov vyskytuje u 17% pacientov s úplnou AV blokádou.

Atrioventrikulárny uzol (AV uzol) je súčasťou systému srdcového vedenia, ktorý zabezpečuje konzistentné zníženie atriov a komôr. Pohyb elektrických impulzov zo sínusového uzla sa spomaľuje v AV uzle, čo umožňuje znížiť predsieň a vynútiť krv do komôr. Po krátkom oneskorení sa impulzy šíria pozdĺž zväzku His a jeho nohy do pravého a ľavého srdca, čo prispieva k ich excitácii a kontrakcii. Tento mechanizmus poskytuje alternatívne zníženie myokardu predsiení a komôr a udržuje stabilnú hemodynamiku.

Klasifikácia AV blokády

V závislosti od úrovne, pri ktorej dochádza k narušeniu elektrického impulzu, sa izoluje proximálna, distálna a kombinovaná atrioventrikulárna blokáda. V proximálnej AV blokáde môže byť vedenie impulzu narušené na úrovni predsiení, AV uzla, kmeňa Jeho zväzku; distálny - na úrovni odbočných línií Jeho; pri kombinácii - dochádza k narušeniu viacerých úrovní vodivosti.

S ohľadom na dobu trvania AV bloku prideliť svoje akútny (infarkt myokardu, predávkovanie drog, atď...), intermitentná (prerušované - v ICHS sprievode prechodnú koronárnej nedostatočnosti) a chronických foriem. Podľa elektrokardiografických kritérií (spomalenie, periodicita alebo úplná absencia impulzného vedenia do komôr) existujú tri stupne atrioventrikulárneho bloku:

 • I stupeň - atrioventrikulárne vedenie cez AV uzol je spomalené, ale všetky impulzy z predsiene dosahujú komory. Nie je klinicky uznávaný; na EKG sa interval P-Q predĺži> 0,20 sekúnd.
 • II. Stupeň - neúplný atrioventrikulárny blok; nie všetky predsieňové impulzy dosiahnu komory. Na EKG - periodická strata komorových komplexov. Existujú tri typy Mobitz AV-blokády stupňa II:
  1. Typu I Mobittsa - oneskorenie každý nasledujúci impulz v uzle AV výsledky v celkovom oneskorenie jednej z nich a zrážanie komorového komplexu (obdobie Samoilova - Wenckebach).
  1. Mobitz Typ II - Kritické impulzné oneskorenie sa vyvíja náhle, bez predchádzajúceho predĺženia doby oneskorenia. Súčasne je zaznamenaná absencia každého sekundárneho (2: 1) alebo tretieho (3: 1) impulzu.
 • Stupeň III - (kompletný atrioventrikulárny blok) - úplné zastavenie prechodu impulzov z predsiene do komôr. Predsieňová zmluva pod vplyvom sínusového uzla, komôr v ich vlastnom rytme, najmenej 40-krát za minútu, čo nestačí na zabezpečenie dostatočného prekrvenia.

Atrioventrikulárna blokáda stupňa I a II je čiastočná (neúplná), blokáda stupňa III - úplná.

Dôvody pre rozvoj AV blokád

Podľa etiológie sa funkčný a organický atrioventrikulárny blok líši. Funkčná AV blokáda v dôsledku zvýšeného tónu parasympatického nervového systému. Atrioventrikulárny blok I a stupeň II v izolovaných prípadoch pozorovaný u mladých fyzicky zdravých jedincov, vyškolených športovcov, pilotov. Zvyčajne sa vyvíja vo sne a zmizne počas fyzickej aktivity, čo sa vysvetľuje zvýšenou aktivitou vagusového nervu a považuje sa za variant normálu.

AV-blokády organického (srdcového) genéza sa vyvíjajú v dôsledku idiopatickej fibrózy a sklerózy srdcového vodivého systému pri rôznych ochoreniach. Príčiny srdcového AV blokáda môže slúžiť pri reumatických procesov v myokardu, kardiosklerosis, syfilitické srdcovej nedostatočnosti, infarktu mezikomorového septa, ochorenia srdca, kardiomyopatia, myxedém, difúzna ochorenie spojivového tkaniva, myokarditída rôzneho pôvodu (autoimunitné, záškrt, thyrotoxic), amyloidóza, sarkoidóza, hemochromatózy, srdcové nádory atď. S blokádami srdcového AV sa môže najskôr pozorovať čiastočná blokáda, avšak s progresiou kardiopatológie sa vyvíja blokáda štádia III. Yeni.

Rôzne chirurgické zákroky môžu viesť k rozvoju atrioventrikulárnych blokád: náhrada aortálnej chlopne, vrodené srdcové defekty, atrioventrikulárna RFA srdca, katetrizácia pravého srdca atď.

Vrodená forma atrioventrikulárnej blokády (1:20 000 novorodencov) je v kardiológii pomerne zriedkavá. V prípade vrodených AV blokov neexistujú žiadne oblasti vodivého systému (medzi predsieňou a AV uzlom medzi AV uzlom a komorami alebo obidvoma ramenami His odbočky) s rozvojom vhodnej úrovne blokády. U štvrtiny novorodencov sa atrioventrikulárna blokáda kombinuje s inými vrodenými abnormalitami srdca.

Jednou z príčin atrioventrikulárny blok nie je nezvyčajné, intoxikácie drogami: srdcové glykozidy (digitalis), beta-blokátory, blokátory kalciových kanálov (verapamil, diltiazem, aspoň - corinfar), antiarytmiká (chinidín), soli lítia, niektoré lieky a ich kombinácie.

Príznaky blokády AV

Charakter klinických prejavov atrioventrikulárnej blokády závisí od úrovne porúch vedenia, stupňa blokády, etiológie a závažnosti sprievodného srdcového ochorenia. Bloky, ktoré sa vyvinuli na úrovni atrioventrikulárneho uzla a nespôsobujú bradykardiu, sa nevykazujú klinicky. V prípadoch ťažkej bradykardie sa vyvinie AV-blokáda s touto topografiou porúch. Z dôvodu nízkej srdcovej frekvencie a poklesu minútového prietoku krvi počas fyzickej námahy majú títo pacienti slabosť, dýchavičnosť a niekedy aj angína. Vzhľadom na pokles cerebrálneho krvného toku je možné pozorovať závraty, prechodné pocity zmätenosti a mdloby.

Pri stupni atrioventrikulárneho bloku II cítia pacienti pocit straty pulznej vlny ako prerušenia srdcovej oblasti. Keď AV blok typu III sú útoky Morgagniho-Adams-Stokes: spomalenie srdcovej frekvencie na 40 alebo menej tepov za minútu, závraty, slabosť, stmavnutie očami, krátku stratu vedomia, bolesť v srdci, cyanózou v tvári, snáď - kŕče. Vrodená AV blokáda u pacientov detstva a dospievania môže byť asymptomatická.

Komplikácie AV blokád

Komplikácie atrioventrikulárnych blokád sú spôsobené najmä výrazným spomalením rytmu, ktoré sa vyvíja na pozadí organickej lézie srdca. Najbežnejší priebeh AV blokády je sprevádzaný objavením alebo zhoršením chronického srdcového zlyhania a rozvojom ektopických arytmií vrátane ventrikulárnej tachykardie.

Priebeh kompletného atrioventrikulárneho bloku môže byť komplikovaný vývojom záchvatov Morgagni-Adams-Stokes spojených s hypoxiou mozgu v dôsledku bradykardie. Začiatku útoku môže predchádzať pocit tepla v hlave, záchvaty slabosti a závraty; počas útoku sa pacient zmení na bledosť, potom sa rozvinie cyanóza a strata vedomia. V tomto bode môže byť potrebné, aby pacient vykonal nepriamu masáž srdca a mechanické vetranie, pretože dlhodobá asystóla alebo pridanie ventrikulárnych arytmií zvyšuje pravdepodobnosť náhlej srdcovej smrti.

Opakované epizódy straty vedomia u starších pacientov môžu viesť k rozvoju alebo zhoršeniu duševno-duševných porúch. Menej často sa pri AV blokácii môže vyvinúť arytmogénny kardiogénny šok, častejšie u pacientov s infarktom myokardu.

V podmienkach nedostatočnosti krvného zásobenia AV blokádami sa niekedy pozorujú javy kardiovaskulárnej insuficiencie (kolaps, synkopa), exacerbácia koronárneho srdcového ochorenia a ochorenia obličiek.

Diagnóza blokády AV

Pri vyhodnocovaní histórie pacienta v prípade podozrenia na atrioventrikulárny blok zistiť, tým, preneseného za infarkt myokardu, myokarditída a ďalšie kardiopatology, lieky porušenie átrioventrikulárne vedenie (digitalis, beta-blokátory, blokátory kalciových kanálov, atď).

Počas auskultácie srdcového rytmu sa slyší správny rytmus prerušený dlhými pauzami, čo naznačuje stratu komorových kontrakcií, bradykardiu, vzhľad tónu Strážskeho dela. Zvýši sa pulzácia cervikálnych žíl v porovnaní s karotickými a radiálnymi tepnami.

Pri elektrokardiograme sa AV blokáda prvého stupňa prejavuje predĺžením P-Q intervalu> 0,20 s; II. Stupeň - sínusový rytmus s pauzami v dôsledku depozície komorových komplexov po vlne P, vznik komplexov Samoilov-Wenckebach; Stupeň III - zníženie počtu komorových komplexov faktorom 2-3 v porovnaní s predsieňovým (od 20 do 50 za minútu).

Vedenie denný EKG Holter monitoring ak AV blok umožňuje porovnať subjektívnych pocitov pacienta zmeny elektrokardiografické (napr., Mdloby ostro bradykardia), posúdiť mieru bradykardia a blokády komunikáciu s aktivitou pacienta, podávanie liečiva určiť prítomnosť označenie pre implantáciu kardiostimulátora a ďalšie.

Pomocou elektrofyziologickej štúdie srdca (EFI) sa určuje topografia AV bloku a určujú sa indikácie jeho chirurgickej korekcie. Pri prítomnosti sprievodnej kardiopatológie a jej detekcie počas AV blokády sa uskutočňuje echokardiografia, MSCT alebo MRI srdca.

Dodatočné laboratórne testy AV blokády sú indikované za prítomnosti komorbidných stavov a ochorení (stanovenie hladiny elektrolytu v krvi počas hyperkalémie, obsah antiarytmík počas predávkovania, aktivita enzýmov pri infarkte myokardu).

Liečba AV blokád

Pri stupni atrioventrikulárneho bloku I, ktorý sa vyskytuje bez klinických prejavov, je možné len dynamické pozorovanie. Ak je AV blokáda spôsobená liekom (srdcové glykozidy, antiarytmiká, β-blokátory), je potrebné vykonať úpravu dávky alebo úplné zrušenie dávky.

Pri AV blok genéza srdcový (infarkt myokardu, myokarditída, kardiosklerosis et al.), Spracovanie sa vykonáva p-adrenostimulyatorov (izoprenalín, orciprenalín) ďalej znázornené implantovaný kardiostimulátor.

Isoprenalín (sublingválne), atropín (intravenózne alebo subkutánne) sú lieky prvej pomoci na úľavu útokov Morgagni-Adams-Stokes. Pri príznakoch kongestívneho zlyhania srdca, predpísaných diuretík, srdcových glykozidov (s opatrnosťou), vazodilatancií. Ako symptomatickú liečbu chronickej formy AV blokád sa liečba uskutočňuje s teofilínom, extraktom Belladonna, nifedipínom.

Radikálnym spôsobom liečenia AV blokov je inštalácia kardiostimulátora (EX), obnovenie normálneho rytmu a srdcovej frekvencie. Indikácie pre implantáciu endokardiálneho EX sú prítomnosť anamnézy záchvatov Morgagni-Adams-Stokes (dokonca aj jedno); ventrikulárna frekvencia menšia ako 40 za minútu a periódy asystoly 3 sekundy alebo viac; AV blokáda stupňa II (typ II podľa Mobitzovho) alebo III stupňa; kompletný AV blok, sprevádzaný angínou pectoris, kongestívnym zlyhaním srdca, vysokou arteriálnou hypertenziou atď. Ak chcete rozhodnúť o otázke operácie, poraďte sa so srdcovým chirurgom.

Prognóza a prevencia AV blokád

Vplyv rozvinutého atrioventrikulárneho bloku na budúci život a pracovnú schopnosť pacienta je determinovaný mnohými faktormi a predovšetkým úrovňou a stupňom blokády, základnou chorobou. Najzávažnejšia prognóza pre AV blokádu triedy III: pacienti sú postihnutí, rozvoj srdcového zlyhania.

Komplikuje prognózu vývoja distálnych AV blokád v dôsledku hrozby úplnej blokády a zriedkavého ventrikulárneho rytmu, ako aj ich výskytu na pozadí akútneho infarktu myokardu. Včasná implantácia kardiostimulátora môže zvýšiť očakávanú dĺžku života pacientov s AV blokádami a zlepšiť ich kvalitu života. Kompletná kongenitálna atrioventrikulárna blokáda prognosticky výhodnejšia ako získaná.

Typicky, atrioventrikulárny blok v dôsledku základného ochorenia alebo patologického stavu, preto je jej prevencia je odstrániť príčinných faktorov (liečbu srdcových chorôb, nekontrolované príjem výnimky liečivá ovplyvňujúce vedenie impulzov a podobne. D.). Na prevenciu exacerbácie stupňa AV blokády je indikovaná implantácia kardiostimulátora.

Čo je blok 1 srdca

Srdcové bloky zabraňujú normálnemu prívodu krvi do orgánov a spôsobujú zmenu ich funkcie. Môžu sa vyskytnúť u detí a dospelých. Rôzne typy blokád predstavujú rôzne stupne nebezpečenstva pre telo.

V niektorých prípadoch pacienti nevedia o prítomnosti patológie v ich srdci a považujú sa za prakticky zdravé.

V priebehu fyzickej prehliadky alebo EKG počas návštevy lekára s inou chorobou sa nachádza blokáda srdca. Slová "blok srdca", ktoré pacient zistil v závere EKG, spôsobujú strach z panickej záchvatu úplného zastavenia srdca. Mali by mať strach?

 • Všetky informácie na stránke sú len informačné a nepredstavujú manuál pre akciu!
 • Len doktor vám môže poskytnúť presnú diagnózu!
 • Naliehavo vás žiadame, aby ste sa neuchovávali, ale aby ste sa zaregistrovali u špecialistov!
 • Zdravie pre vás a vašu rodinu!

Popis patológie

V srdcovej svalovke sú zhluky nervových buniek (tzv. Uzlov), v ktorých vznikajú nervové impulzy, ktoré sa šíria cez špeciálne nervové vlákna cez atriálny a komorový myokard a spôsobujú ich kontrakcie.

Jeden z týchto uzlov (sínusová predsieň) sa nachádza v átriu. Práve v ňom vzniká elektrický impulz, ktorý sa ďalej šíri do atrioventrikulárneho uzla a zabezpečuje normálny srdcový rytmus. Tieto uzly sa nazývajú ovládače tepovej frekvencie.

Vlákna, ktorými sa impulzy prenášajú z kardiostimulátorov na svalové vlákna, sa nazývajú vodivý systém. Od atrioventrikulárneho uzla po svaly srdcových komôr impulzy prechádzajú cez zväzky nervových vlákien nazývaných zväzok His (ľavý a pravý).

Rušenie impulzov vznikajúcich v predsieňovom kardiostimulátore sa nazýva blok srdca. Môžu sa prenášať pomaly alebo ich vedenie pozdĺž nervových vlákien úplne zastaví - vyvíja sa čiastočný alebo úplný srdcový blok. V každom prípade takéto zmeny spôsobujú narušenie rytmu srdca.

Pri pomalšom tempe chodu pulzu dochádza k dlhšej prestávke medzi kontrakciou predsiene a komôr. Ak sa impulz neuskutoční vôbec, nedôjde ku kontrakcii srdcových svalov alebo srdcových komôr (atriálna alebo ventrikulárna asystóla).

A len ďalší signál o znížení je účinný, redukcia sa potom vyskytuje v normálnych intervaloch až do nasledujúcej blokády.

Porušenie vodivosti elektrického impulzu môže nastať na rôznych úrovniach, čo spôsobuje rôzne formy blokád. Súčasne je narušený krvný obeh: pri absencii komorovej kontrakcie nie je krv presadená do krvných ciev, tlakové kvapky a tkanivá orgánov nie sú vybavené kyslíkom.

Heart block 1 stupeň a jeho dôsledky

Atrioventrikulárny srdcový blok (AV blok) sa týka narušeného prenosu nervových impulzov cez vlákna vodivého systému medzi predsieňami a komorami srdca, čo spôsobuje vážnu poruchu kardiovaskulárneho systému.

Nebezpečenstvo a význam av-blokády závisí od jej závažnosti. Existujú tri závažnosti blokád:

 • zvýšený tón vagusového nervu (vyskytuje sa u športovcov);
 • sklerotické zmeny vodivého systému;
 • patologické zmeny srdcových chlopní;
 • zápal srdcového svalu (myokarditída);
 • reumatizmus;
 • vedľajší účinok niektorých liekov (srdcové glykozidy, betablokátory atď.);
 • kardio;
 • infarkt myokardu;
 • intoxikácie;
 • Borrelióza (Lymeova choroba);
 • zmeny v zložení elektrolytov v krvi.

Z liekov, ktoré môžu spôsobiť porušenie vodivosti impulzov v srdci, možno nazvať:

 • Strofantíny;
 • Korglyukon,
 • digoxín;
 • nifedipín;
 • amlodipín;
 • cinnarizine;
 • verapamil;
 • atenolol;
 • Bisoprolol a ďalšie.

Pri absencii patologických zmien v kardiovaskulárnom systéme sa av-blokáda 1. stupňa nevykazuje klinicky, cíti sa prakticky zdravá. Pri EKG sa zistí porušenie vodivosti a môže sa považovať za variant normy.

Takéto osoby by však mali byť pod dohľadom kardiológov (s pravidelným monitorovaním EKG), pretože proces môže byť zhoršený. Výskyt mdloby, závratov a tmavnutia v očiach je klinickým prejavom prechodu av-blokády 1. stupňa na závažnejší stupeň.

 • V prvom type (nazývanom Mobitz 1) pacienti vysvetľujú svoju únavu a nepohodlie zaťažením počas pracovného dňa alebo so stresom, ale môžu sa vyskytnúť závraty a mdloby.
 • V druhom type (Mobitz 2), okrem týchto prejavov, bolesť v srdci je narušená, srdcová zástava je cítiť, mdloba je predĺžená a je zakalenie vedomia.
 • Blokáda 3. stupňa, v ktorej sa impulz do komôr neprenáša vôbec, sa prejavuje znížením pulzovej frekvencie (menej ako 40 úderov za minútu), závažnou slabosťou, výrazným závratom, dýchavičnosťou a tmavnutím očí.
 • Ak počet komorových kontrakcií klesne na 15 v 1 minúte, príde krv do mozgu, čo sa prejavuje pocitom tepla v hlave, závažnou bledosťou a stratu vedomia a konvulzívnym syndrómom.
 • Takéto prejavy sa nazývajú okamžitá blokáda.
 • S blokádou triedy 3 môže srdce úplne prestať pracovať a bude smrteľné.

Tu je opísané, čo je blokáda ľavej komory srdca.

Príčiny vrodených foriem blokády u detí:

 • choroby matky (diabetes, systémový lupus erythematosus);
 • bežné poškodenie spojivového tkaniva v tele matky;
 • abnormality vo vývoji septy medzi predsieňami alebo komorami;
 • nedostatočné rozvinutie vodivého systému v srdci.

Vrodený srdcový blok je často príčinou úmrtia dieťaťa v prvom roku života. Klinické prejavy u novorodencov sú:

 • bledosť rúk, nasolabiálny trojuholník, prsty alebo koža tela;
 • vyjadril úzkosť alebo letargiu dieťaťa;
 • zlyhanie prsníka;
 • zvýšená srdcová frekvencia;
 • zvýšené potenie.

V prípade získaného ochorenia sa rozvinie závažnejšia porucha vedenia až po úplný srdcový blok. Ale ani najnebezpečnejší 3. stupeň AV blokády nie je vždy klinicky manifestovaný závažnými príznakmi. Niektoré deti majú len jeden príznak - pokles počtu srdcových kontrakcií.

Keď proces prebieha, postupne expandujú dutiny srdca, spomaľuje sa všeobecný prietok krvi, vyvíja sa hladovanie mozgovej látky v kyslíku. Hypoxia sa prejavuje zhoršením pamäte, znížením akademickej výkonnosti.

Dieťa zaostáva vo fyzickom vývoji, často sa sťažuje na závrat, rýchlo sa unaví. Zvýšená fyzická námaha alebo stres môžu viesť k mdlobu.

diagnostika

Atrioventrikulárny blok je diagnostikovaný EKG: interval medzi vlnou P a komplexom QRS sa zvyšuje, aj keď samotné zuby sú normálne. Zmeny v EKG budú pri neprítomnosti žiadnych sťažností u pacientov.

Ak je detekcia AV bloku 1 v mladom veku v dobre vycvičenej osobe, potom sa nemôže vykonať ďalšie hĺbkové vyšetrenie.

Krátkodobé zaznamenávanie EKG v kľude však nie vždy zachytilo jedinú, zriedka sa vyskytujúcu blokádu. Ak existujú sťažnosti alebo akékoľvek objektívne údaje zo srdca, lekár predpíše denné sledovanie Holtera. Senzory monitora sú upevnené na hrudníku. Pacientka prechádza normálnym, obvyklým spôsobom života.

Prístroj súčasne počas dňa priebežne vydáva záznam EKG, ktorý sa potom analyzuje. Táto absolútne bezbolestná neinvazívna diagnostická metóda umožňuje určiť frekvenciu blokád, ich závislosť na čase a fyzickú aktivitu pacienta. Štúdia pomáha v prípade potreby zvoliť správnu liečbu.

Môžete tiež predpísať EchoCG (kardiálny ultrazvuk). Táto štúdia poskytuje možnosť preskúmať septum, steny a dutiny srdca, identifikovať patologické zmeny v nich ako možnú príčinu blokád. Hlavnou príčinou môže byť zmena ventilov.

liečba

Atrioventrikulárny blok 1 stupeň (a niekedy druhý) nie vždy vyžaduje liečbu. Len vtedy, keď je zistená patologická choroba srdca, vykoná sa individuálne zvolená liečba, ktorá môže tiež ovplyvniť frekvenciu blokád.

Heart blok 1 stupeň u dieťaťa nevyžaduje lekárske ošetrenie. Takéto deti potrebujú neustále monitorovanie pediatrickým kardiológa s pravidelným monitorovaním EKG.

V prítomnosti úplnej blokády sú deťom predpísané protizápalové lieky, nootropiká, antioxidanty a vitamíny. V prípade straty vedomia by malo byť dieťaťu poskytnutá núdzová pomoc vo forme uzavretej masáže srdca. Vrodená blokáda a závažné formy získaného srdcového bloku sú odstránené pomocou implantovanej ECS.

Pri prechode 1. stupňa blokády v 2. stupni druhého typu (Moritz 2) je čiastočná (alebo úplná) blokáda tretieho stupňa bezproblémová, pretože takéto výrazné poruchy vedenia môžu spôsobiť náhly smrť zo srdcovej zástavy.

Hlavnou metódou obnovenia normálnej funkcie srdca je implantácia pacienta trvalým alebo dočasným kardiostimulátorom (EX). Dočasná elektrostimulácia je potrebná napríklad v prípade akútneho srdcového bloku spôsobeného infarktom myokardu.

Pri príprave na zriadenie EKS sa vykonáva kompletné vyšetrenie pacienta a liečba liekom (predpisovanie lieku Atropine a iných liekov). Nezachráni pacienta pred chorobou, používa sa v období prípravy na implantáciu EKS.

Inštalácia EKS je chirurgická liečba. Môže sa vykonávať v miestnej alebo celkovej anestézii. Jeho podstata spočíva v tom, že srdcový chirurg cez cievy (začínajúci od podkľúčovej žily) vkladá do srdca špeciálne elektródy a fixuje ich. A samotné zariadenie je šité pod kožu.

Impulz vyvolaný zariadením vedie k normálnym kontrakciám predsiení a komôr v normálnych intervaloch. Obnovuje sa rytmická práca srdca a dostatočné zásobovanie orgánmi krvou. Zastavia sa prietoky krvi a výrazné kolísanie tlaku.

Klinické príznaky (závrat a strata vedomia) zmiznú, čo výrazne znižuje riziko srdcového zlyhania a náhlej smrti.

Po chirurgickom zákroku sa pacient vylúči počas 2 až 7 dní (po štúdiách). Pri aplikácii kozmetického šitia na odstránenie nie je potrebné, postupne sa rozkladá. Pri vyprázdnení srdcový chirurg odporučí, počas ktorého obdobia sa má vyhnúť fyzickej aktivite.

Kontrolná kontrola kardiológa sa vyžaduje po 1 mesiaci. Odporúčanie lekára sa potom odporúča 6 a 12 mesiacov po operácii a následne každoročne. Individuálne, lekár umožní (po absencii kontraindikácií) po niekoľkých mesiacoch hrania športu.

Priemerná doba používania EX-7-10 rokov. U detí je menšia v dôsledku rastu dieťaťa. Zariadenie je naprogramované (parametre srdca sú nastavené) individuálne pre každého pacienta.

Odborníci povedali o blokáde ľavej nohy srdca v inej publikácii.

Odtiaľ sa dozviete o neúplnej blokáde pravého ramena Jeho zväzku.

Pinterest