Prehľad všetkých typov Jeho blokády

Z tohto článku sa dozviete: čo to je - blokáda jeho zväzku, jeho typy, príčiny, príznaky a charakteristické znaky EKG. Diagnostické a liečebné metódy.

Blokáda zväzku Jeho zväzku (skrátená BNPG) je problémom pri vedení excitačných impulzov prostredníctvom špeciálnych vlákien nazývaných zväzok Jeho zväzku.

BNPG sa vyznačuje neúplným alebo úplným zablokovaním jednou alebo súčasne dvoma vetvami. Posledná je úplná blokáda zväzku Jeho zväzku, prvý je čiastočný.

Takéto rušenie vedenia je prerušované alebo trvalé. Balík Hisy pozostáva z ľavej a pravej nohy. Prvý je rozdelený na 2 vetvy: zadné a predné. Na ňom sú impulzy do komôr, po ktorých sa zmenšujú. Akékoľvek blokovanie excitačných impulzov vedie k vývoju rôznych druhov arytmií.

BNPG nie je samostatnou nezávislou chorobou, ale dôsledkom a elektrokardiologickým prejavom základnej srdcovej patológie. U pacientov s vekom sa zvyšuje detekčná frekvencia tejto poruchy.

V priemere sa BNPG podľa údajov EKG nachádza približne u 0,6% pacientov, častejšie u mužov. Medzi ľuďmi po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku sa frekvencia diagnostikovania patológie zvyšuje na 1-2%.

Účinok na fyzickú pohodu, normálny ľudský život závisí od typu, stupňa BNPG, veku pacienta, charakteristík základnej srdcovej choroby a správnosti liečby. Pri nedostatočne úplnej blokáde pravého ramena jeho svalu sa príznaky zvyčajne nevyskytujú. Nedokončená blokáda pravého ramena jeho zväzku je zistená iba na EKG počas bežného vyšetrenia. A s úplnou blokádou ľavej nohy zväzku Jeho, alebo trehpuchkovoy, človek sa obáva bolesti v projekcii srdca, rýchly pulz, závrat, dýchavičnosť.

Takéto porušenia sa zaoberá kardiológ. Jeho konzultácia je potrebná pri odhaľovaní BNPG.

Blokáda nohy zväzku zväzku

Niekedy môže pacient, ktorý prijal záver z EKG od lekára, počuť, že má blokádu Jeho zväzku. To môže spôsobiť niektoré otázky pre pacienta, najmä ak hovoríme o malom dieťati, pretože blokáda sa vyskytuje aj u detí. Čo je to - choroba alebo syndróm, existuje hrozba pre život a zdravie, čo by sme mali urobiť v takejto situácii, budeme v tomto článku zvážiť.

Obrázok znázorňuje neuromuskulárny systém srdca.

Takže jeho zväzok je súčasťou srdcového svalu, ktorý sa skladá z atypických svalových vlákien a obsahuje kmeň a dve nohy - ľavú (jeho prednú a zadnú časť) a pravú. Kmeň je umiestnený v hornej časti septa medzi komorami a nohy sú poslané do pravého a ľavého srdcového svalu, ktoré sa rozkladajú na najmenšie vlákna Purkinje hlboko v srdcovej svalovine. Funkcia týchto štruktúr spočíva v prenose elektrických impulzov, ktoré vznikajú v pravej predsieni, ku komorovému myokardu, čo spôsobuje, že sa zmršťujú v rytme zodpovedajúcemu atriálnemu rytmu. Ak je vedenie impulzu čiastočne alebo úplne narušené, objaví sa zablokovanie zväzku His pobočky. Jedná sa o jeden z typov porúch vedenia, najčastejšie sa vyskytujúcich bez klinických prejavov a je charakterizovaný úplným alebo čiastočným blokom v ceste impulzov v komorách srdca. Vyskytuje sa u 6 ľudí z tisíc a po 55 rokoch - u 2 ľudí zo sto, častejšie u mužov.

Existujú nasledujúce typy blokády:

- jediný nosník - blokáda pravého ramena; blokáda prednej alebo zadnej vetvy ľavej nohy;
- dvojsvetová - blokáda oboch vetiev ľavej nohy; blokáda pravého ramena s jednou vetvou ľavej nohy;
- trekhpuchkovaya - blokáda pravého a ľavého ramena.

Každý z týchto typov blokád môže byť úplný alebo neúplný. Blokáda môže byť trvalá, intermitentná (vzniká a zmizne v procese zaznamenávania jedného EKG), prechodná (nie je zaznamenaná na každom elektrokardiograme) alebo striedanie (zmena blokov rôznych končatín v procese zaznamenávania jedného EKG).

Príčiny blokády bloku Guis

Choroby vodivosti vo vnútri komôr môžu byť spôsobené takými ochoreniami, ako sú:

- vrodené a získané srdcové chyby - stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, stenóza pľúcnej artérie, stenóza a koarkácia aorty, aortálna insuficiencia, defekt predsieňového septa
- kardiomyopatia, myokardiodystrofia rôzneho pôvodu - endokrinná (tyreotoxikóza, diabetes mellitus), metabolická (anémia), potraviny (alkoholizmus, obezita), autoimunitné (systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída)
- koronárne ochorenie srdca
- kardioskleróza ako výsledok mnohých kardiologických ochorení vedie k nahradeniu časti svalových vlákien tkanivom jazvy vrátane atypických svalových vlákien
- myokarditídy vírusového alebo bakteriálneho pôvodu
- srdcové ochorenie pri reumatizme - endokarditída, myokarditída
- infarktu myokardu
- dlhodobá arteriálna hypertenzia, ktorá vedie k hypertrofii myokardu
- intoxikácia srdcovými glykozidmi
- pľúcna embólia
- chronické ochorenia pľúc (chronická obštrukčná bronchitída, pľúcny emfyzém, ťažká bronchiálna astma) vedúce k tvorbe pľúcneho srdca - stagnácia krvi v pravej predsieni a komore s ich hypertrofiou a expanzím

U malých detí a dospievajúcich môže byť nekompletná blokáda pravého jediného ramena sprevádzaná malými anomáliami vývoja srdca (prídavný akord v ľavej komore, otvorené oválne okno, prolaps mitrálnej chlopne) a pri absencii organickej lézie srdca sa považuje za variantnú normu.

Jednoduchá alebo dvojitá ľavá blokáda je takmer vždy spojená so získanou, ale nie vrodenou srdcovou chorobou a nemožno ju považovať za variant normy.

Symptómy blokády bloku vetvy zväzku

Jednoduchá blokáda blokády sa spravidla nezjavuje a náhodne sa zistí počas prechodu plánovaného EKG. Prítomnosť sťažností, ako je dýchavičnosť, bolesť v srdci, pocity narušenia srdca, únava, môže byť spôsobené základnou chorobou, ktorá spôsobila blokádu.

Pri prednej alebo zadnej ľavej hemiblokade (jedna z vetiev) sú klinické prejavy tiež minimálne a sú spôsobené základnou chorobou.

Úplný ľavý blok sa môže prejaviť palpitáciami, závratmi, bolesťami v oblasti srdca. Môže to byť spôsobené masívnymi zmenami srdcového svalu ľavej komory, napríklad akútnym infarktom myokardu.

Blokáda troch lúčov je spôsobená úplným alebo neúplným blokom v ceste impulzu. Nedokončená blokáda je charakterizovaná oneskorením impulzov prichádzajúcich do komôr a uskutočňovaných pozdĺž niekoľkých neporušených vlákien a dokončených - absenciou vedenia impulzov do komôr a výskytom ektopického (kde nie je potrebné) zameranie excitácie v nich a úplné oddelenie atriov a komôr, ktoré znížený ich rytmus s frekvenciou 20 až 40 úderov za minútu. Takáto frekvencia kontrakcií je značne pod normou a nemôže poskytnúť adekvátne uvoľnenie krvi do aorty. Klinicky sa prejavuje častým závratom, pocitom zlyhania srdca a tendenciou k mdlobu v dôsledku prudkého poklesu prietoku mozgu (záchvaty Morgagni - Edems - Stokes). Môže to viesť k vzniku život ohrozujúcich komplikácií alebo môže spôsobiť náhlu srdcovú smrť.

diagnostika

Toto rušenie vedenia môže byť zistené štandardnou elektrokardiografiou. Ďalšia taktika lekára závisí od typu identifikovanej blokády.

Keď je zistená neúplná pravá blokáda a pri absencii srdcových ochorení, lekár to môže považovať za variant fyziologickej normy a nepredpisovať ďalšie metódy vyšetrenia.

Blokáda s dvoma lúčmi si vyžaduje podrobnejšie vyšetrenie pacienta. Ak sa na EKG po prvýkrát zistí úplná ľavá blokáda, v nemocnici sa vyžaduje okamžitá hospitalizácia, aj keď sa pacientovi nevyslovuje sťažnosť, pretože táto podmienka je spôsobená rozsiahlymi procesmi myokardu. Predpísanie týchto procesov (chronická kardioskleróza alebo akútny infarkt myokardu, najmä jeho bezbolestná forma) je lepšie zistiť v nemocnici pod dohľadom lekárov. Okrem toho prejavy takejto blokády na EKG maskujú EKG - kritériá infarktu myokardu, takže lekár jednoducho nemôže potvrdiť alebo vyvrátiť srdcový záchvat iba EKG. Dlho existujúci úplný ľavý blok v prípade, že nedošlo k zhoršeniu v priebehu základnej choroby nevyžaduje stacionárne pozorovanie.

Blokáda s tromi lúčmi je indikáciou pre hospitalizáciu v nemocnici pre úplnejšie vyšetrenie a riešenie problému srdcovej chirurgie.

Znaky blokády na EKG sú:

- blokáda ľavej nohy. V ľavých vedeniach (V5, V6, I) sa rozšírili deformované komorové komplexy bez Q-vlny s rozdeleným špičkou R-vlny, v deformovaných komplexoch s delenou špičkou vlny S v pravom uhle (V1, V2, III), šírka komplexu je viac ako 0,12 s

- blokáda troch lúčov - znaky pravostrannej a ľavej blokády, znaky atrioventrikulárneho bloku I, II, III stupňa.

Z ďalších metód vyšetrenia na klinike alebo kardiologickom oddelení môže byť pacientovi pridelené rutinné diagnostické metódy - všeobecné krvné a močové testy, biochemické krvné testy a tiež:

 • Každodenné monitorovanie EKG dokazuje prechodnú blokádu počas dňa.
 • Extrasofageálna elektrokardiografia pomáha pri diagnostike porúch rytmu s neinformovateľnosťou normálneho EKG
 • Echokadiografia diagnostikuje organickú patológiu srdca, hodnotí ejekčnú frakciu, kontraktilitu myokardu.
 • MSCT srdca (multispirálna počítačová tomografia) alebo MRI srdca (zobrazovanie magnetickou rezonanciou) môže byť preukázané v kontroverzných a diagnosticky nejasných prípadoch na zistenie srdcových ochorení.

Liečba blokády nohy zväzku zväzku

Neexistuje žiadna špecifická liečba pre túto poruchu vedenia. Pacienti s blokádou pravého zväzku His v neprítomnosti základnej choroby nepotrebujú liečbu. Nasledujúce skupiny liekov môžu byť predpísané pacientom s blokádou s jedným alebo dvoma lúčmi na liečbu základného ochorenia:

- vitamíny - tiamín (vitamín B1) s kyselinou lipoovou, riboflavín (vitamín B2), kyselina nikotínová (vitamín PP)
- antioxidanty - ubichinón, karnitín, mexidol, preddukálny
- sedatív rastlinného pôvodu (ľubovník bodkovaný, matka, valerián, šalvia)
- antihypertenzíva pre liečbu hypertenzie - inhibítory ACE (perindopril, lisinopril), antagonisty receptora angiotenzinogénu II (losartan, valsartan), beta - blokátory (bisoprolol, atenolol), antagonistu kalciových kanálov (amlodipín, verapamil). Posledné dve skupiny by mali byť predpisované opatrne, pretože znižujú srdcovú frekvenciu
- ananiginálne lieky na liečbu ischemickej choroby srdca - krátkodobé a dlhodobo pôsobiace dusičnany (nitroglycerín, izoket, cardiket, monochinkwe)
- protidoštičkové činidlá na prevenciu trombózy v srdci a v cievach - aspirín, kardiomagnyl, trombotikum Ass
- lieky na zníženie lipidov na normalizáciu cholesterolu - statínov (rosuvastatín, atorvastatín, simvastatín)
- diuretík a srdcových glykozidov pri rozvoji chronického zlyhania srdca - indapamid, diuver, lasix; strofantín, digoxín
- lieky na liečbu ochorení bronchopulmonárneho systému, ktoré spôsobili vývoj "pulmonálnych" srdcových inhalovaných adrenergných mimetik a glukokortikosteroidov (berotek, berodual, lieh, backlasone)
- antibiotiká, nesteroidné protizápalové lieky na zápal sliznice srdca - penicilín; nimesulid, diklofenak

Okrem liekov sa na liečbu blokády používa chirurgická metóda, ktorá spočíva v inštalácii kardiostimulátora (EX) pacientovi. Plná priamo blok, a to najmä v kombinácii s ľavým gemiblokadoy (blokáda jednej vetvy ľavej nohy), a celkové ľavého bloku, vyvinutý v období akútneho infarktu myokardu (10 - 14 dní), sú indikáciou pre dočasnú stimuláciu zavedením elektródy cez centrálnu žily, vpravo komora. Tri-svetlom s kompletnou blokády predsieňových - komorový blok, vzácny rytmus sa komorových kontrakcií a záchvaty Morgagni - Edemsa - Stokes (strata vedomia útokov) je indikáciou pre trvalé stimuláciu (implantácie umelého kardiostimulátora alebo kardioverter - defibrilátora).

Životný štýl pri blokácii jeho zväzku

Pacient s blokovaním pravého ramena bez klinických prejavov a bez srdcového ochorenia môže viesť k zdravému životnému štýlu pri bežnej fyzickej námahe. Za prítomnosti základnej choroby, ktorá spôsobila dvojitú alebo trojnásobnú blokádu, musíte obmedziť záťaž a napätie, odpočívať viac, jesť správne, zbaviť sa zlých návykov.

Pri inštalácii pacienta by mal pacient vždy nosiť kartu pacienta majiteľa kardiostimulátora, zabrániť úzkej expozícii elektrických spotrebičov a mobilného telefónu v oblasti implantácie. Napríklad, nie opierať sa o televízor, hovoriť na telefóne, stlačiť ho na uchu na opačnej strane, mať sušič vlasov alebo elektrický holiaci strojček, nie je vzdialený viac ako 10 cm od oblasti implantácie.

Pacientka by mala lekára navštíviť lekára raz za rok pre EKG, alebo častejšie, ak je predpísaná ošetrujúcim lekárom. Pri inštalácii EKS sa prvá návšteva doktora - kardiologa a arytmologa po vypustení uskutoční v troch mesiacoch, potom v šiestich mesiacoch, potom dvakrát do roka.

komplikácie

Komplikácie zahŕňajú paroxysmálnu ventrikulárnu tachykardiu, ventrikulárnu fibriláciu, asystol (zastavenie srdcovej činnosti - náhla srdcová smrť). Komplikácie základnej choroby u pacienta s blokádou môžu byť akútne a chronické zlyhanie srdca, tromboembolické komplikácie (pľúcna embólia, mŕtvica).

Predchádzanie vzniku komplikácií je včasné vyšetrenie, pravidelné návštevy lekára a plnenie všetkých jeho predpisov, najmä pre pacientov so srdcovým a cievnym ochorením.

výhľad

Zhrňujúc všetko, čo je napísané, možno povedať, že blokáda Jeho zväzku nie je choroba, ale symptóm ochorenia srdca, ktorý je buď zistený na EKG, alebo sa prejavuje klinicky. Ak chceme vedieť, aké sú dôsledky konkrétnej blokády, je potrebné zvážiť, že prognóza závisí od ochorenia, ktoré viedlo k vývoju bloku.

Pri blokovej blokácii s jedným blokom a pri absencii srdcovej alebo pľúcnej patológie je prognóza priaznivá. Keď celkový blokádu ľavej nohy na pozadí vývoja infarktu myokardu Prognóza je zlá, pretože úmrtnosti tak vysoko, ako 40 - 50% v akútnej fáze infarktu. Prognóza blokády troch zväzkov je tiež nepriaznivá, pretože zvyšuje pravdepodobnosť asystoly.

Blokovanie nohy zväzku jeho - čo to je, aká je nebezpečenstvo takéhoto stavu?

Pre blokovanie koncov ramien gis je charakteristické neúplné alebo úplné zablokovanie jednou alebo súčasne pozdĺž dvoch ramien. Posledná je úplná blokáda zväzku Jeho zväzku, prvý je čiastočný.

Takéto rušenie vedenia je prerušované alebo trvalé. Balík Hisy pozostáva z ľavej a pravej nohy. Prvý je rozdelený na 2 vetvy: zadné a predné. Na ňom sú impulzy do komôr, po ktorých sa zmenšujú. Akékoľvek blokovanie excitačných impulzov vedie k vývoju rôznych druhov arytmií.

BNPG nie je samostatnou nezávislou chorobou, ale dôsledkom a elektrokardiologickým prejavom základnej srdcovej patológie. U pacientov s vekom sa zvyšuje detekčná frekvencia tejto poruchy.

Čo je to?

Blokáda končatín jeho zväzku je patologický stav, v dôsledku ktorého je narušené vedenie elektrického impulzu pozdĺž PNPG a LNPG. V dôsledku toho dochádza k porušovaniu fungovania vodičského systému.

Príčiny blokády

Ramienka blok môže mať rôzne príčiny.

Príčiny blokády s dvoma zväzkami sú zvyčajne nedostatky aorty (aortálna nedostatočnosť, stenóza aorty) a koarkácia aorty.

klasifikácia

V závislosti na počte prvkov Jeho zväzku, ktorým sa zistí porušenie impulzov, dochádza k blokáde:

Odnopuchkovaya keď impulz vedenie je zlomené jedným prvkom Jeho zväzku s blokádou:

 • pravá zväzok;
 • predná vetva ľavej nohy jeho zväzku;
 • zadná vetva ľavej nohy zväzku Jeho.

Dvojitý, keď je narušené vedenie srdcových impulzov pozdĺž dvoch prvkov Jeho zväzku s blokádou:

 • predné a zadné vetvy ľavej nohy zväzku Jeho;
 • pravú nohu a prednú vetvu ľavej nohy jeho zväzku;
 • pravú nohu a zadnú vetvu ľavej nohy zväzku Jeho.
 • Trojnásobný blok s blokádou na všetkých prvkoch jeho zväzku.

Blokáda môže byť úplná a neúplná, trvalá alebo prerušovaná (vyskytuje sa a zmizne pri zaznamenávaní jedného EKG), prechodná (nezaregistrovaná v EKG) alebo striedajúca sa (pri nahrávaní jedného EKG bloku z rôznych končatín).

príznaky

Blokáda pravého ramena jeho svazku je asymptomatická a je náhodným nálezom zisteným výsledkami štúdia EKG počas bežného lekárskeho vyšetrenia, lekárskeho vyšetrenia alebo liečby iných ochorení. Odnopuchkovye (predná alebo zadná) ľavá blokáda tiež nemajú klinicky významné prejavy.

Blokáda ľavého zväzku Jeho má príznaky choroby, ktorá ju spôsobila, najčastejšie to je:

 • znížená tolerancia zaťaženia;
 • dýchavičnosť s malou fyzickou námahou;
 • prerušenia práce srdca;
 • búšenie srdca;
 • bolesť v srdci;
 • zmena tónov srdca počas auskultácie [oslabený alebo predĺžený tón I (70% prípadov), menej často (16% prípadov) - rozdelenie, rozdelenie II tónu (80%)].

Blokáda troch zväzkov má najzávažnejšie klinické prejavy:

 • extrémne nízka frekvencia kontrakcií srdca - 20-40 úderov za minútu;
 • ostrý dýchavic v pokoji;
 • prerušenia práce srdca;
 • poruchy srdcového rytmu;
 • závraty;
 • krátke epizódy straty vedomia;
 • cyanóza kože.

Ako blokuje zväzok gis na EKG

Znaky EKG, ktoré charakterizujú úplnú blokádu pravého ramena Jeho, zahŕňajú:

 1. Zvýšenie trvania komplexu QRS v priebehu 0,120 sekúnd.
 2. Prítomnosť deformovaného dlhého hrotu S v elektrónoch V4-V6.
 3. Prítomnosť zlomených na tri fázy (podobne ako písmeno "M") QRS vo vedení V1-V3.

Ak hovoríme o príznaky neúplné blokádou pravého ramienka bloku, je potrebné poznamenať, že neexistuje EKG patologicky dlhé komplex QRS (dĺžka normálne alebo sa nachádza na hornej hranici normálu v rozmedzí od 0,090 do 0,110 sekundy), ale prítomnosť trojfázových vizuálne preskúmanie formy komorovej komplexy.

Vizuálne príznaky úplnej (ovplyvňujúce obe vetvy) blokády ľavej nohy na EKG zahŕňajú:

 1. Možno predĺžiť komorový komplex o viac ako 0,12 sekúnd.
 2. Prítomnosť hlbokých dlhých zubov S v prívodoch V4-V6.
 3. Prítomnosť dlhých a deformovaných R zubov v olovách I, aVL a V5-V6.
 4. Absencia Q na grafoch I, V5-V6.

Blokáda prednej vetvy ľavej nohy Hisy vyzerá takto:

 1. Výrazná odchýlka osi srdca doľava (od -30 do -90 stupňov).
 2. Ventrikulárny komplex s normálnym trvaním.
 3. Malé zuby R v kombinácii s hlbokými zubami S v II, III a aF.
 4. Malé Q zuby v I a aL.

Blokáda zadnej vetvy ľavej nohy Gis vyzerá takto:

 1. Výrazná odchýlka osi srdca v správnom smere (od +120 do +180 stupňov).
 2. Ventrikulárny komplex s normálnym trvaním.
 3. Malé Q zuby v kombinácii so zubami s vysokou amplitúdou R v II, III a aF.
 4. Malé zuby R v I a aVL.

Pri detekcii vyššie uvedených príznakov na EKG, ktoré zodpovedajú opisu blokády nohy, lekár nevyhnutne identifikuje hlavnú príčinu tejto poruchy rytmu a robí diagnózu v súlade s odporúčaniami vlády a považuje samotnú blokádu za prejav choroby.

Blokáda ľavej nohy lúča

Blokáda pravého ramena nosníka

Blokovanie pravého ramena spolu s ľavou zadnou vetvou jeho zväzku

účinky

Blokovanie nohy zväzku Jeho vyžaduje včasnú diagnózu, pretože v neprítomnosti liečby choroba spôsobuje vážne následky, niekedy nezlučiteľné s pacientovým životom. Medzi ne patria:

 • tachykardia;
 • ventrikulárna fibrilácia;
 • tromboembolické;
 • zlyhanie srdca;
 • srdcový záchvat;
 • mŕtvice;
 • náhla smrť

Aby sa predišlo týmto komplikáciám, odporúča sa pravidelne vykonávať preventívne lekárske vyšetrenia. Pri výskyte bolesti srdca, dýchavičnosti a iných príznakov ochorenia sa obráťte na špecialistu okamžite.

Liečba blokády nohy zväzku zväzku

Patologická liečba závisí od typu a elektrokardiografických parametrov počas diagnostiky. Špeciálna liečba lézií pravého ramena lúča sa často nevyžaduje. V tomto prípade sa odporúča pacientovi sledovať opatrenia zamerané na prevenciu komplikácií patológie.

Za týmto účelom by mal pacient dodržiavať nasledujúce pravidlá:

 • temper, nalievajte studenú vodu;
 • primerane reagovať na stres;
 • zavedenie čajov do stravy vrátane upokojujúcich bylín (valerián, matka, starší, lipa, žihľava, oregano);
 • vzdať sa tvrdej fyzickej práce, výkonných športov;
 • dodržiavajte správnu výživu, odmietajte výrobky, ktoré zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi;
 • vylúčte tučné, pikantné, vyprážané, údené jedlo, majonéza, omáčky, marinády, kečupy.

Neexistuje žiadna špecifická liečba pre túto poruchu vedenia. Pacienti s blokádou pravého zväzku His v neprítomnosti základnej choroby nepotrebujú liečbu. Nasledujúce skupiny liekov môžu byť predpísané pacientom s blokádou s jedným alebo dvoma lúčmi na liečbu základného ochorenia:

 • antioxidanty - ubichinón, karnitín, mexidol, preddukálny;
 • vitamíny - tiamín (vitamín B1) s kyselinou lipoovou, riboflavín (vitamín B2), kyselina nikotínová (vitamín PP);
 • sedatív rastlinného pôvodu (ľubovník bodkovaný, matka, valerián, šalvia);
 • protidoštičkové prostriedky na prevenciu trombózy v srdci a v cievach - aspirín, kardiomagnyl, trombotický Ass;
 • lieky na zníženie lipidov na normalizáciu cholesterolu - statínov (rosuvastatín, atorvastatín, simvastatín);
 • anaginálne prípravky na liečbu ischemickej choroby srdca - krátkodobé a dlhodobo pôsobiace dusičnany (nitroglycerín, izoket, cardiket, monochinke);
 • lieky na liečbu ochorení bronchopulmonálneho systému, ktoré spôsobili vývoj "pulmonálneho" srdcového inhalovaného adrenomimetika a glukokortikosteroidov (berotek, berodual, lieh, baklazón);
 • antihypertenzíva pre liečbu hypertenzie - inhibítory ACE (perindopril, lisinopril), antagonisty receptora angiotenzinogénu II (losartan, valsartan), beta - blokátory (bisoprolol, atenolol), antagonistu kalciových kanálov (amlodipín, verapamil). Posledné dve skupiny by mali byť predpisované opatrne, pretože znižujú srdcovú frekvenciu;
 • antibiotiká, nesteroidné protizápalové lieky na zápal sliznice srdca - penicilín; nimesulid, diklofenak;
 • diuretík a srdcových glykozidov pri rozvoji chronického zlyhania srdca - indapamid, diuver, lasix; strofantín, digoxín.

Okrem liekov sa na liečbu blokády používa chirurgická metóda, ktorá spočíva v inštalácii kardiostimulátora (EX) pacientovi. Kompletná pravá blokáda, najmä v kombinácii s ľavou hemiblokádou (blokáda jednej vetvy ľavého ramena) a úplná ľavá blokáda, ktorá sa vyvinula v akútnom období infarktu myokardu (10-14 dní), sú indikáciou na vykonanie dočasnej stimulácie vložením elektródy cez strednú žilu do pravej komora.

Blokáda s tromi zväzkami s kompletným atrioventrikulárnym blokom, vzácnym ventrikulárnym rytmom a záchvatmi Morgagni-Edems-Stokes (záchvaty bezvedomia) je indikáciou permanentnej stimulácie (implantácia umelého kardiostimulátora alebo kardioverter-defibrilátora).

výhľad

Na záver by sme mali povedať, že blokáda zväzku Jeho zväzku nie je chorobou, ale symptómami srdcového ochorenia, ktoré sa môžu na EKG prejaviť klinicky alebo byť zistené. Je potrebné vziať do úvahy príčiny blokády, určiť primeranú liečbu av tomto prípade je možné prevziať dôsledky tejto alebo tej blokády.

Ak má pacient jednokorunnú blokádu a nie sú patológie srdca a pľúc, môžeme hovoriť o priaznivej prognóze.

Negatívna prognóza v prípade úplnej blokády ľavej nohy v dôsledku infarktu myokardu, pretože v tomto prípade je úmrtnosť 40 až 50 prípadov zo 100. V prípadoch, keď je blokáda trojnásobná, existuje vysoká pravdepodobnosť asystólie a prognóza je tiež nepriaznivá.

prevencia

K preventívnym opatreniam patria:

 • vyhýbanie sa stresovým situáciám;
 • vyhýbanie sa alkoholu a fajčeniu;
 • denný režim, plný a pokojný spánok;
 • odmietnutie vyprážaných, konzervovaných a korenených potravín;
 • liek predpísaný len lekárom a pod jeho kontrolou;
 • konzumácia potravín s vysokým obsahom vlákniny: čerstvé ovocie, zelenina, zelenina;
 • včasná diagnostika a liečba chorôb všetkých orgánov, nielen srdca;
 • Povinná konzultácia s lekárom, keď sa objavia príznaky ochorenia.

Ak bola vykonaná operácia na inštaláciu kardiostimulátora, človek by mal vylúčiť vplyv elektrických zariadení, mobilného telefónu. V prípade choroby je dôležité navštíviť ošetrujúceho lekára včas, aby sa posúdil stav srdca a celková pohoda pacienta.

Blokáda nohy zväzku zväzku

Blokovanie nohy Jeho zväzku je porušením intrakardiálneho vedenia, ktoré sa vyznačuje spomalením alebo úplným zastavením vedenia excitačných impulzov pozdĺž jednej alebo niekoľkých vetiev His zväzku. Blokovanie zväzku jeho vetvy možno zistiť len pomocou inštrumentálneho vyšetrenia alebo symptomatických prejavov porúch rytmu, závratov a záchvatov straty vedomia. Blokovanie nohy zväzku His je diagnostikované pomocou elektrokardiografie. Ošetrenie blokády zväzku His je obmedzené na odstránenie príčin porúch vedenia; v niektorých prípadoch môže byť potrebné inštalovať umelý kardiostimulátor.

Blokáda nohy zväzku zväzku

Ramienka blok - čiastočné alebo úplné prerušenie toku elektrickým impulzom nosníkov na prevodového systému buniek srdcového, čo vedie k zmene v krytí komorového myokardu excitácia sekvencie. V kardiológii, ramienka blok blokáda nie je považovaná za nezávislý ochorenia. Spravidla sa zdá, vyšetrovanie a zároveň elektrokardiografickým náznaku akéhokoľvek nezávislého srdcovej patológie. Dáta EKG, ramienka blok blokáda diagnostikovaná u 0,6% ľudí, často u mužov; u osôb starších ako 60 rokov sa jeho frekvencia zvyšuje na 1-2%.

Zväzok His - na srdcový systém, zastúpené zhluky modifikovaných svalových vlákien. Interventrikulárních septum zväzok jeho rozdelí na dve nohy - vpravo a vľavo. Na druhej strane, ľavá noha je rozdelený na prednú a zadnú konáre, ktoré prichádzajú sa na oboch stranách interventrikulárních septa. Najmenší vetvy intraventrikulárne Prevodné systém sú Purkyňova vlákna, ktoré prenikajú do celého srdcového svalu, a spojené priamo s ventrikulárna kontraktility myokardu. myokardiálnej kontrakcie dochádza v dôsledku šírenia elektrických impulzov vznikol v sínusovom uzle, cez predsiení do atrioventrikulárneho uzla, a potom sa - svojím zväzkom jeho a Purkyňových vlákien do nohy.

Príčiny blokády bloku Guis

Ramienka blok môže mať rôzne príčiny. Blokádou pravého ramienka dochádza pri ochorení zahŕňajúcich preťažení a hypertrofia pravej komory - mitrálnej chlopne defektu septa predsiení, trikuspidálnej insuficiencia chlopne, ischemická choroba srdca, cor pulmonale, hypertenzia, akútny infarkt myokardu (zadnediafragmalnom alebo verhneverhushechnom) a ďalšie.

Blokádou ľavého ramienka blokových nohy olovo aterosklerotické kardiosklerosis, malformácie aortálnej chlopne, kardiomyopatia, infarkt myokardu, myokarditída, bakteriálna endokarditída, infarkt dystrofia. Menej obyčajne, ramienka blok sa rozvíja na pozadí pľúcna embólia, hyperkaliémia a srdcové glykozid intoxikácie.

Príčiny blokády s dvoma zväzkami sú zvyčajne nedostatky aorty (aortálna nedostatočnosť, stenóza aorty) a koarkácia aorty.

Klasifikačná blokáda bloku vetvy zväzku

Ak vezmeme do úvahy anatomické štruktúre svojho zväzku blokáda môže byť ednonosníkové, dvojlúčový a Three-lúč. Do jediného zväzku blokády prípady zničenie iba jedno rameno (nohy) ventriculonector: blokáda pravej nohy, na ľavom prednom bloku a ľavej zadnej vetva. Dvojlúčový sú súbežné blokáda porážka 2 ventriculonector vetvy: predné a zadné vetvy ľavej nohe, pravou nohou a ľavé predné vetvy pravej nohy a zadné vetvy ľavej. V troch zväzku blokáda má vplyv na všetky tri vetvy zväzku His.

Podľa stupňa porušenia impulzov blokovania končatín jeho zväzku môžu byť neúplné a úplné. V prípade neúplnej blokády je rušenie impulzov pozdĺž jednej z nohavíc jeho zväzku narušené, zatiaľ čo fungovanie druhej nohy alebo jednej z jej vetiev nie je narušené. V tomto prípade je excitácia myokardu komôr zabezpečená intaktnými vetvami, avšak nastáva s oneskorením.

Takže so spomalením procesu šírenia impulzu pozdĺž vetiev jeho zväzku je neúplný stupeň srdca bloku I. V takom prípade, ak nie všetky impulzy dosiahnu komory, hovoria o neúplnom stupni srdcového bloku II. Kompletná blokáda (alebo blokácia stupňa III) je charakterizovaná absolútnou nemožnosťou vedenia impulzov z predsiene do komôr a preto sa tieto začínajú kontrahovať nezávisle, rýchlosťou 20 až 40 úderov. v minútach

Blokovanie nohy zväzku Jeho môže byť prechodné (prerušované) alebo trvalé (nezvratné). V niektorých prípadoch sa blokáda zväzku Jeho zväzku vyvíja iba vtedy, keď sa zmení srdcová frekvencia (bradykardia, tachykardia).

Charakteristiky rôznych variantov blokády bloku blokov zväzkov

Ramienka blok nie sú nezávislé klinické prejavy; Vo väčšine prípadov sa prejaví príznaky základného ochorenia a špecifické zmeny na EKG. V niektorých prípadoch, s poklesom srdcového výdaja, môžu byť ramienka blok nohy sprevádzaná častým závratov, závažné bradykardie, niekedy - záchvaty straty vedomia.

Zvážte hlavné klinické možnosti blokovania jeho zväzku.

Blokovanie pravého ramena svojho ramena

V prípade úplnej blokády Jeho zväzok drží pulz excitačné a pravej nohe pravej komory a v pravej polovici MZHZHP dochádza kontrakčnej svalových vlákien z ľavej komory a ľavej polovice MZHZHP. S neúplnou blokádou označený spomalenie elektrickým impulzom na blokom pravého ramienka. Niekedy neúplné právo ramienka blok je detegovaný u zdanlivo zdravých mladých ľudí; v tomto prípade je to považované za variant fyziologické normy.

EKG známky úplné blokády blokom pravého ramienka nohy sú rozšírenie špica S, zvýšenie amplitúdy a expanzná vlna R, QRS komplexu QRS tvar s rozšírením na 0,12 sekundy. a ďalšie.

Blokovanie bloku vetvy ľavého zväzku

Po dokončení blokáda vľavo ramienka blok excitačné vlnová lúč nie je vedená na trupe nohe jej pobočky alebo nie sú distribuované súčasne v oboch vetiev ľavej nohe (ďalej dvojlúčový blokády). excitačné vlny je prenášaný do myokardu ľavej komory s oneskorením pravej polovice MZHZHP a pravej komory Purkyňových vláknach. EKG - odchýlka OEC na ľavej strane, rozšírenie komplexu QRS až 0,12 sekúnd. alebo viac.

Základom blokom ľavého ramienka blokáda predné vetva je porušením impulzu do anterolaterálnej steny ľavej komory. V tomto prípade, po excitácii MZHZHP a dolnej časti zadnej steny anastomózy Purkyňova vlákna excitačné vlny sa šíria do anterolaterálnej ľavej komory stenou od zdola nahor.

Počas blokády zadnej vetvy ľavej nohy zväzku His je narušené zhoršenie vedenia na spodné časti myokardu ľavej komory. Aktivačná vlna sa šíri z prednej a anterolaterálnej steny ľavej komory pozdĺž Purkinje vlákien do spodných zadných častí ľavej komory, t.j. zhora nadol.

Neúplná blokáda ľavej nohy zväzku His je charakterizovaná spomalením impulzného vedenia pozdĺž hlavného ľavého trupu alebo pozdĺž oboch konárov ľavého ramena. Súčasne je časť myokardu ľavej komory excitovaná impulzmi šíriacimi sa po pravej nohe.

Blokáda s dvoma lúčmi

Pri kombinácii blokáda blokom pravého ramienka blokáde ľavej prednej vetvy elektrického impulzu sa šíri zadnej vetvy ľavej ramienka bloku, čo spôsobuje prvé budiace lowback ľavej komory rozdelenie, potom - IT anterolaterálního oddelenia. V nadväznosti na to sa kontraktilné vlákna impulz pomaly rozkladá na myokardu pravej komory.

Dráždenie meškanie anterolaterálnej steny ľavej komory a pravej komory je rozpoznaný na elektrokardiograme ako predĺženie QRS komplexu do 0,12 sekúnd, zubom vzostupnom ramienku S, T vlny záporné odchýlky oec doľava.

Keď je v kombinácii blokáda pravého ramienka zablokovanie sa zadná ľavá vetva drží pulz vykonáva z ľavej prednej vetva sekcie anterolaterálního myokardu ľavej komory na anastomóz lowback rozdelenie ľavej komory, a potom sa - pre kontraktilných vlákien pravej komory. EKG odráža Známky blokáda zadnej ľavej vetvy a s blokom pravého ramienka, EOS odchýlka vpravo. Táto kombinácia naznačuje bežné a hlboké zmeny myokardu.

Blokáda s tromi lúčmi

Neúplná blokáda troch zväzkov je sprevádzaná šírením budiaceho impulzu do komôr pozdĺž najmenej postihnutej vetvy jeho zväzku. Súčasne je vyznačený atrioventrikulárny blok I alebo II.

V prípade úplnej blokády troch zväzkov je nemožné odvodenie impulzov z predsiení do komôr (AV-blokáda tretieho stupňa), čo vedie k disociácii predsieňových a komorových rytmov. Súčasne komory kontrastujú v vlastnom idioventrikulárnom rytme, ktorý sa vyznačuje nízkou frekvenciou a arytmiou, čo môže viesť k vzniku fibrilácie predsiení a asystólu rôzneho trvania.

Vzor EKG s úplnou blokádou zväzku His pobočiek zodpovedá známkam AV blokády jedného stupňa alebo iného.

Diagnóza a liečba blokády bloku bloku zväzku

Hlavnou metódou detekcie blokády zväzku Jeho zväzku je štandardná elektrokardiografia a jej odrody - transesofageálna elektrokardiografia (CPECG), rytmokardiografia a denné EKG monitorovanie. Na identifikáciu údajov na organické poškodenie srdca sa vykonáva echokardiografia, MRI, MSCT, PET srdca. Ak je zistená blokáda odbočného bloku zväzku, je potrebná konzultácia s pacientom kardiológa, arytmológ alebo srdcový chirurg.

Neexistuje žiadna špecifická liečba blokády zväzku Jeho zväzku; pri tejto poruche sa musí liečiť základná choroba. Pri blokovaní končatín svalu, komplikovaných angínou pektoris, arteriálnej hypertenzie, srdcového zlyhania, liečby nitrátmi, srdcovými glykozidmi a hypotenzívnymi liekmi sa vykonáva. Ak by blokáda AV mala brať do úvahy indikácie na implantáciu kardiostimulátora. Pri blokácii končatín jeho zväzku, ktorý sa vyskytuje bez klinických prejavov, sa uskutočňuje dynamické pozorovanie.

Predikcia blokády nohy vetvy zväzku

Prognóza zväzku Jeho zväzku u asymptomatických pacientov je priaznivá. V prítomnosti organickej patológie srdca je prognóza určená základnou chorobou. Na druhej strane blokáda zväzku His rastu zvyšuje riziko náhlej smrti u tejto kategórie pacientov a rozvoj dlhodobých komplikácií.

Pokrok v poruche správania, rozvoj AV blokády, kardiomegálie, hypertenzia a zlyhanie srdca zvyšuje pravdepodobnosť nežiaduceho výsledku.

Blokáda nohy zväzku zväzku

Blokáda zväzku jeho vetvy je choroba, ktorá sa prejavuje ako porušenie vedenia excitácie (nervových impulzov) v srdcových tkanivách. Vyskytuje sa u viac ako 0,5% populácie, frekvencia sa zvyšuje s vekom: u ľudí nad 60 rokov je 1-2%.

Každý piaty pacient s diagnózou infarktu myokardu už má chyby alebo sa vyvinie na pozadí akútneho stavu.

Zväzok His (atrioventrikulárny alebo atrioventrikulárny zväzok) je reprezentovaný atypickými svalovými vláknami; vedie nervové impulzy, ktoré sa vyskytujú v tkanivách pravého predsiene, od kardiostimulátora v predsieni po komory, určujúc silu a frekvenciu kontrakcií srdca. V medzipriestorovej septa sa zväzok His rozdeľuje na pravú a ľavú nohu (ľavica má predné a zadné konce), ktoré sa šíria v myokarde zodpovedajúcich komôr najmenšími konštrukčnými prvkami - vláknami Purkinje.

V prípade porušenia vedenia excitácie pozdĺž vlákien His bunky (spomalenie alebo blokáda, čiastočná alebo úplná) dochádza k zmene sekvencie, rýchlosti a sily excitácie a kontrakcie srdcových tkanív alebo kontraktilita myokardu v obmedzenej oblasti.

Príčiny a rizikové faktory

Dôvody, ktoré môžu spôsobiť poruchu vo vedení excitácie pozdĺž štruktúr jeho zväzku, sú rozdelené na srdcové a extracardiálne.

Srdcové príčiny blokád:

 • vrodené a získané srdcové chyby (stenóza aortálneho otvoru, pľúcna tepna, ľavý atrioventrikulárny otvor, koarktačný alebo segmentový zúžení, aortálny otvor, aortálna insuficiencia, mitrálna chlopňa, defekt pľúcnej artérie, defekty medzi septickými septami);
 • kardiomyopatia (vrátane hypertrofickej obštrukčnej kardiomyopatie);
 • ochorenie koronárnych artérií;
 • dystrofické zmeny v myokarde;
 • idiopatická kalcifikácia srdcového vodivého systému;
 • Brugadov syndróm;
 • vláknité zmeny v nohe vetvy zväzku;
 • ischemická choroba srdca (vrátane infarktu myokardu);
 • kardiálna skleróza (vrátane post-infarktu);
 • vyberanie choroby;
 • zlyhanie srdca;
 • myokarditída;
 • endokarditída;
 • hypertrofia myokardu ľavej komory.
 • intoxikácia s prípravkami skupiny srdcových glykozidov, chinidín, betablokátory;
 • hypertyreóza;
 • nerovnováha elektrolytov;
 • závažný alebo dlhotrvajúci diabetes mellitus;
 • anémia spôsobujúca nedostatok železa;
 • metabolický syndróm;
 • tráviaca obezita;
 • chronické alkoholické ochorenie;
 • autoimunitné ochorenia (reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus, autoimunitná tyroiditída);
 • pľúcna embólia;
 • chronická obštrukčná choroba pľúc (obštrukčná bronchitída, bronchiálna astma);
 • dlhá história fajčenia.

Formy choroby

V súlade s anatomickou štruktúrou atrioventrikulárneho zväzku sa rozlišujú tieto typy blokád:

 • Jednoduchý nosník - jedna štruktúra trpí (pravá noha zväzku Jeho, prednej alebo zadnej vetvy ľavej nohy);
 • dvuhpuchkovaya - kombinované lézie pravého ramena a jednej z konárov ľavice alebo porušenie vedenia nervových impulzov pozdĺž oboch konárov ľavého ramena;
 • tri-lúč - súčasné poškodenie pravého a ľavého ramena jeho zväzku.
Pri blokáde ľavej nohy zväzku Jeho a úplnej trojzložkovej blokády je prognóza nepriaznivá. Úmrtnosť sa v tomto prípade zvyšuje o 5 krát, miera prežitia je v priemere 3,3 roka.

príznaky

Blokáda pravého ramena jeho svazku je asymptomatická a je náhodným nálezom zisteným výsledkami štúdia EKG počas bežného lekárskeho vyšetrenia, lekárskeho vyšetrenia alebo liečby iných ochorení.

Odnopuchkovye (predná alebo zadná) ľavá blokáda tiež nemajú klinicky významné prejavy.

Blokáda ľavého zväzku Jeho má príznaky choroby, ktorá ju spôsobila, najčastejšie to je:

 • znížená tolerancia zaťaženia;
 • dýchavičnosť s malou fyzickou námahou;
 • prerušenia práce srdca;
 • búšenie srdca;
 • bolesť v srdci;
 • zmena tónov srdca počas auskultácie [oslabený alebo predĺžený tón I (70% prípadov), menej často (16% prípadov) - rozdelenie, rozdelenie II tónu (80%)].

Blokáda troch zväzkov má najzávažnejšie klinické prejavy:

 • extrémne nízka frekvencia kontrakcií srdca - 20-40 úderov za minútu;
 • ostrý dýchavic v pokoji;
 • prerušenia práce srdca;
 • poruchy srdcového rytmu;
 • závraty;
 • krátke epizódy straty vedomia;
 • cyanóza kože.
Pozri tiež:

diagnostika

Hlavné diagnostické opatrenia:

 • elektrokardiogram;
 • denné sledovanie EKG;
 • transesofageálne elektrofyziologické vyšetrenie srdca.
Blokáda zväzku His pobočky sa vyskytuje u viac ako 0,5% populácie, frekvencia sa zvyšuje s vekom: u osôb nad 60 rokov to je 1-2%.

Metódy výskumu v laboratóriu neumožňujú diagnostikovať blokádu zväzku Jeho zväzku a môžu byť použité na identifikáciu základnej choroby, ktorá viedla k poruche vedenia.

liečba

Neexistuje špecifická liečba tejto patológie; predovšetkým korekcia základnej choroby dusičnanmi, glykozidmi srdca a antihypertenzívami.

S blokádou pravého ramena jeho zväzku v neprítomnosti základnej choroby nie je farmakoterapia indikovaná.

V prípade blokácie ľavej nohy alebo trojstupňovej blokády je predpísaná nasledovná liečba:

 • vitamínové prípravky skupiny B;
 • antioxidanty a antihypoxanty;
 • protidoštičkové lieky;
 • lieky na zníženie lipidov.

Pri neúčinnosti farmakoterapie je indikovaná chirurgická liečba.

Možné komplikácie a následky

Komplikácie blokády vetvy bloku môžu byť:

 • poruchy srdcového rytmu;
 • zástava srdca;
 • tromboembolické;
 • akútne zlyhanie srdca.

výhľad

Prognóza závisí od závažnosti základnej choroby. S jednou blokádou alebo blokádou pravého ramena je prognóza priaznivá.

S blokádou pravého ramena jeho zväzku v neprítomnosti základnej choroby nie je farmakoterapia indikovaná.

Blokáda ľavej nohy zväzku His a úplnej trojnásobnej blokády sú menej prognosticky priaznivé. Úmrtnosť sa v tomto prípade zvyšuje päťkrát, miera prežitia je v priemere 3,3 roka; s normálnou veľkosťou srdca, sa predlžuje na 4,3 roka, s nárastom veľkosti srdca sa priemerná miera prežitia skráti na 2,5 rokov.

Prognóza zhoršuje srdcové zlyhanie, kardiomegáliu, angínu, infarkt myokardu v histórii, fibriláciu predsiení, odchýlku elektrickej osi doľava.

Pri akútnom infarkte myokardu, bez ohľadu na to, či bol pred infarktom alebo v spojení s ním, blokáda ľavého zväzku jeho ramena zvýšila úmrtnosť pacientov až na 60%.

Vzdelanie: vyššie, 2004 (GOU VPO "Štátna zdravotnícka univerzita Kursk"), špecializácia "Všeobecné lekárstvo", kvalifikácia "doktor". 2008-2012. - postgraduálny študent klinickej farmakológie Štátneho rozpočtového vzdelávacieho inštitútu vyššieho odborného vzdelávania "KSMU", kandidát lekárskych vied (2013, špecializácia "Farmakológia, klinická farmakológia"). 2014-2015 gg. - odborná rekvalifikácia, špecializácia "Management v oblasti vzdelávania", FSBEI HPE "KSU".

Informácie sú zovšeobecnené a poskytujú sa len na informačné účely. Pri prvých príznakoch ochorenia sa poraďte s lekárom. Samošetrenie je nebezpečné pre zdravie!

Priemerná dĺžka života ľavicov je menšia ako pravá.

Žalúdok človeka dobre zvládne cudzie predmety a bez lekárskeho zásahu. Je známe, že žalúdočná šťava môže dokonca rozpustiť mince.

Keď milenci bozkávajú, každý z nich stráca 6,4 kalórií za minútu, ale zároveň si vymieňa takmer 300 druhov rôznych baktérií.

Práca, ktorá nie je pre človeka, je oveľa škodlivejšia pre svoju psychiku ako nedostatok práce vôbec.

Ľudská krv "prechádza" cez nádoby pod obrovským tlakom a v rozpore s ich celistvosťou je schopná strieľať na vzdialenosť až 10 metrov.

Pri pravidelných návštevách solária sa nárast rakoviny kože zvyšuje o 60%.

Vzdelaná osoba je menej citlivá na choroby mozgu. Duševná aktivita prispieva k tvorbe ďalších tkanív, ktoré kompenzujú chorých.

Najväčšou chorobou je Kourová choroba. Iba zástupcovia kmeňa Fur v Novej Guinei sú chorí. Pacient zomiera smiechom. Predpokladá sa, že príčinou choroby je konzumácia ľudského mozgu.

Pečeň je najťažším orgánom v našom tele. Jeho priemerná hmotnosť je 1,5 kg.

Najvyššiu telesnú teplotu zaznamenal Willie Jones (USA), ktorý bol hospitalizovaný s teplotou 46,5 ° C

Väčšina žien môže mať väčšiu radosť z toho, aby uvažovali o svojom krásnom tele v zrkadle ako o sexe. Takže ženy sa usilujú o harmóniu.

Liek na kašeľ "Terpinkod" je jedným z predajných lídrov nie kvôli jeho liečivým vlastnostiam.

Prvý vibrátor bol vynájdený v 19. storočí. Pracoval na parnom motore a bol určený na liečbu ženskej hystérie.

Alergické lieky v Spojených štátoch utratí viac ako 500 miliónov dolárov ročne. Stále si myslíte, že sa nájde spôsob, ako konečne poraziť alergiu?

Aby sme povedali aj najkratšie a najjednoduchšie slová, použijeme 72 svalov.

Salvisar je ruský liek na rôzne ochorenia muskuloskeletálneho systému. Ukáže sa každému, kto aktívne trénuje a čas od.

Je hrozivá blokáda Jeho nohavíc?

Ak je rušenie impulzov v špeciálnych svalových bunkách v myokarde nazývaných Jeho zväzky narušené, EKG sa diagnostikuje s úplným alebo čiastočným blokom nohy. Neexistujú žiadne príznaky alebo sa pacienti sťažujú na závrat, slabosť a mdloby. Na liečbu je potrebné odstrániť príčinu (srdcový záchvat, skleróza, srdcové poruchy, hypertenzia), niektorí pacienti potrebujú nainštalovať kardiostimulátor.

Prečítajte si v tomto článku.

Aká je blokáda nohy jeho zväzku?

Vodivé vlákna pozostávajú z kmeňa (umiestneného v septe medzi komorami), pravého a ľavého ramena. Ten pravý klesá okamžite do pravej komory a ľavý je predbežne rozdelený na 2 časti (predné a zadné) a potom prechádza do ľavej komory. Ďalej, jeho zväzok v vidliciach srdcového svalu tvoria cesty Purkinje.

Úlohou jeho vetiev je vnímanie signálu kontrakcie zo sínusového a arioventrikulárneho uzla a jeho prenos do všetkých častí srdcového svalu komôr. Zvyšuje ich správny rytmus.

Guis zviazané nohy

Ak nastane prekážka vo forme zápalu, nekrózy, sklerózy v myokarde, je ich práca blokovaná. Ak je oblasť poškodenia menšia, potom príznaky nemusia byť, pričom úplné zníženie blokády sa vyskytuje menej často ako normálne. Je to dôsledkom vedenia impulzov po kruhových objektoch, čo porušuje synchrónne pôsobenie oddelení srdca.

Odporúčame vám čítať článok o atrioventrikulárnej blokáde. Z nej sa dozviete o patológii a jej klasifikácii, príčinách vývoja, symptómoch a liečbe.

A tu viac o paroxyzmálnej komorovej tachykardii.

Príčiny patológie

Pravá noha zväzku His (PNPG) je poškodená preťažením a poškodením myokardu pravej komory v takýchto prípadoch:

 • zúženie mitrálneho ústia,
 • nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne,
 • pľúcna hypertenzia
 • otvor v septe medzi predsieňami,
 • srdcový záchvat
 • hypertenzia,
 • predávkovanie srdcových glykozidov a beta-blokátorov.

Časti ľavej blokovej vetvy (LNPH) sú blokované, ak sa myokard mení v ľavej komore:

 • ischémia,
 • kardio,
 • kalcifikácie,
 • dystrofické a dyshormonálne procesy,
 • hypertrofia pri hypertenzii, aortálne malformácie, mitrálna nedostatočnosť,
 • bakteriálnej endokarditídy a myokarditídy.

Príznaky u dospelých a detí

Porušenie signálu cez zväzky His nemá nezávislé klinické príznaky, pretože sa vyskytuje sekundárne na pozadí existujúcich ochorení srdca alebo veľkých ciev. Ak je blokáda čiastočná alebo len jedna, hlavne tá pravá, potom ju pacient nemusí vedieť a taká odchýlka od normy môže byť zistená iba na EKG, častejšie pri monitorovaní Holterom.

Pri plnom poškodení všetkých 3 ramien (PNPG a 2 diely vľavo) klesá objem krvi vysadenej z komôr. V takýchto prípadoch sa objavujú charakteristické príznaky:

 • závraty;
 • zhoršenie zraku;
 • Morgagni-Adams-Stokes mdloby útoky;
 • bradykardia;
 • prerušenia rytmu
 • dýchavičnosť;
 • spomalenie kontrakcií až po úplné zastavenie srdca.

Typy blokády His

Jeho nohy môžu byť zablokované jednotlivo alebo naraz, aj izolovaná lézia je jedna vetva ľavej nohy, rovnako ako ich rôzne kombinácie. Existujú periodické alebo trvalé varianty, na jednom elektrokardiograme najskôr blokáda jednej a potom môže dôjsť k inej vetve.

Pravá noha

Impulz pre pravú komoru pochádza z ľavej a ľavej strany prepážky, keď je úplne zablokovaný, jeho držanie spomaľuje neúplné. Tieto prejavy sú minimálne, možno ich nájsť v úplne zdravej osobe a nedávajú ďalšie komplikácie. Ak sa vyskytne pri srdcovom ochorení, dýchavičnosť a únava sú zvyčajne spojené so základným ochorením.

Predná vetva LNPG

Porucha vodivosti ovplyvňuje prednú a bočnú stranu ľavej komory. Prijímajú signály zo zadnej steny zhora. Najčastejšie sa vyskytuje pri hypertrofii myokardu kvôli hypertenzii, preťaženiu srdcových chýb a myokardiopatii, jedným z dôvodov je infarkt prednej steny.

Zadná vetva

Elektrický signál sa rozbieha pozdĺž jednotlivých vlákien Purkinje z predných častí ľavej komory zhora nadol a neskoro dosiahne zadnú stenu. Infarkt alebo skleróza, usadeniny vápnika v oblasti vodivých vlákien vedú k podobným podmienkam.

Celá ľavá noha

Čiastočná blokáda jednej vetvy prináša minimálne prejavy, ale úplná blokáda LNPG je spôsobená rozsiahlym infarktom alebo výrazným zápalovým alebo dystrofickým procesom, ktorý zahŕňa myokard z ľavej komory. Preto sa v tejto patológii zaznamenávajú kardiálgia, závraty a arytmia.

Kompletná a neúplná blokáda

V prípade čiastočnej blokády prechádza vlna kontrakcie s miernym oneskorením, pretože po mnohých alternatívnych cestách dosiahne cieľ pomerne rýchlo. Ritmus nie je narušený alebo sa rozvíja bradykardia, závažnosť klinických prejavov závisí od príčiny, ktorá viedla k blokáde.

Kompletné blokovanie je charakterizované:

 • neschopnosť prenášať signály do komôr;
 • výskyt ohniskov vzrušenia na neobvyklých miestach;
 • rezy srdca sú znížené v chaotickom rytme, pulz je od 20 do 40 za minútu;
 • neadekvátne uvoľnenie krvi do arteriálnej siete.

Znaky EKG a iné diagnostické metódy

Najčastejšie sa používa bežné EKG, ale ak existujú pochybnosti o diagnóze, potom je predpísaná ďalšia ezofageálna technika alebo denné sledovanie. Na stanovenie príčiny sa vyšetrenie vykonáva pomocou echokardiografie, CT a MRI.

Príznaky EKG závisia od typu a kombinácie blokovaných vetiev:

 • Blokáda PNPG - pravé hrudné vedenie odhaľuje komplexy Rsr, rSR, vyzerajú ako písmeno M, vľavo - S širšie ako normálne, QRS viac ako 0,12 sekundy.
 • LNPG blokády-široký komplexy s zubatý vrchol v ľavom vedie, v pravom - anomálne komplexy, rozdelené S.

Liečba blokády nohy vetvy

Liečba základného ochorenia sa vykonáva, vitamíny, koenzým Q, karnitín, tiotriazolin, mildronát sa predpisujú na zlepšenie zásobovania krvi myokardom. Znižuje sa tlak blokátorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (Lisinopril, Capoten), beta-blokátorov a antagonistov vápnika sa vyhnú, pretože spomaľujú vodivosť v myokarde.

Indikácie pre inštaláciu kardiostimulátora (umelý zdroj rytmu alebo kardioverter):

 • blokáda 3 lúčov,
 • kompletný blok pre predsieňové signály,
 • beat rytmus pod 40 za minútu
 • záchvaty straty vedomia.

Ak sa blokáda nohy vyskytla v akútnom štádiu infarktu myokardu, je úplná blokáda PNPG, PNPG s jednou vetvou ľavej strany, potom sa odporúča dočasná srdcová stimulácia. Za týmto účelom sa elektróda umiestni do pravej komory pozdĺž centrálnej žily.

Pozrite sa na video o blokáde pravého ramena Jeho zväzku:

Čo je nebezpečný stav

Kompletné blokovanie elektrických impulzov zvyšuje riziko zastavenia činnosti srdca a môže spôsobiť náhle ukončenie kontrakcií so smrteľným výsledkom. Útoky Morgagni-Adams-Stokes, ktoré sa vyskytujú pri narušení krvného zásobovania mozgu, môžu byť tiež život ohrozujúce, najmä ak pacient v súčasnosti kontroluje transport alebo iné komplexné mechanizmy.

Komplikácie blokády nohy Jeho patria:

 • záchvatov komorovej tachykardie,
 • fibrilácia a flutter komôr,
 • zlyhanie obehu,
 • tromboembolizmus.

Prognóza pre pacienta

Ak je blokáda náhodne zistená počas vyšetrenia EKG, neexistujú žiadne príznaky nedostatku krvného zásobenia vnútorných orgánov, potom prognóza pre týchto pacientov je priaznivá. Môže to byť variant štruktúry srdca, liečba sa nevyžaduje.

Nežiaduci výsledok blokády sa pozoruje u pacientov s rozsiahlym infarktom, nekompenzovanými malformáciami a masívnou myocardiálnou dystrofiou. Treba poznamenať, že blokáda v takýchto situáciách je známkou negatívnej dynamiky ochorenia, zvyšuje riziko komplikácií a smrti.

Životný štýl pri identifikácii problémov

Ak pri vyšetrení nedošlo k žiadnym abnormalitám a existujú len príznaky blokovania EKG, potom sa pacientovi odporúča udržiavať fyzickú aktivitu v rovnakom množstve ako zdravé osoby.

Po inštalácii kardiostimulátora sa treba vyhnúť zariadeniam s elektromagnetickým poľom, detektorom bezpečnosti v supermarketoch a na letiskách a vysokonapäťovým elektrickým vedeniam. Pri používaní mobilného telefónu ho musíte držať na pravej strane.

Odporúčame prečítať si článok o poruche interventrikulárnej septa. Z toho sa dozviete o príznakoch vady, nebezpečenstve patológie pre deti a dospelých, o diagnostike a liečbe.

A tu je viac o hypertrofii myokardu.

Blokáda nohy zväzku Jeho nie je samostatnou chorobou, ale znakom porušenia kontrakčného signálu v srdcovom svale. Čiastočná blokáda PNPG a 1 vetva ľavej neprúdi asymptomaticky. Pri úplnom zablokovaní troch vetví alebo pri výskyte takéhoto porušenia na pozadí srdcového infarktu môže dôjsť k náhlemu zástavu srdca. Liečba hlavného ochorenia je predpísaná, v prípade záchvatov mdloby je indikovaná inštalácia kardiostimulátora.

Zložitý vodivý systém srdca má mnoho funkcií. Jeho štruktúra, v ktorej sú uzly, vlákna, oddelenia, ako aj ďalšie prvky, pomáha v celkovej práci srdca a celého krvotvorného systému v tele.

Existuje porušenie intraatriálneho vedenia asymptomatických aj ťažkých. Dôvodom je zvyčajne ochorenie koronárnych artérií, srdcové chyby. Indikácie EKG pomáhajú identifikovať ochorenie. Liečba je dlhá. Čo je nebezpečný stav?

Skôr nezvyčajná vektorová kartografická metóda sa nepoužíva tak často. Pojem znamená prenesenie diela srdca do roviny. Lekár vyhodnotí špeciálne slučky.

Taká závažná patológia ako atrioventrikulárny blok, stupeň prejavu má iný - 1, 2, 3. Môže byť tiež úplný, neúplný, mobitz, získaný alebo vrodený. Príznaky sú špecifické a liečba sa vo všetkých prípadoch nevyžaduje.

Rozpoznanie infarktu myokardu na EKG môže byť ťažké vzhľadom na skutočnosť, že rôzne štádiá majú rôzne znaky a varianty zubných skokov. Napríklad akútny a akútny stupeň v prvých hodinách môže byť neviditeľný. Lokalizácia má tiež svoje vlastné charakteristiky, transmurálny EKG infarkt, q, predný, zadný, prenesený, s veľkým ohniskom, bočne sa líši.

Intraventrikulárne vedenie srdca je určené indikáciami na EKG. Príčiny lokálnych lakonických porúch u detí, adolescentov a dospelých sú odlišné. Aká je úloha UPU?

Pri snímaní EKG u detí a dospelých sa môže zistiť intraventrikulárna blokáda. Môže to byť nespecifická, miestna a lokálna. Porušenie vodivosti impulzom nie je nezávislé ochorenie, musíte hľadať hlavnú príčinu.

Značne závažné problémy môžu spôsobiť, že osoba má ďalšie cesty. Takáto abnormalita v srdci môže viesť k dýchavičnosti, mdloby a iným problémom. Ošetrenie sa vykonáva niekoľkými spôsobmi, vrátane dochádza k endovaskulárnej deštrukcii.

Pacienti, ktorí sú konfrontovaní so srdcovými problémami, majú záujem o to, či sa počas myokarditídy zobrazí presné údaje EKG. Príznaky a zmeny budú viditeľné pre skúseného diagnostika, ale môžu byť dodatočne predpísané ďalšie testy, napríklad EKG CRO

Pinterest