Hypertrofia pravého srdca na EKG

Hypertrofia pravostavej komory (GPZH) sa vyvíja na pozadí rôznych vrodených patologických ochorení srdca a môže byť diagnostikovaná u novorodencov. A u dospelých sa táto patológia objavuje po pľúcnych ochoreniach, ktoré komplikujú srdcový sval a môžu tiež naznačovať získané srdcové chyby.

Okrem toho existuje aj ďalšia patológia - hypertrofia pravého predsiene. Rovnako ako zväčšenie pravostrannej komory, patrí do zriedkavých patológií a je ťažké ho odhaliť aj pri elektrokardiograme. Napriek tomu zo skúseného kardiológa GPZH a hypertrofia pravého predsiene na EKG nezmiznú.

Hypertrofia pravého srdca

Počas EKG v zdravom stave prevláda signál z ľavej komory, ktorý sa považuje za silnejší. To je spôsobené skutočnosťou, že normálna hmotnosť pravej komory je jedna tretina hmotnosti ľavice, pričom signály, z ktorých zvyčajne prevažujú v elektrokardiografických parametroch. Ale obrázok je úplne iný, keď je na EKG hypertrofia pravého srdca.

V kardiologickej praxi existujú tri typy HPZ:

 1. Výrazná svalová hmotnosť pankreasu výrazne prevyšuje tento indikátor v komore, z ktorej začína veľký krvný obeh.
 2. Klasická hypertrofia - pravá komora je zväčšená, ale jej závažnosť je nižšia ako v ľavej komore, zatiaľ čo proces vzrušenia v nej je dlhší.
 3. Stredný HPV - dochádza k vizuálnemu zvýšeniu pankreasu, jeho hmotnosť však zostáva nižšia ako u LV.

Keď je ľavá strana srdca preťažená - môže negatívne ovplyvniť prácu celého orgánu, ale akútne preťaženie pravých častí je ešte závažnejším príznakom. Fyziologické schopnosti pravého srdcového úseku sú determinované jeho prácou len s malým (pľúcnym) obehom a tam sú relatívne malé zaťaženia.

Ak dôjde k zúženiu pľúcnej tepny v rôznych častiach tela alebo ak sa zo susednej časti zníži ďalší objem krvi, potom tlak malého kruhu zvyšuje krvný obeh a pravá srdcová komora srdca je značne zaťažená. Nie je prispôsobený zvýšenému zaťaženiu, takže musí zvýšiť veľkosť a zvýšiť hmotnosť. Toto môže byť východiskovým bodom vzhľadu GPZH.

Známky hypertrofie na EKG

Aby sa kardiogram stal zrozumiteľnejším, musíte najprv porozumieť konvenciám:

 • P je označenie zubov, ktoré sú zodpovedné za predsieňovú systolu;
 • Q, R, S - to sú indikátory komorovej systoly;
 • T - indikuje relaxačný signál v komorách srdca (repolarizácia myokardu);
 • V - označenie hrudníka;
 • EOS je elektrická os (pozícia) srdca.

Malý GPZH významne neovplyvňuje indexy elektrokardiogramu, pretože s takou odchýlkou ​​od normy sa pomer hmotností komôr prakticky nezmení a parametre LV budú dominovať na EKG. Pri významnom GPZH na EKG zmeny sú jasne vyjadrené - priemerný celkový vektor QRS a všetky QRS slučky sú posunuté doprava a dopredu z normálnej polohy.

Hlavné príznaky hypertrofie pravého srdca na EKG:

 1. Pri prvom a druhom pravom údere v hrudníku trvanie vnútornej odchýlky trvá najmenej 0,03 sekundy.
 2. V pravostrannom III štandardnom vedení, v aVF (monopolárne) a V1 a V2, sa pozoruje zväčšenie rozsahu oscilácie P vlny.
 3. Odsadenie segmentu elektrokardiogramu medzi koncom komplexu QRS a začiatkom vlny T pod čiarou, ktorá sa tvorí v kľudovej fáze.
 4. Pravá noha Jeho zväzku prechádza úplnou alebo čiastočnou blokádou.
 5. Zub R má veľkú amplitúdu pridelenia hrudníka III viac než v I. Inými slovami, gramogram je pozorovaný.
 6. EOS je vertikálny (v rozsahu od +70 do +90 stupňov) alebo polorovný.
 7. Rovnaká amplitúda zubov R a S je na oboch stranách obrysu na štvrtom a piatich hrudných vedeniach.

Pri miernej hypertrofii pravej komory, ak jej závažnosť nepresahuje ľavú, sú na EKG pozorované nasledujúce príznaky: rozsah oscilácií R-vlny v pravom prsnom hrdle sa zvyšuje a podobný proces ovplyvňuje zuby S v elektródach charakteristických pre ľavú časť myokardu. Kombinácia QRS v prvom prsnom hrudníku vyzerá ako RS alebo Rs, a v šiestej komore - qRS alebo qRs.

S ostrým HPZ, keď jeho hmotnosť podstatne prevláda nad ľavú, zmení sa smer celého vektora excitácie. Za normálnych okolností by mala byť smerovaná zľava doprava a v tomto prípade ide zľava doprava. Elektrická os pravého srdca je neskoro.

V prípade hypertrofie pravého predsieňa sa zväčšuje šírka a výška vrcholu excitácie. Bežne, excitácia pravého predsiene predchádza excitácii ľavej predsiene a vyhynutie sa vyskytuje rovnakým spôsobom. Normálna predsieňová excitácia je premietaná ako kladná alebo vzostupná vlna P v štandardných elektródach. V prípade GLP sa excitácia ľavej predsiene vyskytuje po excitácii pravice, ale zhasne takmer súčasne.

Manifestácia hypertrofie

HPZ v počiatočnom štádiu má pomerne rozmazaný symptomatický obraz a v niektorých prípadoch symptómy nie sú vôbec rozpoznané. Avšak s výrazným prejavom patológie možno pozorovať nasledujúci obraz:

 • pacienti sa sťažujú na bolesť a stláčanie v hrudníku, zatiaľ čo dýchanie je ťažké;
 • koordinácia pohybov je narušená, dochádza k záchvatom závratov, čo vedie k dočasnej strate vedomia;
 • dochádza k ochoreniu srdcového rytmu, pacienti si všimnú "výkyvy" a prerušenia srdcovej činnosti, akoby boli zmeškané niektoré cievne mozgové príhody;
 • ťažké dýchacie ťažkosti, dokonca aj v uvoľnenom stave;
 • opuch v dolných končatinách, ktorý sa vo večerných hodinách stáva výraznejším;
 • stabilné poruchy a apatia;
 • ťažká nespavosť alebo ospalosť.

U detí sa tento stav niekedy považuje za prirodzený prejav fyziológie na pozadí zvýšeného tlaku na pravú polovicu srdca. Ale častejšie sa takáto odchýlka stáva výsledkom vrodených anomálií vývoja srdca a je diagnostikovaná u novorodencov. Takéto dieťa má výraznú cyanózu kože.

HPV a LVH môžu predchádzať rozvoju vážnych srdcových ochorení spojených so zvýšením srdcového svalu. Táto patológia je charakterizovaná skutočnosťou, že pruhovaná srdcová tkanivo rastie, ale vnútorné rozmery komôr zostávajú nezmenené. Ide o vážnu odchýlku od normy a je neprijateľné, aby sme tento problém ponechali bez pozornosti. Aby sa predišlo ďalším nežiaducim udalostiam, je naliehavo potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Hypertrofia pravého ventrikulára na ekg

Svaly ľudského tela, ktoré sú čerpané, sú výsledkom každodennej práce, pri ktorej svalové tkanivo zažíva určitú záťaž. A čo sa stane s komorami srdca, ak zaťaženie na ich stenách prevyšuje normálne? Dobre Svalové bunky srdca, tiež "hojdačka": zväčšenie veľkosti, zhrubnutie.

V zdravotníckom jazyku sa táto podmienka srdcového svalu nazýva hypertrofia. Všetky srdcové komory môžu byť hypertrofované: tak komory a predsiene. A len niektoré z nich sa môžu zahustiť. Hovoríme o hypertrofii pravej komory, jej príčinách a klinickom prejave a tiež zvážime príznaky hypertrofie pravej komory na EKG.

1 Prečo sa srdce švihne?

Hypertrofia pravého srdca

V zdravom srdci dospelého človeka má ľavá komora väčšiu hmotnosť ako právo. Je pochopiteľné, pretože ľavá komora tlačí krv do aorty, zatiaľ čo zažíva veľké zaťaženie. Častejšie, ak hovoríme o hypertrofii myokardu, lekári primárne znamenajú zhrubnutie ľavej komory. Často, ale nie vždy. Hypertrofia môže tiež prechádzať pravou komorou. Zo správnej spodnej srdcovej komory vystupuje pľúcny kmeň, ktorý vytvára malý okruh krvného obehu. V malom kruhu je krv obohatená kyslíkom v pľúcach.

Pravá komora vytláča venóznu krv, ktorá ju vstupuje zo všetkých orgánov, do krvných ciev vedúcich do pľúc. Rozvetvujú sa na malé kapiláry, obklopujú alveolárne tkanivo pľúc, kde dochádza k výmene plynov. Oxid uhličitý a metabolické produkty opúšťajú kapiláry a kyslík vstupuje do krvného riečišťa z pľúc. Okysličená krv cez pľúcne žily prúdi do pravej predsiene. Tým sa dokončí najdôležitejšia funkcia výmeny krvných plynov a uzavrie sa malý okruh krvného obehu. Avšak pravá komora môže zaznamenať zvýšený stres, čo vedie k jej zhrubnutiu, hypertrofii.

Pľúcna stenóza

Aké sú príčiny jej zhrubnutia?

 1. Srdcové chyby. Srdcové vady u detí sú častejšie vrodené. Takzvané "modré" vady, ktoré sa často prejavujú bludnosťou pokožky u detí, dýchavičnosť, palpitácie. Toto je Fallotov Tetrad, interventrikulárne septálne defekty. Ide o ťažké chyby, ktoré často vyžadujú zásah chirurgov. Preťaženie pravej komory môže vytvoriť stenózu pľúcnej artérie, keď krv z komory nemôže voľne prúdiť do ciev, počas kontrakcie srdca komôrka nie je úplne vyprázdnená, ale nový objem krvi pochádza z átria, dochádza k preťaženiu objemu.
 2. Pľúcna choroba Bronchiálna astma, COPD, bronchiektázia, tuberkulóza - všetky tieto ochorenia vedú k zvýšeniu tlaku v systéme pľúcnej tepny a komorou sa stáva ťažšie tlačiť krv do ciev, musí sa zmierniť s väčšou silou ako pri normálnom tlaku v pľúcnych cievach.

Hlavné príčiny zahustenia steny myokardu pravej komory a zvýšenia jej hmotnosti sú teda ochorenia pľúc a pľúcnych ciev, ako aj srdcové chyby, vrodené a získané.

2 Ako sa manifestuje hypertrofia pravej komory u dieťaťa?

Tricuspidová stenóza

Manifestácia hypertrofie u novorodenca v prvých hodinách alebo dňoch života môže byť spôsobená fyziologickými zmenami, reorganizáciou krvného obehu z vnútromaternicového systému. Najčastejšie však pediatri a neonatológovia diagnostikujú hypertrofiu pravej komory v dôsledku defektov srdca plodu: tricuspidová stenóza, defekt interventrikulárnej septa, Fallotov tetrad.

Závažnosť defektov sa môže meniť, s nevyjasnenými defektmi, môže sa spočiatku vyskytnúť kompenzácia srdcovej činnosti, s ťažkými poruchami u detí, cyanózou kože a dyspnoe v pokoji alebo s minimálnym námahom, staršie deti sa sťažujú na bolesť srdca, slabosť, palpitácie. U detí dochádza k oneskoreniu rastu a vývoja, hrudným deformáciám typu srdcového hrbu a častému mdlobu.

3 Klinika hypertrofie pravého srdca u dospelých

Nedostatok trikuspidálnej chlopne

Bolo by nesprávne povedať, že samotná hypertrofia vedie k vývoju symptómov a sťažností u dospelých. Skôr hypertrofia, čo je nárast pravostrannej komory, môže byť časovo komplikované zlyhaním srdca, ktoré má celkom špecifické príznaky:

 1. Dýchavičnosť. Spočiatku s bremenami, behom, rýchlym chôdzou. S progresiou - v kľude;
 2. Suchý kašeľ. Bez kontaktu s infekčnými bakteriálnymi látkami. Obsessive, pretrvávajúce, horšie pri ležaní;
 3. Slabosť, únava. Skôr vykonané zaťaženie sa stáva ťažko prenosným. Pocit slabosti, letargia ráno;
 4. Palpitácie, poruchy rytmu;
 5. Hemoptysis. Pri kašli s hlienom sa môžu uvoľniť krvné žily;
 6. Bolesť v srdci;
 7. závraty;
 8. Mdloby.

Jednou z najbežnejších a dostupných metód na diagnostiku hypertrofie pravého srdca je elektrokardiogram.

4 EKG a príznaky hypertrofie

EKG príznaky hypertrofie pravého srdca

Na EKG je pravá ventrikulárna hypertrofia dobre definovaná. Každý funkčný diagnostikovaný lekár, kardiológ a terapeut pozná známky EKG pravostrannej hypertrofie, analyzujeme ich hlavné a my:

 1. Vo vedení V1 V2 III aVF zvýšenie výšky zuba R;
 2. Posun S-T je o niečo nižší ako izolín, negatívny alebo dvojitý hrudník T vo V1 V2 III aVF;
 3. Pravogram (EOS odmietol vpravo).

Toto sú hlavné príznaky zvýšenia pravostrannej komory, ktorými možno podozrievať patológiu.

Hypertrofia pravého srdca na EKG pre ľudí starších ako 30 rokov má nasledujúce diagnostické kritériá:

 • Odchýlka EOS vpravo je viac ako +110 stupňov
 • Vysoké zuby R vo V1 (viac ako 7 mm), zuby S vo V1 menšie ako 2 mm, pomer R / S vo V1 je väčší ako jeden
 • Zub S vo V5 a V6 je väčší alebo rovný 2 mm
 • qR komplexov vo V1

Ak existujú dve alebo viac týchto kritérií na EKG, môže sa prejaviť hypertrofia pravého komoru. Tiež doktori spomínajú na potvrdzujúce príznaky hypertrofie pravej komory, medzi ktoré patria:

 • zmeny v segmente S-T a T-vlnách podľa typu "preťaženia" vo vedení V1-V3,
 • rozšírenie pravého predsieňa.

5 Ťažkosti pri diagnostike hypertrofie pravej komory

Kedy sa zdržať diagnostiky hypertrofie pravého ventrikulárneho systému na EKG

EKG - univerzálna metóda, široko dostupná a veľmi populárna. Ale diagnóza hypertrofie pravého srdca len pomocou kardiogramu má nejaké nevýhody. Po prvé, na kardiograme je viditeľná už výrazná hypertrofia, s menšou hypertrofiou, zmeny na EKG budú zanedbateľné alebo vôbec nie. Okrem toho by ste nemali diagnostikovať hypertrofiu pravej komory na EKG, ak by sa vyskytli takéto stavy:

 • blokáda pravého ramena jeho zväzku,
 • Syndróm WPW
 • potvrdil spätný infarkt myokardu,
 • u detí môžu byť vyššie uvedené znaky EKG normálnym variantom,
 • posun prechodovej zóny doprava,
 • vlna R má vysokú amplitúdu vo V1 V2, ale pomer R / S vo V5 alebo V6 je väčší ako jeden,
 • dextropácia (srdce je zrkadlené v pravej časti hrudníka),
 • hypertrofická kardiomyopatia: prítomnosť vysokých R zubov vo V1 je možná s pomerom R / S väčším ako jeden.

Pri diagnostikovaní hypertrofie pravej komory by šírka komplexu QRS mala byť menšia ako 0,12 s. Preto nie je možná presná diagnóza EKG pri BPNPG, Wolffovom syndróme Parkinson-White syndróm.

6 Diagnostické pomôcky

Echokardiografia s dopplerom

Hypertrofia nie je obmedzená len na diagnostiku EKG. Existujú aj iné metódy na určenie jeho prítomnosti:

 • EchoCG je najviac informatívny spôsob, ktorý umožňuje s veľkou presnosťou určiť hrúbku steny komory, jej objem, ejekčnú frakciu. EchoCG s Dopplerom umožňuje vizuálne posúdiť tok krvi cez komory srdca a ciev, chyby v ventiloch alebo septach srdca, tlak krvi v dutinách a cievach.
 • Radiografia hrudníka. Zvýšenie tieňa srdca pravých častí môže naznačovať ich hypertrofiu.

Celkovo po analýze týchto kardiogramov, iných metódach inštrumentálneho vyšetrenia srdca, dopĺňania ich objektívnym vyšetrením, auskultácie srdca doktor dokáže odhaliť hypertrofiu. Ale ešte dôležitejšie v diagnostických a terapeutických otázkach je určiť príčinu hypertrofie pravého srdca. Stupeň jeho progresie a účinnosť liečby ďalej závisí od nájdenia príčiny hypertrofie.

Ak diagnostikujete hypertrofiu pravej komory pred klinickými príznakmi, je možné vyhnúť sa prejavom zlyhania srdca v budúcnosti alebo spomaliť jej prejavy.

Hypertrofia pravého srdca srdca na EKG. Ako liečiť hypertrofiu pravej komory u dospelých a detí

Srdce je hlavným orgánom človeka. Ak jedna zo štyroch častí začne pracovať nesprávne, celé telo zlyhá. Pravostranná ventrikulárna hypertrofia je jednou z patologických stavov spojených so zvýšením myokardu. Táto chyba poukazuje na vznik vážnych komplikácií v práci pľúc a srdca.

Hypertrofia pravého srdca - čo je to

Srdcové úseky sa môžu z rôznych dôvodov zvýšiť. Podľa lekárskej definície je hypertrofia pravej komory nárastom myokardu alebo zhrubnutím cievnych stien. Zmena veľkosti znamená abnormálny rast srdcových buniek (kardiomyocyty). Rozdiel medzi hypertrofickým myokardom je, že cievy nemôžu živiť zarastený orgán. Z tohto dôvodu je jeho časť ischemická - nedostatok kyslíka a živín. Dilatácia pravej komory je jedným z typov ochorenia.

Existujú tri stupne hypertrofie:

 1. Mierny - mierny nárast. Má rovnaké rozmery ako ľavica.
 2. Stredné - procesy v tejto oblasti srdca sú pomalšie.
 3. Vyjadrené - pravá strana je 2-3 krát väčšia ako ľavá strana.

Hypertrofia pravicovej komory - príčiny

Najčastejšími príčinami hypertrofie pravého srdca sú spojené srdcové a pľúcne ochorenia. Môžu byť vrodené alebo získané. Vrodené poruchy sa nazývajú:

 1. Tetrad Fallot. Porucha ventilu, ktorá je diagnostikovaná u novorodencov. Ďalším názvom je "syndróm modrého dieťaťa": koža dieťaťa sa stáva modrou pri plaču.
 2. Pľúcna hypertenzia. Spôsobuje zvýšenie tlaku v pľúcnej tepne.
 3. Anomálie v štruktúre interventrikulárnej septa. Vedie k zmesi krvi srdca, telo nedostáva dostatok kyslíka.
 4. Stenóza mitrálnej chlopne. Spôsobuje porušenie odtoku krvi do tepny kvôli redukcii dierky.

Choroby, ktoré spôsobujú hypertrofiu myokardu v pravej komore, zahŕňajú:

 • fibróza, emfyzém;
 • bronchitída;
 • bronchiálna astma;
 • zápal pľúc;
 • chronická únava a stres;
 • zvýšenie telesnej hmotnosti;
 • kardiomyopatia;
 • vysoký krvný tlak.

Hypertrofia pravej komory u dieťaťa

Zvýšenie pravostnej srdcovej komory sa pozoruje viac v detstve. U detí bezprostredne po narodení je zaťaženie na pravej strane srdca väčšie ako na ľavej strane. Lekári volajú tento dôvod na zmenu fyziologického orgánu. Avšak vrodená hypertrofia pravej komory u detí je oveľa bežnejšia. Niektoré príznaky choroby sa nezobrazia okamžite. Priebežné sledovanie stavu dieťaťa, úplné vyšetrenie po pôrode pomáha pri správnej diagnostike a pri výbere presných metód liečby.

Známky hypertrofie pravého srdca na EKG

Prvé príznaky ochorenia sú nevýznamné, často ich pacient nezaznamenáva. Keď myokard rastie, príznaky sa objavujú ako:

 • závraty;
 • dýchavičnosť;
 • strata vedomia;
 • dýchavičnosť;
 • arytmie;
 • bolesti na hrudníku;
 • dýchavičnosť;
 • výstupy z nohy;
 • cyanóza kože;
 • prerušenia srdcového tepu.

Je to spôsobené tým, že srdce je nedostatočne zásobované kyslíkom, prejavy sú podobné ako srdcové zlyhanie. Lekár musí predpísať diagnostiku na moderných zariadeniach s cieľom určiť konečnú diagnózu:

 1. Elektrokardiografia znamená, že rytmus srdca sa prenáša na snímače a zaznamená sa na papier. Na EKG môže lekár alebo kardiológ správne dešifrovať príznaky hypertrofie pravej komory.
 2. Ultrazvuk srdca alebo echokardiografia presne zisťuje zmeny v štruktúre srdca. Metóda pomáha zistiť poruchy krvného toku, merať stupeň patológie.

Hypertrofia pravého srdca srdca na EKG je viditeľná, ak je jeho hmotnosť väčšia ako vľavo. Vyzerá to ako kmitanie vrcholov elektrokardiogramu. Kľúčové vlastnosti:

 1. Elektrická os je vychýlená doprava.
 2. Je pozorovaná ischémia subendokardiálnych vrstiev myokardu.
 3. V časti V1 sú viditeľné porušenia komplexu QRS. Potom vyzerá ako R alebo QR vlna.
 4. V oblasti V6 je komplex RS.
 5. V oblasti V1 existujú odchýlky od normy v segmente ST. Nachádza sa pod obrysom a má asymetrický tvar.

Hypertrofia pravého srdca - liečba

Liečba hypertrofie pravej komory by mala zahŕňať komplexnú terapiu na elimináciu súvisiacich ochorení. Lekár predpisuje lieky, ktoré pomáhajú normalizovať činnosť srdca a pľúc:

 • vitamíny s horčíkom a draslíkom;
 • blokátory, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu;
 • diuretiká, ktoré odstraňujú vodu;
 • antikoagulanciá;
 • antagonistov kalciových kanálov, zodpovedných za frekvenciu srdcových kontrakcií;
 • lieky na zníženie tlaku;
 • sedatíva.

Na profylaxiu je predpísaná špeciálna strava. Pacient by mal vylúčiť výrobky s vysokým obsahom soli, pridať chudé mäso, ryby, ovocie, zeleninu. Chirurgický zákrok sa uplatňuje iba vtedy, ak sa výsledok zvýšenia už stane srdcovou poruchou. U malých detí sa táto operácia môže uskutočniť v prvom roku života.

Video: srdcová hypertrofia na EKG

Informácie uvedené v článku sú len informačné. Materiály výrobku nevyžadujú samošetrenie. Iba kvalifikovaný lekár môže diagnostikovať a poradiť o liečbe na základe individuálnych charakteristík konkrétneho pacienta.

Príčiny hypertrofie pravej komory

Hypertrofia pravého srdca srdca (GPZH) je vážna patológia charakterizovaná zvýšením veľkosti a hmotnosti pravej komory, ku ktorej dochádza v dôsledku zmien počtu kardiomyocytov (svalových buniek srdca).

V normálnom stave kardiomyocyty tvoria štvrtinu celkového počtu srdcových buniek, pričom pri hypertrofii sa ich počet zvyšuje. Táto patológia sa vyskytuje ako syndróm, ktorý sa vyvinul na pozadí iných ochorení kardiovaskulárneho systému:

 • stenóza aortálnej chlopne (vrodená alebo získaná);
 • Fallotov tetrad (najčastejšie diagnostikovaná forma ochorenia srdca u novorodencov);
 • pľúcna arteriálna hypertenzia;
 • vady štruktúry medzikomorových oddielov.

Rôzne bronchopulmonárne ochorenia sa môžu stať katalyzátormi rastu kardiomyocytov, čo vedie k progresii patológie:

 • fibróza;
 • emfyzém;
 • chronická obštrukčná bronchitída;
 • bronchiálna astma;
 • pneumokoniosa;
 • sarkoidóza;
 • zápal pľúc.

Existujú aj príčiny hypertrofie pravej komory, ktorá nie je spojená s kardiovaskulárnymi alebo pľúcnymi ochoreniami:

 • abnormálne zvýšenie telesnej hmotnosti (obezita);
 • systematický a dlhotrvajúci stres plynúci do neurózy.

Ďalším faktorom vyvolávajúcim vznik hypertrofie pravého srdca môže byť nadmerné nadšenie pre aeróbne cvičenie.

V závislosti od pomeru veľkostí a hmotnosti pravostrannej a ľavej komory sú tri formy priebehu syndrómu HPH: mierne, mierne a ostré (akútne).

Pri miernom HPV je veľkosť pravej komory mierne prevládajúca v ľavej časti, ich hmotnosť je takmer rovnaká.

Pri priemernej forme HPV je zaznamenaný prebytok veľkosti a hmotnosti obidvoch komôr, pričom výrazná forma je rozdiel v týchto parametroch významný.

Nedostatok terapeutických opatrení v akútnej forme priebehu pravostnej žalúdočnej hypertrofie môže viesť k smrti pacienta.

Aj HPH syndróm je klasifikovaný podľa druhu výskytu:

 • (vrodené), keď je pravá ventrikulárna hypertrofia dieťaťa diagnostikovaná v prvých dňoch života. Patológia sa prejavuje ako dôsledok CHD (vrodené ochorenie srdca) a často sa diagnostikuje bezprostredne po pôrode rozsiahlou cyanózou (modrastým odtieňom kože) tváre alebo celého tela.
 • patologický (získaný) syndróm rozšírenia pravej komory sa vyskytuje v dôsledku prenesených bronchopulmonárnych ochorení alebo fyzického preťaženia.

Príznaky GPZH

V získanej forme je tento syndróm charakterizovaný absenciou špecifických symptómov, pomocou ktorých je možné určiť práve správnu žalúdočnú hypertrofiu.

Symptómy hypertrofie pravej komory sú podobné prejavom mnohých iných ochorení av počiatočnom štádiu vývoja patológie sa prakticky nevyjadrujú, začínajúc skutočne obťažovať pacienta len s výrazným zvýšením veľkosti a hmotnosti myokardu pravej komory.

Medzi tieto funkcie patria:

 • dlhotrvajúca bolesť v pravom hrudnom kĺbe, ostrý charakter;
 • dýchavičnosť;
 • závraty spojené so stratou orientácie v priestore a mdloby (v niektorých prípadoch);
 • porušenie srdcového rytmu;
 • opuch dolných končatín, ktorý sa stáva výraznejším na konci dňa.

Hlavné klinické črty GPZH zahŕňajú zvýšenie frekvencie srdcových kontrakcií (tachykardia) a prudký pokles krvného tlaku.

Diagnostické metódy

V prípade HPV sa patologické zmeny zaznamenávajú nielen v myokarde. Časom sa vyznačujú tým, že sa šíria do pľúcnych artérií a ciev, čo spôsobuje vývoj ďalších ochorení:

 • aortálna skleróza;
 • hypertenzia pľúcneho obehu;
 • Eysenmengerov syndróm (pretlak v pľúcnej tepne nad aortou).

Včasná diagnostika HPZ môže nielen zabrániť vzniku týchto patologických stavov, ale tiež výrazne uľahčiť boj proti syndrómu ako celku. Potvrdenie alebo vyvrátenie prítomnosti pravého žalúdočnej hypertrofie je možné len vďaka kardiologickým prístrojom:

 • elektrokardiogram;
 • echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie štruktúry srdcového svalu).

Elektrokardiogram ako metóda diagnostiky HPV je menej orientačný. Hypertrofia pravého srdca na EKG je vyjadrená iba pri zmene zubov kardiogramu, čo môže naznačovať iba zmenu veľkosti komory, nemožno tým určiť závažnosť patológie.

Syndróm GPZH na elektrokardiografii "svieti" len pri priemerných a akútnych formách prúdu.

Echokardiogram má omnoho väčšiu diagnostickú hodnotu.

Táto výskumná metóda umožňuje určiť nielen prítomnosť zvýšenia pravostrannej komory, ale aj presné rozmery, ako aj diagnostiku porúch v štruktúre srdcového tkaniva.

Echokardiografia ako metóda diagnostiky HPV je často kombinovaná s Dopplerom, čo vám umožňuje ďalej skúmať smer a rýchlosť toku krvi.

Táto metóda výskumu umožňuje určiť správnu žalúdočnú hypertrofiu dokonca aj v miernej forme kurzu, vďaka čomu je možné zabrániť progresii rastu kardiomyocytov v srdcovom svale.

Liečba a prevencia choroby

Cieľom liečby hypertrofie pravej komory je stabilizácia veľkosti postihnutého úseku a prevencia rastu kardiomyocytov v budúcnosti. Hlavnými metódami patologickej liečby sú chirurgická a farmakoterapia.

Chirurgický zákrok zahŕňa resekciu prerastených ciev a inštaláciu špeciálnych protéz namiesto poškodených srdcových chlopní.

Liečba lieku GPZH má za následok odstránenie príznakov patológie užívaním liekov z rôznych farmakologických skupín:

 • antikoagulanciá;
 • diuretiká;
 • srdcové glykozidy;
 • normalizátory arteriálneho tlaku;
 • beta - blokátory.

Zachovať pozitívny účinok niektorých určených finančných prostriedkov by sa mal brať po celý život. Kombinovaná terapia na pravú žalúdočnú hypertrofiu zahŕňa aj úplné odmietnutie zlých návykov, korekciu denného režimu a výživu.

Prevencia HPV spočíva predovšetkým v pravidelnej a včasnej diagnostike stavu srdcového svalu. Platí to najmä pre pacientov z rizikovej skupiny, ktorá zahŕňa ľudí s kongenitálnymi ochoreniami kardiovaskulárneho systému a pacientov, ktorí nedávno prešli rôznymi bronchopulmonárnymi ochoreniami, ako aj športovcov, ktorí majú radi kardiovaskulárny tréning.

Hypertrofia pravého srdca: príčiny, príznaky, diagnóza, liečba, prognóza

Pravá komora je srdcová komora, ktorá vykonáva funkciu prenosu krvi z dutiny pravého predsiene do úst pľúcneho kmeňa. Tento prietok krvi obsahuje takmer žiadny kyslík, ale v červených krvinkách je veľké množstvo oxidu uhličitého. Potom je tok venóznej krvi nasmerovaný do ciev umiestnených v pľúcnom tkanive, odkiaľ to prúdi späť do srdca (do dutiny ľavej predsiene). Pravá komora sa teda podieľa na tvorbe malého kruhu krvného obehu.

Hypertrofia pravého srdca je vždy patologický stav, na rozdiel od zhrubnutia ľavej komory, ktorá sa často vyskytuje u športovcov av tomto prípade je fyziologická. Termín "hypertrofia" znamená zvýšenie hmotnosti a hrúbky srdcového svalu, inými slovami hypertrofované znamená veľké, zvýšené. Hypertrofia pravej komory nastáva, keď je preťažená tlakom alebo objemom.

 • V prvom prípade krv ťažko prechádza do pľúcnych ciev v dôsledku zvýšeného krvného tlaku v nich, čo sťažuje svaly pravej komory krčiť krv ako za normálnych podmienok.
 • V druhom prípade dochádza k ďalšiemu vypúšťaniu krvi do dutiny pravej komory, v dôsledku čoho je komora steny pretiahnutá zvýšeným objemom krvi.

V obidvoch prípadoch musí pravá komora vynaložiť väčšiu záťaž ako predtým, takže srdcový sval zvyšuje svoju hmotnosť. Vyskytuje sa hypertrofia srdca pravého srdca srdca. Hypertrofia prednej steny pravej komory je bežnejšia.

Hypertrofia prostaty je nebezpečná, pretože skôr alebo neskôr srdcový sval nebude schopný pracovať za podmienok vysokého zaťaženia a pacient začne vyvíjať chronické srdcové zlyhanie.

Mechanizmus tvorby pankreatickej hypertrofie v bronchopulmonálnej patológii je spôsobený zvýšenou pľúcnou hypertenziou. V dôsledku toho dochádza k preťaženiu tlaku pankreasu. Vývoj pľúcnej hypertenzie alebo zvýšenie krvného tlaku v lúmenu pľúcnych artérií naopak vyplýva zo zníženia elasticity pľúcneho tkaniva.

Príčiny hypertrofie pravej komory

1. Pľúcne srdce

Vzhľadom na skutočnosť, že hlavné zaťaženie pre pravú komoru je vytvorené respiračnými orgánmi, alebo skôr cievami lokalizovanými v pľúcnom tkanive, môže sa v patológii pľúc vyvinúť hypertrofia.

Hlavné ochorenia, ktoré môžu spôsobiť pľúcne srdce, sú nasledovné:

 • Bronchiálna astma, najmä dlhodobá, s predĺženými exacerbáciami vyskytujúcimi sa pri ťažkých a ťažko liečiteľných záchvatoch. Často hormonálna závislosť pri bronchiálnej astme vedie k tvorbe pľúcneho srdca.
 • CHOCHP (chronické obštrukčné pľúcne ochorenie) s častými exacerbáciami chronickej obštrukčnej bronchitídy. Častejšie sa vyvíja u fajčiarov a u osôb s pracovným rizikom pieskovacie zariadenie, pracovníci plynárenského priemyslu a iné).
 • BEB (bronchiektázická choroba) s častými zápalovými procesmi v zmenených oblastiach pľúcneho tkaniva - pri bronchiektázii.
 • Cystická fibróza - ochorenie, ktoré postihuje tráviaci systém (nedostatok pankreatických enzýmov), rovnako ako dýchacie orgány s častým hnisavých zápal priedušiek a pľúc v dôsledku porušenia vypúšťania silných, viskózny hlien v lumenu priedušiek a pľúcnych mechúrikov.
 • Častá recidivujúca pneumónia.

rozvoj pankreatickej hypertrofie pri pľúcnej hypertenzii

2. Vrodené srdcové chyby

V prípade, že srdcová chyba je závažná, napríklad Fallotov tetrad, očakávaná dĺžka života pacienta je malá a bez operácie deti zomreli v prvom roku života. Dôvodom je skutočnosť, že hypertrofia srdcových komôr dieťaťa rýchlo rastie a srdcové zlyhanie sa rýchlo zvyšuje.

pankreatická hypertrofia pri vrodenej malformácii - Fallotov tetrad

V prípade iných srdcových vád, ako je napríklad pľúcna stenóza alebo trikuspidálnej hypertrofia ventilu sa vyvíja pomaly, a dekompenzácia srdcového zlyhania môže dôjsť v priebehu niekoľkých mesiacov alebo rokov. Mechanizmus vývoja hypertrofia pravej komory v dátových chyby spôsobené pravej komory preťaženie tlaku (keď je komora ťažko tlačiť požadovaný objem krvi v zúžených lumen pľúcnej trupu) alebo zväzku (v prípade, časť krvi trikuspidální chlopňa sa každé kontrakcie je hodená späť do dutiny pravej predsiene, a každý nasledujúci oveľa väčší objem krvi sa presunie cez kontrakciu do pravej komory).

pankreatickej hypertrofii pri pľúcnej stenóze

Podobne ako v tomto prípade sa mechanizmus vzniku hypertrofie vytvára aj vtedy, keď dochádza k defektom predsieňového alebo medzikomorového septa.

3. Získané srdcové chyby

Najčastejšie sa vyvinie pankreatická hypertrofia v prípade nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne (opísanej v predchádzajúcom odseku) alebo stenózy ľavého atrioventrikulárneho otvoru (mitrálna chlopňa). V druhom prípade sa hypertrofia pankreasu vyvíja druhýkrát, pretože je najskôr hypertrofovaná ľavá predsieň a až potom v dôsledku stagnácie krvi v cievach pľúc narastá hrúbka steny pravej komory.

Ako sa klinicky manifestuje hypertrofia pravého srdca?

Hypertrofia prostaty sa nie vždy prejavuje akýmikoľvek príznakmi, a preto v počiatočných štádiách môže byť v prípade miernej hypertrofie rozpoznateľná iba pomocou dodatočného vyšetrenia. Najčastejšie má pacient známky základného ochorenia, napríklad záchvaty bronchiálnej astmy alebo kliniku pneumónie. Keďže však pacient prechádza na hypertrofiu a rast chronickej nedostatočnosti pravého ventrikulárneho systému, pacient môže mať nasledujúce príznaky hypertrofie pravého srdca:

 1. Suchý kašeľ, niekedy s hemoptýzou,
 2. Znížená znášanlivosť normálnej fyzickej aktivity v dôsledku paroxyzmálnej dyspnoe,
 3. Zvýšená únava, znížený výkon,
 4. Pocit srdcových palpitácií a prerušení srdcovej činnosti, často spôsobených srdcovými arytmiami (extrasystol, fibrilácia predsiení),
 5. Bolesť v srdci ako stenokarditída (bolesť na hrudníku, horenie v srdci) spojená s hladovaním kyslíka v bunkách zväčšeného srdcového svalu, čo vyvoláva ischémiu myokardu v pravej komore.

Vzhľadom k tomu, progresie srdcového zlyhania pravého srdca klinických príznakov pacientových dopravných zápch na krvného obehu - opuchy nôh a chodidiel, niekedy branie vyhlásil, kým opuch rozšíril po celom tele (anasarca); bolesť v pravom hypochondriu vďaka tomu, že krv stagnuje v pečeni a prekrýva svoju kapsulu; dilatačné žily v prednej brušnej stene a pulzujúce jugulárne žily; kŕčové žily pažeráka (až po krvácanie z pažerákovej steny) s rozvojom srdcovej cirhózy.

Ako rozpoznať hypertrofiu pankreasu v počiatočných štádiách?

Bohužiaľ, je takmer nemožné rozpoznať klinicky a elektrokardiogram v počiatočných štádiách hypertrofie pravého srdca. Existuje však niekoľko kritérií EKG, podľa ktorých možno podozrenie na hypertrofiu u pacientov s existujúcimi príčinnými ochoreniami.

V závislosti od toho, koľko pravej komory sa zvyšuje v porovnaní s ľavou, existujú tri formy hypertrofie pravej komory na EKG:

 • Pravá komora je hypertrofovaná, ale oveľa menšia ako ľavá (mierna hypertrofia);
 • Pravá komora je hypertrofovaná, ale nepresahuje hmotnosť ľavej komory;
 • Pravá komora je oveľa väčšia ako hmotnosť ľavej (silnej hypertrofie).

Každá z foriem sa prejavuje zmenou ventrikulárneho QRST komplexu v pravom (V1V2) a ľavom (V5V6) hrudnom vedení. Čím výraznejšia je hypertrofia, tým vyššia je R-vlna vpravo a hlbšia S-vlna v ľavej časti vedie. EKG zvyčajne vykazuje "nárast" R-vlny z vedenia V1 na V4. Pri pankreatickej hypertrofii tento rast nenastane. Okrem toho vo V1 komorový komplex má formu qR a vo V6 formu rS alebo RS.

Napriek tomu, že pri použití EKG je možné určiť len výraznú hypertrofiu pankreasu, existuje ďalšia veľmi informatívna diagnostická metóda. umožňujúce vizuálne posúdiť hrúbku stien, hmotnosť a objem pravej komory. Táto metóda je ultrazvuk srdca alebo echokardioskopia. Pomocou ultrazvuku srdca je možné v počiatočnom štádiu spoľahlivo stanoviť hypertrofiu pankreasu. Medzi ukazovatele hypertrofie patrí zvýšenie steny pankreasu o viac ako 5 mm, zahustenie interventrikulárnej septa viac ako 1,1 cm a zvýšenie diastolickej veľkosti (v pokoji) o viac ako 2,05 cm.

Okrem EKG a ultrazvuku musí pacient s podozrením na hypertrofiu pankreasu mať röntgenové vyšetrenie hrudníka, ktoré môže poskytnúť informácie o veľkosti srdca a najmä jeho pravom okraji.

Video: EKG príznaky hypertrofie pravej komory a iných srdcových komôr

Je možné vyliečiť navždy pankreatickú hypertrofiu?

Pri liečbe pankreatickej hypertrofie je potrebné pochopiť nasledujúci bod - je ľahšie zabrániť vzniku hypertrofie ako liečbe jej komplikácií. To je dôvod, prečo každý pacient s patologickým stavom bronchopulmonálneho systému alebo srdcovým ochorením vyžaduje úspešnú liečbu základnej choroby. Preto, v prípade bronchiálnej astmy, pacient má dostať základnú terapiu (pravidelný príjem takýchto inhalačných liekov, ako je lieh, Foradil Combi, Seretide a iní predpísané lekárom). Kľúčom k úspešnej liečbe pneumónie a prevencii jeho recidívy je dobre zvolená antibakteriálna liečba, berúc do úvahy kultúru spúta a jej citlivosť na antibiotiká. V prípade CHOCHP by mal pacient čo najskôr vylúčiť škodlivé účinky tabaku a škodlivé výrobné faktory na priedušky.

Pacienti so srdcovými poruchami potrebujú svoju chirurgickú korekciu, ak si srdcový chirurg určil indikácie na operáciu počas denného vyšetrenia.

Pri vzniku závažnej hypertrofie a rozvoja chronického srdcového zlyhania sa pacientovi preukáže dlhodobý alebo konštantný príjem nasledujúcich liekov:

 1. Diuretikum (furosemid, indapamid, veroshpiron) - prostredníctvom nárazu na renálne tubuly odstráni "nadbytočnú" tekutinu z tela, čo uľahčuje srdcu pracovať na čerpaní krvi.
 2. ACE inhibítory (enam, diroton, prestárium, perineva) - významne spomaľujú procesy remodelácie myokardu a spomaľujú progresiu hypertrofie srdcového svalu.
 3. Prípravky nitroglycerínu (monochinkwe, nitrosorbid) znižujú tonus pľúcnych žíl, čím sa znižuje predpätie srdcového svalu.
 4. Inhibítory kalciového kanála (verapamil, amlodipín) pomáhajú uvoľniť srdcové svalstvo a znižovať srdcovú frekvenciu, čo má priaznivý vplyv na kontraktilitu myokardu.

V každom prípade také nuansy, ako je povaha, množstvo a kombinácia liekov, ako aj frekvencia a trvanie ich podávania určuje iba ošetrujúci lekár po úplnom vyšetrení pacienta.

Bohužiaľ, hypertrofia prostaty sa nevráti späť, ale teraz je možné zabrániť jej rýchlemu rastu, ako aj dekompenzácii srdcového zlyhania pomocou liečby takmer vo všetkých prípadoch za predpokladu, že základná choroba je úspešne liečená.

Vlastnosti hypertrofie pravej komory u detí

Tento stav v detstve je najčastejšie spôsobený vrodenými srdcovými defektmi, ako je tetradovstvo Fallot, vrodená stenóza pľúcneho ústia a idiopatická pľúcna hypertenzia. V čase pôrodu sa môže už tvoriť zhrubnutie steny pankreasu, ale častejšie sa rozvinie v prvých mesiacoch života. Klinická hypertrofia pankreasu sa prejavuje cyanózou, opuchom krčných žíl, letargiou alebo naopak prejavom úzkosti dieťaťa. Okrem toho dieťa vyslovuje dýchavičnosť a modrú pokožku pri nasávaní prsníka alebo fľaše, rovnako ako s fyzickou aktivitou alebo úzkosťou, s plačom.

Liečba hypertrofie u novorodencov sa vykonáva prísne pod kontrolou pediatrického kardiologa a kardiologa, ktorý určuje načasovanie a taktiku chirurgickej intervencie v prípade defektu.

Sú možné komplikácie?

Komplikácie hypertrofie sa môžu vyskytnúť u každého pacienta, ale častejšie sú spôsobené progresiou základnej choroby (akútne respiračné zlyhanie, astmatický stav, dekompenzácia srdcových ochorení).

Pokiaľ budeme hovoriť o dôsledkoch priamo hypertrofia prostaty, je potrebné poznamenať, že v neprítomnosti liečby je postupný ale stabilný progresiu chronické srdcové pravej komory zlyhanie, ktoré je v počiatočných fázach prejaveného žilovej krvi stagnácie v orgánoch systémového obehu (pečene, obličiek, mozgu, svalov, koža), ale s progresiou stagnácie krvi a pľúc, ako aj výraznými dystrofickými zmenami vo všetkých orgánoch a tkanivách. Dystrofia vedie k úplnému narušeniu funkcie orgánov a osoba bez liečby môže zomrieť.

V tomto ohľade môžeme predpokladať, že prognóza je nepriaznivá v dôsledku neprítomnosti liečby hypertrofie a základnej choroby, čo bolo dôvodom na to. S včasnou diagnózou hypertrofie a primeranou liečbou kauzálneho ochorenia sa prognóza zlepšuje a zvyšuje sa trvanie a kvalita života.

EKG. Hypertrofia pravého srdca

Obzvlášť zvedavý čitateľ, ktorý chce podrobnejšie porozumieť elektrofyzikálnym procesom vyskytujúcim sa v myokarde hypertrofovaného srdcového svalu, to môže urobiť sám osebe, analogicky s odôvodnením uvedeným na strane "Stimulácia myokardu", pričom musí mať na pamäti pravou komorovú hypertrofiu pravého srdca sval produkuje silnejší EMF a celkový vektor sa posunie na pravú stranu. Je však potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že normálna hmotnosť ľavej komory je približne 3 krát väčšia ako hmotnosť pravej komory. Na tomto základe existujú tri varianty hypertrofie pravého srdca:

 1. výrazná hypertrofia pravej komory - pravá komora je väčšia ako ľavá;
 2. hypertrofia pravého srdca - pravostranná komora je hypertrofovaná, ale jej hmotnosť je menšia ako ľavá komora, avšak excitačné procesy v nej prebiehajú pomalšie - dlhšie ako v ľavej komore;
 3. mierna hypertrofia pravostavej komory - pravostranná komora je hypertrofovaná, ale jej hmotnosť je oveľa nižšia ako hmotnosť ľavej komory.

Tabuľka na pravej strane zobrazuje EKG (v 12 príkazech) dvoch pacientov: zdravá osoba a pacient s diagnostikovanou "silnou hypertrofiou pravej komory" (dôvod: EOS odchýlka vpravo, dominantná R vlnaV1; inverzia zubu T pri správnom priradení hrudníka V1, V2). Rýchlosť pásky EKG je 25 mm / s (1 článok horizontálne = 0,04 s).

Charakteristické znaky EKG s výraznou hypertrofiou pravej komory, keď je jej hmotnosť väčšia ako hmotnosť ľavej komory:

 • pri priraďovaní V1 komplex QRS má formu qR alebo R - vlna q je spojená s excitáciou hypertrofovanej pravice polovice interventrikulárneho septa; R-vlna - s excitáciou hypertrofovanej pravej komory;
 • vo vedení V6 komplex QRS má formu rS, RS (menej často Rs) - vlna r (R) je spojená s excitáciou pravého poldu interventrikulárnej septa a počiatočnou excitáciou ľavej komory; S (s) zub - s depolarizáciou hypertrofovanej pravej komory;
 • čím viac hypertrofuje pravú komoru, tým vyššia je RV1 a hlbšie sV6;
 • Segmentu STV1 umiestnený pod obrysom, vlna TV1 negatívna asymetria;
 • Segmentu STV6 umiestnený nad obrysom, T vlnaV6 pozitívne.

Charakteristické znaky EKG pri hypertrofii pravej komory, keď je jej hmotnosť menšia ako hmotnosť ľavej komory, ale stimulácia v nej prebieha pomaly:

 • v priradení V1 komplex QRS má formu rsR 'alebo rSR' - r-vlna je spojená s excitáciou ľavej polovice interventrikulárnej septa a počiatočnou excitáciou pravej komory; zub S (s) je spôsobený excitáciou ľavej komory; vysoká vlna R sa zaznamenáva počas konečného budenia pravej komory;
 • pri priradení V6 komplex QRS má typ qRS - q zub je spojený s vzrušením ľavej polovice interventrikulárnej časti; R vlna spôsobená excitáciou ľavej komory; vysoká vlna S sa zaznamenáva počas poslednej excitácie pravej komory;
 • čím je hypertrofia pravicovej komory pravdepodobnejšia, tým vyššia je RV1, hlbšie sV6 a menej amplitúdy sV1, RV6.

Charakteristické znaky EKG u miernej hypertrofie ľavej komory, keď je pravá komora výrazne menšia než ľavá:

 • vo vedení V1 komplex QRS má formu rS, RS alebo Rs (RV1> SV1; RV1= SV1 alebo rV1 s r rV5, V6) alebo RS (RV6= SV6) s výraznou hypertrofiou pravej komory. Pri menej závažnej hypertrofii - Rs (RV5, V6> sV5, V6).

Hypertrofia pravého srdca: príčiny, diagnóza a liečba

Naše srdce sa skladá zo štyroch častí a ak aspoň jeden z nich začne správne fungovať, naše telo je ohrozené. Hypertrofia pravého srdca môže spôsobiť nové ochorenia hlavného orgánu v tele.

Odborníci môžu odhaliť túto chybu, keď vykonali diagnostiku a vyšetrili pacienta. Takúto diagnózu môžu počuť obaja rodičia malých detí a starších ľudí. Rád by som vám povedal, prečo je tak dôležité hľadať pomoc kardiológovi včas.

Popis srdcovej hypertrofie

Ventrikulárna hypertrofia (inými slovami hypertrofia pravého srdca myokardu alebo hypertrofia pravého srdca) je stav srdca, v ktorom pravá komora prechádza zmenou veľkosti v dôsledku nárastu svalového tkaniva (srdcové vlákna) a to následne vedie k preťaženiu srdca.

Zvýšenie srdcovej komory sa vyskytuje u ľudí rôzneho veku, ale z väčšej časti sa diagnostikuje u detí. Stojí za zmienku, že hypertrofia srdca môže byť pozorovaná u novorodencov, pretože v prvých dňoch života zintenzívnila prácu srdca a je na pravej strane srdca.

Najčastejšie je však ventrikulárna hypertrofia patologická a môže naznačovať existenciu vrodenej srdcovej choroby.

Ako viete, ľudské srdce má štvorkomorovú a obe pravé časti srdca regulujú prácu pľúcneho obehu, nazývaného aj malé. A dve ľavé časti sú zodpovedné za prácu veľkého kruhu alebo systému. V normálnom stave srdca je krvný tlak v správnych oblastiach menší.

Ak má osoba vrodené srdcové chyby alebo nejakú poruchu srdca, porušuje sa toto pravidlo, čo vedie k preťaženiu srdcovej srdcovej komory, pretože má väčší prietok krvi, než by mala byť, a potom jej hypertrofia.

Zvýšenie pravostrannej strany srdca sa pozoruje u ľudí rôzneho veku. Najčastejšie sa táto diagnostika diagnostikuje u detí. Je to spôsobené skutočnosťou, že v prvých rokoch života telo dieťaťa rastie rýchlo, resp. Jeho srdce je vystavené zvýšenému stresu.

Keď je ochorenie akútne, indikuje prítomnosť vrodenej choroby srdca. Takúto diagnózu možno urobiť na EKG. Môže sa získať hypertrofia pravého srdca srdca. Tieto zmeny sú často spojené so zlým životným štýlom, podvýživou, stálým stresom.

Pravá komora sa zväčšuje, pretože je to ten, kto je zodpovedný za veľký prietok krvi, to znamená, že je vystavený väčšiemu zaťaženiu a za určitých okolností zlyhá rýchlejšie. Niektoré príznaky priamo naznačujú, že srdcový sval je preťažený a vyčerpaný, neschopný vyrovnať sa s množstvom práce, ktorú mu pridelil telo.

Často človek sám preťažuje srdce bez toho, aby o tom premýšľal. Výskyt hypertrofie môže viesť k problémom v práci srdca. Z tohto dôvodu dochádza k arytmii, to znamená, že srdcový tep nie je ani, ale chaotický, srdce bije niekedy rýchlejšie, potom pomalšie, bez ohľadu na ľudskú činnosť.

Ak začnú zmeny na jednom mieste, budú mať za následok zmeny v iných orgánoch. Keď došlo k zvýšeniu komory, došlo k zmene štruktúry tepien. Zmení sa a prispôsobuje sa novému rytmu života.

Tepny sa vytvrdzujú a neprechádzajú niektorými látkami. Časom sa tieto látky hromadia a vytvárajú prekážky prechodu krvi. Existujú teda stagnácie, ktoré vedú k tvorbe krvných zrazenín.

Malá fyziológia

Je známe, že ľudské srdce má štyri komory: pozostáva z dvoch predsieň a dvoch komôr. Normálne sú všetky dutiny izolované od seba. Srdce je svalové čerpadlo, ktoré pôsobí v určitej postupnosti vďaka systému srdcového vedenia a kontraktilite myokardu. Pracovný cyklus vyzerá takto:

 • Ľavá komora hodí krv bohatú na kyslík do orgánov a tkanív - do veľkého obehu;
 • krv prechádzajúca menšou a menšou tepnou vstupuje do kapilárnej siete, kde dochádza k výmene plynu a mení farbu na tmavú, vstupuje do malých žíl, potom do veľkých žíl, ktoré prechádzajú do pravej predsiene;
 • z pravého predsiene, ktoré vykonáva funkciu žilovej "nádrže", tok tečie počas diastoly (relaxácie) do pravej komory;
 • pravá komora počas kontrakcie silno vrhá venóznu krv do pľúcnej tepny do pľúcneho obehu, ktorý sa nachádza v pľúcach na okysličovanie;
 • šarlátová krv bohatá na kyslík sa zhromažďuje v pľúcnych žilách a potom cez pľúcne žily do ľavej predsiene;
 • krv sa vysunie z ľavej predsiene do ľavej, najsilnejšej komory a teraz je pripravená opakovať celú cestu - kruhy cirkulácie krvi sú zatvorené.

Mnohí ľudia sa pýtajú: prečo je pľúcna tepna nazývaná tepnou, aj keď nesie žilovú krv a naopak pľúcne žily sa nazývajú žily, ale obsahujú jasnú šarlátovú arteriálnu krv? Odpoveď je veľmi jednoduchá: základom nomenklatúry nie je farba a zloženie krvi, ale charakter umiestnenia ciev: všetky cievy prúdiace do predsiení sú žily a všetky vznikajúce z komôr sú tepny.

Povedali sme to, aby sme si jasne uvedomili, že srdcový sval nefunguje ako jeden: ľavá komora dodáva celému telu kyslík a pravej komory posiela krv do pľúc.

Hlavné typy patológie

Samotná choroba je rozdelená na niekoľko typov, ktoré sa vyznačujú priebehom patológie, príznakov a symptómov.

Pozoruje sa, keď je hrana pravého okraja srdca mnohonásobne väčšia ako ľavá strana.

 • Choroba miernej závažnosti.

  Je to pozorované v prípade, že procesy prebiehajúce v pravej časti srdcového svalu sú pomalšie, zaostávajú za procesmi ľavej strany. Nemali by sa pozorovať asynchrónne práce.

  Nie je nič zlého s detekciou tejto choroby. Včasná a správna liečba pomôže zbaviť sa problému. Pri diagnostike sa mierne zvyšuje pravá plocha.

 • V počiatočných póroch nie sú žiadne príznaky. Preto je včasná diagnostika ťažká. Aby sa zabránilo latentnej forme ochorenia, je potrebné vykonať EKG raz ročne. Na identifikáciu prvých etáp patológie u detí sa intrauterinné CTG a EKG predpisujú po prvom roku života.

  Hypertrofia pravicovej komory - príčiny

  Príčiny hypertrofie myokardu v pravej komore sú získané alebo kongenitálne. V prvom prípade je reštrukturalizácia srdcového svalu zvyčajne výsledkom ochorení dýchacieho systému:

  • obštrukčná bronchitída;
  • bronchiálna astma;
  • pľúcna fibróza;
  • emfyzém;
  • polycystických;
  • tuberkulóza;
  • sarkoidóza;
  • bronchiektázie;
  • pneumokoniosa.

  Okrem toho môže dôjsť k primárnej zmene objemu hrudníka s rôznymi odchýlkami. Patria medzi ne:

  • porušenie štruktúry muskuloskeletálneho systému (skolióza, ankylozujúca spondylitída);
  • znížený neuromuskulárny prenos (detská obrna);
  • patológia pleury a bránice spojená s poranením alebo chirurgickým zákrokom;
  • ťažká obezita (Pickwickov syndróm).

  Primárna lézia pľúcnych ciev, ktorá vedie k hypertrofii, sa môže vyvinúť v dôsledku:

  • primárna pľúcna hypertenzia;
  • tromboembolické ložiská v tejto oblasti;
  • ateroskleróza artérií;
  • objemové vzdelávanie v oblasti mediastína.

  Zvýšenie hmotnosti pravej komory sa vyskytuje pri rôznych ochoreniach dýchacích a obehových systémov.

  Hypertrofia pravej komory u dojčiat je spojená s vrodenými srdcovými poruchami:

  1. Fallotov tetrad, čo vedie k zhoršenému vyprázdňovaniu pravej komory, v dôsledku čoho sa v ňom vyskytuje hypertenzia.
  2. Porušenie integrity interventrikulárneho septa. Súčasne je vyrovnaný tlak v pravej a ľavej časti srdca. To vedie k zníženiu okysličovania (okysličenia) krvi, ako aj k hypertrofii.
  3. Stenóza ventilov pľúcnej tepny, ktorá bráni pohybu krvi zo srdca do ciev pľúcneho obehu.
  4. Pľúcna hypertenzia súvisiaca so zvýšenou vaskulárnou rezistenciou.

  Pri vrodených malformáciách sa hypertrofia objavuje už v mladom veku.

  Rôzne bronchopulmonárne ochorenia sa môžu stať katalyzátormi rastu kardiomyocytov, čo vedie k progresii patológie:

  • fibróza;
  • emfyzém;
  • chronická obštrukčná bronchitída;
  • bronchiálna astma;
  • pneumokoniosa;
  • sarkoidóza;
  • zápal pľúc.

  Existujú aj príčiny hypertrofie pravej komory, ktorá nie je spojená s kardiovaskulárnymi alebo pľúcnymi ochoreniami:

  • abnormálne zvýšenie telesnej hmotnosti (obezita);
  • systematický a dlhotrvajúci stres plynúci do neurózy.

  Ďalším faktorom vyvolávajúcim vznik hypertrofie pravého srdca môže byť nadmerné nadšenie pre aeróbne cvičenie.

  V závislosti od pomeru veľkostí a hmotnosti pravostrannej a ľavej komory sú tri formy priebehu syndrómu HPH: mierne, mierne a ostré (akútne). Pri miernom HPV je veľkosť pravej komory mierne prevládajúca v ľavej časti, ich hmotnosť je takmer rovnaká.

  Pri priemernej forme HPV je zaznamenaný prebytok veľkosti a hmotnosti obidvoch komôr, pričom výrazná forma je rozdiel v týchto parametroch významný. Nedostatok terapeutických opatrení v akútnej forme priebehu pravostnej žalúdočnej hypertrofie môže viesť k smrti pacienta.

  Aj HPH syndróm je klasifikovaný podľa druhu výskytu:

  • (vrodené), keď je pravá ventrikulárna hypertrofia dieťaťa diagnostikovaná v prvých dňoch života. Patológia sa prejavuje ako dôsledok CHD (vrodené ochorenie srdca) a často sa diagnostikuje bezprostredne po pôrode rozsiahlou cyanózou (modrastým odtieňom kože) tváre alebo celého tela.
  • patologický (získaný) - syndróm zvyšovania pravostnej komory sa vyskytuje v dôsledku prenesených bronchopulmonárnych ochorení alebo fyzického preťaženia.

  Vlastnosti ochorenia u detí

  Ako dieťa rastie, zvyšuje sa jeho srdce. Ak dôjde k prekážke prietoku krvi cez cievy malého (respiračného) obehu, dôjde k zvýšeniu svalovej hmoty pravej komory. Podľa sklamaných štatistík je táto choroba omnoho bežnejšia u detí, čo súvisí s vrodenou povahou patológie.

  Pri dlhodobej hypertrofii nastáva sekundárna lézia pľúcnych ciev. Stávajú sa tuhšie a menej elastické, čo ešte viac zhoršuje priebeh ochorenia.

  Fyziologická hypertrofia pravých častí sa môže vyskytnúť v prvých dňoch života dieťaťa, pretože počas tohto obdobia dochádza k ostrému reorganizácii obehového systému. Častejšie však príčiny tohto patologického stavu u dojčiat sú nasledovné:

  • chyba v septe srdca;
  • porušenie odtoku krvi z dutiny pravej komory;
  • zvýšený stres na tieto časti srdca počas vývoja plodu;
  • stenóza pľúcnej artérie.

  V tomto prípade sa príznaky ochorenia nemusia prejaviť okamžite, ale po určitom čase. Je to spôsobené tým, že na začiatku je srdcová dysfunkcia kompenzovaná rôznymi ochrannými mechanizmami. S rozvojom dekompenzovaného stavu sa objavujú prvé príznaky, ale stav dieťaťa môže byť dosť vážny.

  V prípade podozrenia na zmeny v štruktúre myokardu je potrebné vykonať ultrazvuk srdca, keď je ešte v nemocnici. U detí je pravotočivá hypertrofia omnoho častejšia ako u dospelých.

  Fyziologická hypertrofia sa vyskytuje u detí v prvých dňoch života, patologických - pri rôznych vrodených defektoch srdca (transpozícia veľkých ciev, Fallotov tetrad, ventrikulárny septálny defekt a otvorený arteriálny kanál s vysokou pľúcnou hypertenziou atď.) Pri vrodených pľúcnych a pľúcnych ochoreniach (Wilsonov syndróm - Mikiti, lobárny emfyzém atď.), chronická karditída atď.

  A nakoniec, deti majú často akútne preťaženie pravej komory pri spálenom ochorení, akútnej pneumónii a iným stavom, ktoré často napodobňujú hypertrofiu myokardu pravého srdca. Diagnóza hypertrofie pravého srdca na EKG je v niektorých prípadoch obtiažna.

  Predovšetkým sa týka diferenciácie fyziologickej a patologickej hypertrofie u detí v prvých dňoch života. Ťažkosti tiež vznikajú pri diagnostike počiatočných štádií hypertrofie pravého ventrikulárneho systému u malých detí, u ktorých môže bez EMF dlhodobo dominovať EMF pravej komory.

  Významné ťažkosti sú spôsobené identifikáciou príznakov hypertrofie pravého srdca na EKG pri jasných príznakoch hypertrofie myokardu ľavej komory. Elektrokardiografické zmeny v hypertrofii pravostranného ventrikulárneho systému sú spojené so skutočnosťou, že prevláda pravostranný komorový EMF vektor a mení orientáciu celkového EMF napravo a dopredu s prebytkom svojho normálneho vekového potenciálu.

  Zároveň sa hypertrofia pravého srdca posúdi vychýlením vektora EMF dopredu (vedenie V3R, V1, V2) a doprava (vedie z končatín). Kombinácia týchto znakov robí diagnózu s najväčšou pravdepodobnosťou.

  Hypertrofia u novorodencov

  Najčastejšie sa tento syndróm vyskytuje u novorodencov v dôsledku problémov s vývojom a funkčnosťou srdca. Tento stav sa rozvíja aj v prvých dňoch života, keď je záťaž na tento orgán obzvlášť veľká (najmä na jeho pravom polčase.

  Hypertrofia pravého srdca srdca sa tiež rozvíja, keď je v septe porucha, ktorá oddeľuje komory. Zmieša krv, stáva sa nedostatočne nasýteným kyslíkom. Srdce, ktoré sa pokúša obnoviť normálny prietok krvi, zvyšuje záťaž na pravej komore.

  Hypertrofia je tiež možná kvôli Fallotovej tetrade, zúženiu pľúcnej chlopne. Ak zistíte akékoľvek príznaky, ktoré poukazujú na poruchu srdca, mali by ste ihneď ukázať dieťaťu odborníkovi.

  Príznaky GPZH

  V získanej forme je tento syndróm charakterizovaný absenciou špecifických symptómov, pomocou ktorých je možné určiť práve správnu žalúdočnú hypertrofiu.

  Symptómy hypertrofie pravej komory sú podobné prejavom mnohých iných ochorení av počiatočnom štádiu vývoja patológie sa prakticky nevyjadrujú, začínajúc skutočne obťažovať pacienta len s výrazným zvýšením veľkosti a hmotnosti myokardu pravej komory. Medzi tieto funkcie patria:

  • dlhotrvajúca bolesť v pravom hrudnom kĺbe, ostrý charakter;
  • dýchavičnosť;
  • závraty spojené so stratou orientácie v priestore a mdloby (v niektorých prípadoch);
  • porušenie srdcového rytmu;
  • opuch dolných končatín, ktorý sa stáva výraznejším na konci dňa.

  Hlavné klinické črty GPZH zahŕňajú zvýšenie frekvencie srdcových kontrakcií (tachykardia) a prudký pokles krvného tlaku. Klinický obraz hypertrofie pravého srdca môže byť tiež sprevádzaný "pľúcnym srdcom", ktorého príčinou je pľúcna embólia.

  Akútne pľúcne srdce sa vyznačuje akútnym zlyhávaním pravej komory, ťažkým dýchaním, nízkym krvným tlakom, tachykardiou. Najčastejšie akútne zlyhanie pravej komory je smrteľné.

  Chronická forma pľúcneho srdca má rovnaký klinický obraz ako akútne pľúcne srdce až do začiatku procesu dekompenzácie. V ťažkých formách chronického zlyhania pravého ventrikulárneho systému dochádza k chronickej obštrukčnej pľúcnej chorobe.

  Diagnostické metódy

  Presnú diagnózu možno vykonať až po celom rade diagnostických opatrení. Len potom môže začať liečba. Diagnóza je nasledovná:

  1. Lekárske vyšetrenie. Bez nej nemôže začať žiadna skúška.

  Zvyčajne ide o dôkladné lekárske vyšetrenie, ktoré môže naznačovať, že človek vyvíja hypertrofiu. Zvyčajne môže kardiológ so skúsenosťami a diagnózou takýchto pacientov ľahko počuť patologické šelesty v oblasti srdca pomocou jednoduchého počúvania.

 • Kardiografie. Hypertrofia pravého srdca na EKG je viditeľná kvôli početným špecifickým zmenám. Avšak na EKG lekár vidí len poruchu rytmu, ale nie zvýšenie veľkosti komory. V súlade s tým, a môže spôsobiť početné narušenie srdcového rytmu.
 • Starostlivá analýza histórie, zhromažďovanie sťažností môže naznačovať rozvoj tejto hypertrofie.
 • Echokardiografia je štúdium srdca pomocou ultrazvuku.

  Tento typ diagnózy pomáha špecialistovi určiť hrúbku steny komory a ďalšie parametre myokardu. Okrem toho môže echokardiografia presne určiť tlak v komore, čo zasa umožňuje diagnostikovať ochorenie.

 • Skúmanie srdca s kardiovasérom.
 • Určenie nepriaznivého vrodeného miesta pre chorobu.

  Tí, ktorí fajčia, pravidelne konzumujú alkoholické nápoje, nezaznamenávajú intenzitu fyzickej námahy a majú pravidelne kontrolovať lekára.

 • V prípade HPV sa patologické zmeny zaznamenávajú nielen v myokarde. Časom sa vyznačujú tým, že sa šíria do pľúcnych artérií a ciev, čo spôsobuje vývoj ďalších ochorení:

  • aortálna skleróza;
  • hypertenzia pľúcneho obehu;
  • Eysenmengerov syndróm (pretlak v pľúcnej tepne nad aortou).

  Včasná diagnostika HPZ môže nielen zabrániť vzniku týchto patologických stavov, ale tiež výrazne uľahčiť boj proti syndrómu ako celku. Potvrdenie alebo vyvrátenie prítomnosti pravého žalúdočnej hypertrofie je možné len vďaka kardiologickým prístrojom:

  • elektrokardiogram;
  • echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie štruktúry srdcového svalu).

  Elektrokardiogram ako metóda diagnostiky HPV je menej orientačný. Hypertrofia pravého srdca na EKG je vyjadrená iba pri zmene zubov kardiogramu, čo môže naznačovať iba zmenu veľkosti komory, nemožno tým určiť závažnosť patológie.

  Syndróm GPZH na elektrokardiografii "svieti" len pri priemerných a akútnych formách prúdu. Echokardiogram má omnoho väčšiu diagnostickú hodnotu. Táto výskumná metóda umožňuje určiť nielen prítomnosť zvýšenia pravostrannej komory, ale aj presné rozmery, ako aj diagnostiku porúch v štruktúre srdcového tkaniva.

  Echokardiografia ako metóda diagnostiky HPV je často kombinovaná s Dopplerom, čo vám umožňuje ďalej skúmať smer a rýchlosť toku krvi. Táto metóda výskumu umožňuje určiť správnu žalúdočnú hypertrofiu dokonca aj v miernej forme kurzu, vďaka čomu je možné zabrániť progresii rastu kardiomyocytov v srdcovom svale.

  EKG a príznaky patológie

  Na EKG je pravá ventrikulárna hypertrofia dobre definovaná. Každý funkčný diagnostikovaný lekár, kardiológ a terapeut pozná známky EKG pravostrannej hypertrofie, analyzujeme ich hlavné a my:

  1. Vo vedení V1 V2 III aVF zvýšenie výšky zuba R;
  2. Posun S-T je o niečo nižší ako izolín, negatívny alebo dvojitý hrudník T vo V1 V2 III aVF;
  3. Pravogram (EOS odmietol vpravo).

  Toto sú hlavné príznaky zvýšenia pravostrannej komory, ktorými možno podozrievať patológiu. Hypertrofia pravého srdca na EKG pre ľudí starších ako 30 rokov má nasledujúce diagnostické kritériá:

  • Odchýlka EOS vpravo je viac ako +110 stupňov;
  • Vysoké zuby R vo V1 (viac ako 7 mm), zuby S vo V1 menšie ako 2 mm, pomer R / S vo V1 je väčší ako jeden;
  • S-vlna vo V5 a V6 je väčšia alebo rovná 2 mm;
  • Komplexy qR typu vo V1.

  Ak existujú dve alebo viac týchto kritérií na EKG, môže sa prejaviť hypertrofia pravého komoru. Tiež doktori spomínajú na potvrdzujúce príznaky hypertrofie pravej komory, medzi ktoré patria:

  • zmeny v segmente S-T a T-vlnách podľa typu "preťaženia" vo vedení V1-V3,
  • rozšírenie pravého predsieňa.

  Princíp elektrokardiografie

  Pokiaľ ide o vlastnosti elektrokardiografie pre ochorenia kardiovaskulárneho systému, existuje veľa z nich. Najprv sa musíte zamerať na skutočnosť, že takéto vyšetrenie sa vykonáva v najpohodlnejšej pozícii pre pacienta.

  Dôležité vedieť! Počas skúšobného obdobia by mal byť pacient v uvoľnenom stave a pokojne a rovnomerne dýchať, pretože na to závisí elektrokardiografia. Na stanovenie EKG príznakov hypertrofie pravého srdca sa používa 12 žíl, na hrudník je pripojených 6 kusov a zvyšných 6 kusov je pripojených na končatiny pacienta.

  Niekedy sa používa elektrokardiografická technika doma, v tomto prípade sa používa iba 6 vetiev. Pri vykonávaní takejto diagnózy je dôležité pochopiť, že niekoľko faktorov ovplyvňuje jej výsledok:

  1. Stav pacienta.
  2. Správnosť dýchania pacienta.
  3. Počet použitých potenciálnych zákazníkov.
  4. Správnosť pripojenia každej vetvy.

  Aj keď je elektróda nesprávne pripojená, informácie o elektrokardiograme môžu byť nespolehlivé alebo neúplné. Pri vykonávaní takéhoto prieskumu sa hlavný dôraz kladie na srdcový rytmus, charakteristiky zubov T a ST, intervaly srdcového vedenia, elektrickej osi srdca a charakteristiky QRS.

  Ťažkosti pri diagnostikovaní hypertrofie pravého srdca

  EKG - univerzálna metóda, široko dostupná a veľmi populárna. Ale diagnóza hypertrofie pravého srdca len pomocou kardiogramu má nejaké nevýhody. Po prvé, na kardiograme je viditeľná už výrazná hypertrofia, s menšou hypertrofiou, zmeny na EKG budú zanedbateľné alebo vôbec nie.

  Okrem toho by ste nemali diagnostikovať hypertrofiu pravej komory na EKG, ak by sa vyskytli takéto stavy:

  • blokáda pravého ramena jeho zväzku,
  • Syndróm WPW
  • potvrdil spätný infarkt myokardu,
  • u detí môžu byť vyššie uvedené znaky EKG normálnym variantom,
  • posun prechodovej zóny doprava,
  • vlna R má vysokú amplitúdu vo V1 V2, ale pomer R / S vo V5 alebo V6 je väčší ako jeden,
  • dextropácia (srdce je zrkadlené v pravej časti hrudníka),
  • hypertrofická kardiomyopatia: prítomnosť vysokých R zubov vo V1 je možná s pomerom R / S väčším ako jeden.

  Pri diagnostikovaní hypertrofie pravej komory by šírka komplexu QRS mala byť menšia ako 0,12 s. Preto nie je možná presná diagnóza EKG pri BPNPG, Wolffovom syndróme Parkinson-White syndróm.

  liečba

  Hlavným cieľom liečby je priniesť veľkosť srdca do normálneho stavu na normálnu veľkosť. Sú poskytnuté nasledujúce štádiá liečby zamerané predovšetkým na odstránenie príčiny hypertrofie:

  • liečba drogami (eliminácia stenózy, normalizácia pľúc, liečba srdcových defektov);
  • úprava výživy a životného štýlu pacienta.

  Okrem hlavného príjmu diuretík, beta-blokátorov a antagonistov kalciového kanála sú lieky predpísané aj na normalizáciu funkcie pľúc a na odstránenie stenózy pľúcnej chlopne. V niektorých prípadoch sa väčšina liekov bude musieť užívať počas celého života.

  Terapia sa vykonáva pod pravidelným dohľadom špecialistov. Počas liečby systematicky kontrolujú prácu srdca, frekvenciu kontrakcie. Pri absencii pozitívnej dynamiky liečby sa pacientovi odporúča chirurgická intervencia.

  V prípade progresie hypertrofie a rozvoja ochorenia srdca je predpísaný chirurgický zákrok. Operácia zahŕňa implantáciu umelého ventilu. Operácia sa vykonáva aj počas prvého roka života u detí, u ktorých bola diagnostikovaná hypertrofia.

  V prípade, že bol identifikovaný zdroj srdcovej hypertrofie, liečba je zameraná na elimináciu základnej choroby. Samošetrenie v takýchto prípadoch je neprijateľné. Odporúča sa, aby plný ľudia a tí, ktorí pravidelne podstupujú fyzickú námahu, boli monitorovaní kardiológa.

  Iba po vykonaní diagnózy dokáže lekár rozhodnúť o stratégii liečby ventrikulárnej hyperfunkcie. Liečba je zameraná na odstránenie ochorenia, ktoré vyvolalo hypertrofiu. Existujú také spôsoby liečenia patológie:

  1. Etiotropné: používa sa na vrodené anomálie srdca. Liečba podľa tejto metódy je zameraná na oslabenie faktora vyvolávajúceho hypertrofiu.
  2. Patogenetické: aplikuje sa, ak je získaná hypertrofia pravej komory. Zameriava sa na aktiváciu imunitného systému, čím neutralizuje faktor spôsobujúci základné ochorenie.

  V prípade vrodených srdcových defektov je pacient počas prvého roka života preukázaný srdcový zákrok - náhrada abnormálneho ventilu s plnohodnotným syntetickým analógom. Ak príčinou zmeny parametrov komôr je ochorenie pľúc, potom je pacientovi predpísané:

  • bronchodilatátory (bronolitín): eliminujú bronchospazmus;
  • mukalytické lieky (bromhexín): zrieďte spút a podporte jeho uvoľňovanie z pľúc;
  • analeptika: stimulujú fungovanie dýchacích a obehových systémov.

  Ak má pacient problémy s krvným tlakom, lekár predpíše Eufillin. Toto liečivo sa používa na hypertenziu pľúcneho obehu, ako aj na srdcovú astmu a cievny kŕč. Avšak liečba Euphyllinom je zakázaná pri zlyhaní srdca, arytmií a zhoršenom koronárnom prietoku krvi.

  S menšou hypertrofiou lekár predpíše užívanie Nifedipínu, látky blokujúcej vápnikový kanál. Pre progresívnu hyperfunkciu sú predpísané nitrátové lieky:

  Všetky lieky sa majú užívať podľa schém predpísaných lekárom. Samotná výmena liekov a zmena ich dávkovania je neprijateľná! Ľudové metódy liečebnej patológie neexistujú.

  Všetci ľudia s hypertrofiou pravej komory by mal kardiológ aspoň raz do roka vidieť a podstúpiť všetky testy predpísané lekárom. Takýmto pacientom je preukázaný zdravý životný štýl: kontrola hmotnosti, vyhýbanie sa alkoholu a fajčenie.

  Liečba liečiv

  Liečba hypertrofie pravého ventrikulárneho tkaniva bude zahŕňať užívanie nasledujúcich skupín liekov:

  • Pravidelný príjem diuretík;
  • Betablokátory (lieky tejto farmakologickej skupiny sú nezlučiteľné s alkoholickými nápojmi a fajčením);
  • Antagonisty vápnikového kanála;
  • antikoagulanciá;
  • Prípravky horčíka a draslíka;
  • Použitie srdečných glykozidov je prijateľné v minimálnej dávke;
  • Lieky na zníženie krvného tlaku.

  Súbežná schôdzka umožňuje normalizovať funkciu pľúc a eliminovať stenózu pľúcnej chlopne.

  V závislosti od príčiny patológie sú predpísané nasledujúce lieky:

  • analeptík;
  • bronholitin;
  • Brómhexín;
  • aminofylín;
  • nefidipin;
  • nitrosorbit;
  • nitroglycerín.

  V niektorých prípadoch môže byť potrebné užívať niektoré z vyššie uvedených liekov počas celého života. Ak nedôjde k žiadnej pozitívnej zmene alebo zlepšeniu, môže byť pacient naplánovaný na operáciu. Liečba sa odporúča pod pravidelným dohľadom lekára.

  Počas liečby systematicky fixujte prácu srdca, skontrolujte srdcovú frekvenciu. V prípade, že zvýšenie komory je spojené s inou chorobou, liečba je zameraná na odstránenie príčiny.

  Pacienti by si mali byť vedomí nebezpečenstva samošetrenia a nemali by sa snažiť sám odobrať drogy. Ľudia trpiaci nadváhou, ako aj systematicky vystavení telesnému namáhaniu, odporúča pravidelné vyšetrenie kardiológa.

  Liečba ľudových liečiv

  Často sa liečba tejto choroby kombinuje s liečebnými terapiami ľudovými prostriedkami. Stojí za to, že tradičná medicína pôsobí ako adjuvantná liečba, mala by sa používať iba v kombinácii s hlavnou liečbou.

  Hlavnými receptami tradičnej medicíny sú infúzie a rôzne odvarky. Cesnak je dobre podporovaný myokardom. Je potrebné nakrájať cesnak a pridať do neho med (v rovnakých pomeroch), dať kapacitu na 7 dní na trochu tmavom mieste, pravidelne potriasť zmesou.

  Vezmite si tento liek jednu polievkovú lyžicu trikrát denne, tridsať minút pred jedlom. Neexistujú žiadne obmedzenia na používanie tejto zmesi liekov, je možné ju užívať po celý rok. Extrakt Hypericum má veľmi dobrý účinok pri liečbe hypertrofie pravej komory.

  Aby ste ju pripravili, budete potrebovať 100 gramov byliniek Hypericum, ktoré je potrebné naplniť dvoma litrami vody a pri nízkej teplote ohrievať v uzavretej nádobe počas desiatich minút. Potom nechajte trávu asi jednu hodinu. Po infúzii, napíšte a pridajte do nej 200 gramov medu, premiešajte a nalejte do fliaš.

  Použite infúziu bylinného tkaniva, jeden tretí pohár trikrát denne, tridsať minút pred jedlom. Liečivo sa má uchovávať v chladničke. Nezabudnite, že samotný tradičný liek nie je schopný liečiť hypertrofiu, môže pôsobiť iba ako adjuvantná liečba.

  Pred začatím liečby ľudovými liekmi sa poraďte so svojím lekárom, možno máte akékoľvek kontraindikácie niektorých druhov bylín. Preto je lepšie začať liečbu ľudovými prostriedkami na základe odporúčania lekára.

  Tradičné metódy liečby hypertrofie pravého ventrilu, kvôli nízkej účinnosti, málo aplikované. Ich použitie je možné len ako sedatíva a sedatíva, ako aj posilnenie srdcového svalu. Populárna je rastlina ako konvalinka. Nasledujúce recepty sú známe:

  • Vezmite čerstvé kvety ľaliu a nalejte 96% alkoholu. Mala by byť infúzia 2 týždne, potom prefiltrovaná a užívať 20 kvapiek trikrát denne.
  • Nalejte veľkú lyžicu ľalia z údolia kvety s 300 ml vriacej vody, nechajte 1 hodinu. Potom napíšte a vezmite dve veľké lyžice každé dve hodiny.
  • Efektívne je zmes motherwort a konvalinky v údolí. Pripravte infúziu týchto rastlín a vezmite 3 až 4 krát denne.
  • Zmiešajte žihľavku a med v rôznych pomeroch. Trváte v temnej miestnosti až 14 dní, potom sa zahrejte vo vodnom kúpeli na kvapalný stav a napätie. Infúzia uložená v chladničke. Vezmite 4-5 krát denne.

  Komplikácie choroby

  V neskorších štádiách vývoja tejto choroby sa objavujú známky tzv. Pľúcneho srdca. Hlavné príznaky pľúcneho srdca sú:

  • výskyt ťažkej a náhlej bolesti v oblasti hrudníka;
  • prudký pokles tlaku (až po vznik príznakov kolapsového stavu);
  • opuch krčných žíl;
  • progresívne zvýšenie veľkosti pečene (tento proces je spojený s bolesťou v oblasti pravého hypochondria);
  • ostrú psychomotorickú agitáciu;
  • objavenie ostrého a patologického pulzu.

  V prípade tromboembolizmu, pľúcna artéria rýchlo, počas niekoľkých minút, človek vyvíja príznaky šoku s výrazným pľúcnym edémom. Pri pľúcnom edéme sa objaví masívny výstup transudátu do pľúcneho tkaniva z kapilárnej oblasti.

  Akútna dyspnoe sa vyvíja v pokoji, človek cíti tlak na hrudník. Neskôr príde dusenie, cyanóza, ktorá je spojená s kašľom. V tretine všetkých prípadov pľúcnej tromboembolizmu môže dôjsť k náhlej smrti.

  Pri kompenzovanom pľúcnom srdci, ktoré je hlavným dôsledkom hypertrofie pravého ventrikulárneho systému, nie sú príznaky hlavnej poruchy výrazné. Niektorí pacienti môžu zaznamenať mierny zvlnenie v hornej časti brucha.

  Ale vo fáze dekompenzácie sa postupne vyvíjajú známky zlyhania ľavej komory. Zjavenie takejto dekompenzácie - silná dýchavičnosť, ktorá nezabudne ani v pokoji. Zlepšuje sa, ak osoba zmení pozíciu tela, a to najmä na ležatý.

  Ďalšie príznaky naznačujú, že človek vyvíja takzvané srdcové zlyhanie typu kongestívneho typu.

  prevencia

  Prevencia hypertrofie pravej komory sa znižuje na splnenie nasledujúcich niekoľkých požiadaviek. Po prvé, je to prevencia vývoja flebotrombózy nohy:

  • diagnostika tejto patológie v najskorších štádiách a jej okamžitá liečba;
  • preventívne vyšetrenie špecialistom;
  • po chirurgickom zákroku sa odporúča aktívny pohyb diagnózy flebotrombózy u pacienta;
  • implementáciu všetkých odporúčaní lekára.

  Pri chronických ochoreniach pľúc by mali:

  • chrániť pred hypotermiou a prievanmi;
  • nefajčiť, vrátane toho, aby ste neboli účastníkom pasívneho fajčenia;
  • liečiť chorobu v najskorších štádiách;
  • viesť aktívny životný štýl s adekvátne miernym zaťažením;
  • Vezmite kyslíkové koktaily.

  Aby sa zabránilo, odporúča sa pravidelne robiť elektrokardiogram, vzdať sa zlých návykov a dodržiavať terapeutickú výživu. Mala by byť pravidelne kontrolovaná kardiológiou, podrobená vyšetreniu, dodržiavať všetky odporúčania a prijímať vhodné lieky.

  Pinterest