Aneuryzma srdca

Srdcová aneuryzma - zriedenie a vypuknutie myokardu srdcovej komory. Aneuryzma srdca sa môže prejaviť ako dýchavičnosť, palpitácie, orthopnea, srdcová astma, ťažké srdcové arytmie, tromboembolické komplikácie. Hlavné diagnostické metódy pre srdcovú aneuryzmu sú EKG, echoCG, RTG hrudníka, ventrikulografia, CT, MRI. Liečba aneuryzmy srdca zahŕňa vyrezanie aneuryzmatického vrecka so zatvorením defektu srdcového svalu.

Aneuryzma srdca

Aneuryzma srdca - obmedzený výčnelok stenčenej steny myokardu sprevádzaný prudkým poklesom alebo úplným zmiznutím kontrakčnej schopnosti patologicky zmenenej časti myokardu. V kardiológii sa srdcová aneuryzma deteguje u 10-35% pacientov, ktorí mali infarkt myokardu; 68% akútnych alebo chronických aneuryziem srdca je diagnostikovaných u mužov vo veku 40 až 70 rokov. Najčastejšie sa aneuryzma srdca formuje v stene ľavej komory, menej často v oblasti interventrikulárnej septa alebo pravej komory. Veľkosť aneuryzmy srdca sa pohybuje od 1 do 18-20 cm v priemere. Porušenie kontraktility myokardu v srdci výdute patrí akinéza (nedostatok kontraktilné aktivity) a dyskinéza (vydutý aneuryzmy steny počas systoly a jeho zaťahovanie - v diastole).

Príčiny aneuryzmy srdca

V 95-97% prípadov je príčinou aneuryzmy srdca rozsiahly transmurálny infarkt myokardu, hlavne ľavej komory. Prevažná väčšina aneuryziem je lokalizovaná v oblasti prednej bočnej steny a vrcholu ľavej srdcovej komory srdca; približne 1% v oblasti pravého predsiene a komory, interventrikulárnej septa a zadnej steny ľavej komory.

Masívny infarkt myokardu spôsobuje deštrukciu štruktúr svalovej steny srdca. Pod vplyvom sily intrakardiálneho tlaku sa nekrotická stena srdca roztiahne a zriedi. Významná úloha pri vzniku aneuryzmy patrí k faktorom, ktoré prispievajú k zvýšeniu zaťaženia srdca a intraventrikulárneho tlaku - predčasného rastu, arteriálnej hypertenzie, tachykardie, opakovaných infarktov, progresívneho srdcového zlyhania. Vývoj chronickej aneuryzmy srdca je etiologicky a patogeneticky spojený s kardiosklerózou po infarkte. V tomto prípade sa pri pôsobení krvného tlaku vyskytuje výbežok srdcovej steny v oblasti jizev spojivového tkaniva.

Vrodené, traumatické a infekčné aneuryzmy sú oveľa menej časté ako aneuryzmy po infarkte. Traumatické aneuryzmy sú spôsobené zatvorenými alebo otvorenými zraneniami srdca. Pooperačné aneuryzmy, ktoré sa často vyskytujú po operácii na korekciu vrodených defektov srdca (Fallotov tetrad, pľúcna stenóza atď.), Môžu byť priradené tejto skupine.

Srdcové aneuryzmy spôsobené infekčnými procesmi (syfilis, bakteriálna endokarditída, tuberkulóza, reumatizmus) sú veľmi zriedkavé.

Klasifikácia srdcových aneuryziem

V čase výskytu sa rozlišuje akútna, subakútna a chronická aneuryzma srdca. Akútna srdcová aneuryzma vzniká v období od 1 do 2 týždňov od infarktu myokardu, subakútna - v priebehu 3-8 týždňov, chronická - v priebehu 8 týždňov.

V akútnej fáze aneuryzmy steny je reprezentovaný nekrotický myokardu, ktoré za pôsobenia tlaku, intraventrikulárne vydutie smerom von alebo ventrikulárnej dutiny (lokalizácia vydutín v interventrikulárních septa).

Steny subakútnej srdcovej aneuryzmy sú tvorené zahusteným endokardom s zhlukom fibroblastov a histiocytov, novo vytvorenými retikulárnymi, kolagénovými a elastickými vláknami; namiesto zničených myokardových vlákien sa nájdu spojovacie prvky rôzneho stupňa zrelosti.

Chronická aneuryzma srdca je vláknitý vak, mikroskopicky pozostávajúci z troch vrstiev: endokardiálny, intramurálny a epikardiálny. V endokarde steny chronickej aneuryzmy srdca dochádza k rastu fibrózneho a hyalinizovaného tkaniva. Steny chronickej aneuryzmy srdca sú zriedené, niekedy ich hrúbka nepresahuje 2 mm. V dutine chronickej aneuryzmy srdca sa často nachádza trombus v blízkosti steny rôznych veľkostí, ktorý môže len vyložiť vnútorný povrch aneuryzmatického vrecka alebo obsadiť takmer celý jeho objem. Voľné parietálne tromby sú ľahko fragmentované a predstavujú potenciálny zdroj rizika tromboembolických komplikácií.

Existujú tri typy aneuryzmy srdca: svalové, vláknité a fibromuskulárne. Zvyčajne je srdcová aneuryzma jednorazová, hoci je možné zistiť vždy 2-3 aneuryzmy naraz. srdce aneuryzma môže byť pravda (reprezentovaná tromi vrstvami), falošné (vytvorená v dôsledku infarktu ruptúra ​​steny a perikardiálna obmedzené adnations) a funkčné (časti vytvorené životaschopných myokardu kontraktility nízke, vyčnievajúce komorové systoly).

Vzhľadom na hĺbku a rozsah poškodenia môže byť pravá aneuryzma srdca plochá (difúzna), sacciformová, húbovitá a vo forme "aneuryzmy v aneuryzme". Obrys difúzneho aneuryzmy vonkajšieho výčnelku je plochý, mierne sklonený a zo strany srdcovej dutiny je určený prehĺbením v tvare misky. Sacciformná aneuryzma srdca má zaoblenú konvexnú stenu a širokú základňu. Húbová aneuryzma sa vyznačuje prítomnosťou veľkého výčnelku s relatívne úzkym krkom. Pojem "aneuryzma v aneurysme" sa týka defektu pozostávajúceho z niekoľkých výčnelkov, ktoré sú uzavreté jeden do druhého: takéto srdcové aneuryzmy majú ostrú stenu a sú najviac náchylné k prasknutiu. Počas vyšetrenia sú častejšie detegované difúzne aneuryzmy srdca, zriedkavejšie, slizovité a zriedkavejšie hubové a "aneuryzmy v aneuryzme".

Symptómy aneuryzmy srdca

Klinické prejavy akútnej srdcovej aneuryzma vyznačujúci sa tým, slabosť, dýchavičnosť s epizódami srdcového astmy a pľúcny edém, predĺžené horúčka, zvýšené potenie, tachykardia, srdcová arytmia (bradykardia a tachykardia, extrasystoly, fibrilácia predsiení a komorové blokád). Pri subakútnej srdcovej aneuryzme prejavujú príznaky zlyhania obehu rýchlo.

Klinika chronickej aneuryzmy srdca zodpovedá výrazným príznakom srdcového zlyhania: dýchavičnosť, synkopálne stavy, angína, pokoj a napätie, pocit prerušenia srdcovej činnosti; v neskoršom štádiu - opuch krčných žíl, edém, hydrotorax, hepatomegália, ascites. V prípade chronickej aneuryzmy srdca sa môže vyvinúť fibrózna perikarditída, čo spôsobí vznik adhézií v hrudnej dutine.

Tromboembolické syndróm chronického srdcového aneuryzmy prezentované akútnej vaskulárnej oklúzii končatín (zvyčajne iliakální a femoropopliteální segmenty), brachiocefalického kufor, mozgovej tepny, obličiek, pľúc, hrubého čreva. Gangréna končatiny, mŕtvica, infarkt obličiek, pľúcna embólia, oklúzia mezenterických ciev, opakovaný infarkt myokardu sa môžu stať potenciálne nebezpečnými komplikáciami chronickej aneuryzmy srdca.

Chronická ruptúra ​​aneuryzmy srdca je pomerne zriedkavá. Roztrhnutie akútnej aneuryzmy srdca sa obvykle vyskytuje 2 až 9 dní po infarkte myokardu a je smrteľné. Klinicky aneuryzma prasknutie srdca sa prejavuje náhlym nástupom: náhla bledosť, ktorá sa rýchlo nahradil cyanotická kože, studený pot, prepadové krvi krčnej žily (Dôkaz srdcová tamponáda), strata vedomia, studených končatín. Dýchanie sa stane hlučným, chrapľavým, plytkým, riedkym. Zvyčajne smrť prichádza okamžite.

Diagnóza srdcovej aneuryzmy

Patognomický znak srdcovej aneuryzmy je patologická precordiálna pulzácia, ktorá sa nachádza na prednej stene hrudníka a zosilňuje sa pri každom srdcovom tlkote.

Znaky transmurálneho infarktu myokardu sú zaznamenané na EKG počas srdcovej aneuryzmy, ktoré sa však nemenia v jednotlivých štádiách, ale dlhodobo si zachovávajú "zmrazený" charakter. EchoCG vám umožňuje vizualizovať dutinu aneuryzmy, zmerať jej veľkosť, posúdiť konfiguráciu a diagnostikovať trombózu komorovej dutiny. Pomocou stresového echoCG a PET srdca sa zisťuje životaschopnosť myokardu v oblasti chronickej aneuryzmy srdca.

Rádiografia hrudníka odhaľuje kardiomegáliu, stagnáciu v pľúcnom obehu. Radiografická ventrikulografia, MRI a MSCT srdca sú vysoko špecifické metódy topickej diagnostiky aneuryzmy, určujú jej veľkosť a zisťujú trombózu jej dutiny.

Podľa svedectva pacientov so srdcovou aneuryzmou sa vyšetrujú srdcové dutiny, koronárna angiografia, EFI. Aneuryzma srdca musí byť diferencovaná od koelomických cystov perikardu, mitrálnej srdcovej choroby, mediastinálnych nádorov.

Liečba srdcovej aneuryzmy

V predoperačnom období sú pacientom so srdcovým aneuryziem predpísané srdcové glykozidy, antikoagulanciá (subkutánny heparín), antihypertenzíva, kyslíková terapia, oxygenoterapia a bárium. Chirurgická liečba akútnej a subakútnej srdcovej aneuryzmy je indikovaná v súvislosti s rýchlym progresiou srdcového zlyhania a hrozbou prasknutia aneuryzmatického vaku. Pri chronických aneuryzmoch srdca sa vykonáva chirurgický zákrok na prevenciu rizika tromboembolických komplikácií a oživenie myokardu.

Ako paliatívny zásah sa uchýlil k posilneniu steny aneuryzmy pomocou polymérnych materiálov. Radikálnych resekčných operácií zahŕňajú predsieňovú alebo komorovú aneuryzma (ak je to nutné - s následnou rekonštrukcii steny myokardu náplasti) septoplastice od Cooley (interventricular septa aneuryzma).

Keď falošná alebo post-traumatická aneuryzma srdca šiť srdcovú stenu. Ak je to potrebné, ďalší zákrok revaskularizácie súčasne vykonáva resekciu aneuryzmy v kombinácii s CABG. Po resekcii a plastovou srdcové aneuryzma môže vyvinúť nízkou emisnou syndróm, opakovaný infarkt myokardu, arytmiu (paroxyzmálna tachykardia, fibrilácia predsiení), zlyhanie a krvácanie sutúry, respiračné zlyhanie, zlyhanie obličiek, trombózy, cerebrovaskulárne ochorenia.

Prognóza a prevencia srdcovej aneuryzmy

Bez chirurgickej liečby je priebeh srdcovej aneuryzmy nepriaznivý: väčšina pacientov s aneuryzmami po infarkte zomrie v priebehu 2-3 rokov po nástupe choroby. Nekomplikované ploché chronické aneuryzmy srdca sú pomerne benígne; najhoršou prognózou sú kožné a fungoidné aneuryzmy, často komplikované intracardiikálnou trombózou. Dodržiavanie srdcového zlyhania je nepriaznivým prognostickým znakom.

Prevencia srdcového aneuryzmy a jeho komplikácií je včasná diagnóza infarktu myokardu, adekvátnu liečbu a rehabilitáciu pacientov, postupným rozširovaním režimu motora, kontrole arytmie a trombózy.

Časopisové rubriky

Toto ochorenie sa môže vyvinúť na pozadí iných závažných ochorení (infarkt myokardu) alebo sa diagnostikuje pri narodení. Príznaky aneuryzmy srdca budú závisieť od veľkosti, typu výčnelku, celkového stavu pacienta, jeho životného štýlu. Najúčinnejší spôsob liečby aneuryzmy srdca je chirurgický, ale vo všetkých prípadoch nie je prijateľný.

Ako liečiť aneuryzma srdca s liekmi?

Liečba tejto choroby sa môže použiť v niekoľkých prípadoch.

 • Aneuryzma srdca má malú veľkosť, nerastie.
 • Na strane pacientov sa zaznamenávajú sťažnosti (abnormálny srdcový rytmus, dýchavičnosť, bolesť za hrudnou kosťou).

Ak neexistujú žiadne príznaky, lieky nie sú predpísané a pacient je obmedzený na niektoré aktivity.

 • Diéta s adekvátnym denným dávkovaním tukov, bielkovín, sacharidov.
 • Prevencia nadmernej hmotnosti: obezita nepriaznivo ovplyvňuje prácu srdca.
 • Odmietanie negatívnych návykov (alkohol, fajčenie).
 • Denné prechádzky na čerstvom vzduchu.
 • Nahradenie ťažkých ručných prác s miernym.
 • Existujú kontraindikácie pre chirurgickú manipuláciu srdca.

Liečba srdcovej aneuryzmy je zameraná na odstránenie angíny, arytmií.

Na tento účel možno predpísať množstvo liekov.

Antianginózne lieky. Pomáhajú rýchlo eliminovať záchvaty angíny pectoris. V závislosti od zdravotného stavu pacienta v prvom cykle liečby je možné predpísať niekoľko skupín týchto liekov.

 1. Nitráty (nitroglycerín, nitromint, Sustang, Nitrong). Prispievajú k rozšíreniu venóznych a veľkých artérií, čo minimalizuje potrebu kyslíka myokardu. Prostredníctvom nitrátov môžete relaxovať svaly priedušiek, gastrointestinálneho traktu, močového mechúra.
 2. Blokátory kalciového kanála (amlodipín, ryodipín, felodipín). Príčina svalovej relaxácie má vazodilatačný účinok. Lieky v tejto skupine neovplyvňujú srdcovú frekvenciu, čo znižuje počet kontraindikácií pre ich použitie.
 3. Beta-blokátory (Inderal, Anaprilin). Pomôžte predchádzať a zbaviť sa záchvatov angíny. Nemožno predpisovať pacientom trpiacim cukrovkou a bronchitídou.
 4. Koronárne expanzné lieky (Papaverine, Lidoflazin, Validol). Používa sa v počiatočných štádiách ochorenia na zmiernenie slabých prejavov aneuryzmy.

Protidoštičkové látky (aspirín, ticlopidín, klopidogrel) pomáhajú riešiť problém tvorby trombov. Podľa štatistík používanie protidoštičkových liekov po prechode infarktu myokardu znižuje riziko (30%) recidívy infarktu. V niektorých prípadoch je možné predpísať niekoľko liekov tejto skupiny (aspirín + klopidogrel). Na liečbu pacientov, u ktorých je diagnostikovaná aneuryzma ľavej komory (akútna / chronická) s prítomnosťou parietálneho trombu, sú predpísané antikoagulanciá (heparín, warfarín), predpísané lieky proti trombocytov, ktoré potláčajú produkciu fibrínu.

Statíny (Livacor, Rovacor, Levostatin). Používa sa na zabránenie tvorby cholesterolových plakov v cievach. Na dosiahnutie požadovaného výsledku by sa statíny mali používať neustále: týmto spôsobom môžete kontrolovať množstvo "zlého" cholesterolu v obehovom systéme. Je zakázané užívať statíny u pacientov s diagnostikovaným zlyhaním pečene / obličiek. Minimálny počet kontraindikácií obsahuje prípravky na cesnak (Eifitol, Alisat, Aikonol), avšak terapeutický účinok statínov v tejto skupine nie je taký nápadný.

ACE inhibítory (Captopril, Lisinopril, Fosinopril). Používa sa ako prostriedok na úpravu krvného tlaku, aby sa udržal statický objem krvi v tele. Zvažované lieky pomáhajú stabilizovať srdcový rytmus, znižujú riziko infarktu myokardu. Povinne predpísané pre ischémiu po operácii bypassu koronárnej artérie. Najčastejším vedľajším účinkom užívania ACE inhibítorov je kašeľ.

Odporúčania pre liečbu ľudových liekov

V počiatočných štádiách vývoja môže byť indikovaná choroba liečená doma pomocou ľudových prostriedkov. Nemali by ste však ignorovať návštevy lekára: aneuryzma srdca môže spôsobiť veľmi negatívne dôsledky (vrátane smrti). Preto je potrebné zabezpečiť pravidelnú lekársku kontrolu priebehu ochorenia.

Existuje niekoľko populárnych receptov, ktoré pomáhajú zmierniť stav pacienta počas aneuryzmy srdca.

Odvar z vrcholov žltačky. Na varenie by mala byť 1 polievková lyžica. l. špecifikovaná tráva naliať 1 polievková lyžica. varená voda (studená). Potrebujete uvariť vývar na parnom kúpeli po dobu 15-20 minút. Výsledná zmes sa obalí, trvá (približne 1 hodinu), prefiltruje sa. Tento liek sa musí užívať 4-5 p. za deň: jedna dávka by nemala presiahnuť 1 lyžičku. l. Výživa žltačka je dosť horká, pretože môže byť kombinovaná s cukrom.

Srdcová aneuryzma odhalila: operáciu ako najefektívnejšiu šancu spasenia

Vo väčšine prípadov je liečba aneuryzmy srdcového operátora. Očakávaná taktika je možná pre stabilné malé formácie, ktoré nie sú sprevádzané príznakmi porúch obehu. V závislosti od tvaru výčnelku, jeho veľkosti a stavu pacienta sa vyberie otvorená alebo uzavretá metóda uškrtenia, plastickej chirurgie alebo vystuženia stien.

Prečítajte si v tomto článku.

Je možné urobiť bez operácie na odstránenie aneuryzmy srdca

Liečba srdcovej aneuryzmy neexistuje. Možno náhodné zistenie tohto vzdelania u pacientov bez príznakov srdcovej patológie. Takýto variant aneuryzmy bez príznakov ochorenia a hrozba prasknutia sa môže považovať za indikáciu dynamického pozorovania pacienta.

Malo by byť zrejmé, že prítomnosť akéhokoľvek výčnelku srdcovej steny je potenciálnym ohrozením života, takže vo väčšine prípadov sa odporúča jeho odstránenie.

Indikácie pre povinné operácie sú:

 • veľké formácie tvaru vrecka a huby, "aneuryzma v aneuryzme";
 • hrozba prasknutia u akýchkoľvek druhov;
 • riziko tromboembolizmu v dôsledku voľnej krvnej zrazeniny v dutine;
 • postupné zvyšovanie veľkosti;
 • arytmia a / alebo srdcové zlyhanie, ktoré nemožno liečiť liekom;
 • prítomnosť zníženej kontrakčnej funkcie ľavej komory alebo pevných častí s nárastom objemu;
 • falošné a vrodené formy.

A tu viac o aneuryzme sínusov Valsalvy.

Kontraindikácie na operáciu

V prípade akútnej aneuryzmy s hrozbou prasknutia sa operácia vykonáva zo zdravotných dôvodov. Pri plánovanej liečbe môžu byť kontraindikácie na odstránenie:

 • závažné zlyhanie pečene a obličiek;
 • akútne infekcie;
 • zhoubných novotvarov;
 • vysoký stupeň pľúcnej hypertenzie;
 • zlyhanie obehového štádia 3;
 • dekompenzovaný priebeh cukrovky;
 • nadmerné riziko podávania liekov na celkovú anestéziu;
 • vek;
 • nedostatok životaschopných svalových vlákien v blízkosti aneuryzmy;
 • akútne a subakútne obdobie infarktu myokardu;
 • extrémne nízky výkon srdca.

Niektoré z týchto stavov sú dočasné a kontraindikácie sú relatívne, môžu sa korigovať pred operáciou. V každom prípade bude taktika liečby určená individuálne na základe hrozby aneuryzmy pre zdravie a život pacienta.

Pozrite si video o aneuryzme a jej dôsledkoch:

Možnosti odstránenia

Chirurgický zákrok pre aneuryzmus zahŕňa odstránenie vaku, posilnenie steny alebo šitie. Voľba metodiky závisí od konfigurácie vzdelávania, lokalizácie a súvisiacich ochorení.

S porážkou ľavej komory

Pri vyčnievaní steny v tejto oblasti použite tieto typy operácií:

 • odstránenie vaku otvoreným alebo uzavretým spôsobom, vystuženie švu syntetickými materiálmi, chlopňa z membrány; vykonávané pri pripojení k stroju srdca a pľúc (vhodné pre veľké, svalové alebo hubovité formy);
 • uloženie náplasti na vrecku (častejšie s difúznou formáciou bez krvných zrazenín vo vnútri);
 • šitie s ponorením steny medzičasovými svalmi alebo inými tkanivami (s malými aneuryzmami odhalenými náhodou).

Plastická operácia pri odstraňovaní sa vykonáva lineárne (jednoduchá dvojriadková sutúra), šnúrkou so šnúrkou s uťahovaním, syntetickou náplasťou umiestnenou vo vnútri komory alebo vonku. Použitie klapky na pedicle z membrány pre plasty je sľubná metóda, pretože v budúcnosti je myokard dobre zásobený krvou.

Zvláštnosťou operácií srdcovej aneuryzmy je častá súčasná chirurgická operácia bypassu koronárnej artérie a náhrada chlopne za srdcové chyby.

S rastom interventrikulárnej septum

Operácia sa vykonáva v otvorenom srdci. Incít sa uskutočňuje v pravej komore. Aneuryzma je na základni šité s malými výstupkami. V tomto prípade je dostatočne tesné viazanie švov v tvare písmena U na tesnenia vyrobené zo syntetických materiálov. Ak je vytvorenie veľkého priemeru, potom je vyrezané a náplasť umelého alebo vlastného tkaniva pacienta je zasunutá do miesta defektu.

Obnova po

V pooperačnom období sa pacient pozoruje v jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo v oddeleniach intenzívnej starostlivosti, kde sa monitoruje monitorovanie EKG, ukazovatele krvného tlaku a denná diuréza. V prvých dňoch sa vykonávajú dychové cvičenia na zlepšenie vypúšťania hlienu, potom umožňujú ľahké pohyby rúk a nôh, masírujú končatiny.

Jedlo by malo byť ľahké, čiastočné. Odporúčané sú maslovité kaše, vegetariánske polievky, dusené karbonátky z rýb a chudé mäso. Režim pitia je určený prítomnosťou alebo absenciou stagnujúcich procesov. Kyslíkové inhalácie sa vykonávajú denne a prebytočná tekutina sa odčerpáva z pleurálnej dutiny.

Po stabilizácii kardiovaskulárneho systému sú pacienti prepustení domov. Uvádzajú sa lieky na udržanie krvného tlaku v rozmedzí 130-140 / 90 mm Hg. Art., Protidoštičkové látky, vazodilatátory, ACE inhibítory na zníženie zaťaženia srdca.

Postupne sa pri režime EKG rozširuje motorový režim, zvyčajne sa zvyčajne môže používať iba chôdza.

Možné komplikácie a prognóza

V pooperačnom období môžu byť dôsledky:

 • zníženie srdcového výkonu v dôsledku zníženia dutiny ľavej komory;
 • opakovaný infarkt myokardu;
 • poruchy rytmu - fibrilácia predsiení, extrasystoly, tachykardia;
 • krvácanie z rany;
 • hnojenie a rozdielnosť švov;
 • kongescia v pľúcnom tkanive, zápal pľúc;
 • zlyhanie obličiek;
 • oklúzie ciev mozgu, obličiek, pľúc, čriev s vývojom srdcových záchvatov týchto orgánov.

A tu viac o aneuryzme srdca u detí.

Bez chirurgického zákroku sú šance na život pomerne nízke, najmä v dôsledku rozvoja zlyhania srdca. Bolo preukázané, že po detekcii aneuryzmy po infarkte je priemerná dĺžka života neoperovaných pacientov asi 2 až 3 roky.

Beníznejší priebeh je charakteristický pre ploché chronické formácie, ktoré nie sú sprevádzané komplikáciami. Včasná chirurgia, najmä radikálne odstránenie aneuryzmálneho výčnelku, významne zlepšuje prognózu pre pacientov.

Veľkou komplikáciou je srdcová aneuryzma po infarkte. Prognóza sa po operácii významne zlepší. Niekedy sa liečba vykonáva s liekom. Koľko ľudí žije s aneuryzmou po infarkte?

Ak je zápal aortálnej aneuryzmy, operácia môže zachrániť životy. Pacient by mal vedieť, aké operácie sa vykonávajú, dôležité indikátory chirurgického zákroku, rehabilitácie a prognózy po následkoch zásahu. A tiež o životnom štýle a výžive po.

Ak sa vytvorila aneuryzma srdca, symptómy môžu byť podobné ako normálne srdcové zlyhanie. Príčiny - srdcový záchvat, vyčerpanie steny, zmeny v krvných cievach. Dôsledkom je nebezpečenstvo. Čím skôr je diagnóza, tým väčšia je šanca.

Ak sa zistí aneuryzma aorty, život pacienta je ohrozený. Je dôležité poznať príčiny a symptómy jej prejavu, aby sa liečba začala čo najskôr. V podstate ide o operáciu. Môže sa diagnostikovať ruptúra ​​aorty brušnej, hrudnej a vzostupnej oblasti.

Aneuryzma srdca u detí (WFP, interventrikulárna septum) sa môže vyskytnúť v dôsledku nezrovnalostí, intoxikácie počas tehotenstva. Symptómy možno zistiť pravidelným vyšetrením. Liečba môže byť liekom alebo chirurgickým zákrokom.

V dôsledku porušenia štruktúry, rozťahovania aortálnej steny sa môže vyvinúť aneuryzma Valsalva sinus. Preskúmanie podozrivých potrieb sa musí vykonať čo najskôr, začína sa v echokardiografii. Liečba sa skladá z uzáveru aortálnej steny.

Vykonala resekciu aneuryzmy pri vaskulárnych ochoreniach, život ohrozujúcich. Odstránenie brušnej aorty pomocou protetiky vám umožňuje vyhnúť sa silnému krvácaniu a smrti pacienta.

Aneuryzma femorálnej artérie sa vyskytuje v dôsledku rôznych faktorov. Príznaky môžu prísť bez povšimnutia, existuje falošná aneuryzma. Ak je medzera, je potrebná urgentná hospitalizácia a chirurgia.

Vyrovnaná alebo karotická aneuryzma môže byť vrodeným stavom. Môže to byť tiež ľavý a pravý, vnútorný a vonkajší, kruhový alebo vretenovitý. Symptómy sa prejavujú nielen vo forme paušálnej, ale aj v stave zhoršenia. Liečba je len operácia.

Všetko o aneuryzme srdca

Patologické vyhadzovanie stenčenej steny myokardu v medicíne je definované ako aneuryzma srdca. Súčasne klesá kontraktilná funkcia oblasti srdcového svalu alebo úplne chýba, dochádza k jej zmenám. Väčšina aneuryziem je diagnostikovaná u pacientov s anamnézou infarktu myokardu. Často sú to muži vo vekovej kategórii 45-75 rokov. Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICB) má patológia kód 125.3

Čo je to?

Aneuryzma srdca je miestnou oblasťou srdcového svalu, ktorá stratila schopnosť kontrahovať a pôsobiť počas kontrakcií počas systoly. Hypertrofia postihuje najmä ľavú srdcovú komoru a pravý alebo medzikomorový jumper je veľmi zriedkavý. Priemer výčnelku sa pohybuje od 1 do 20 cm.

Vada vzniká pod vplyvom vnútorného tlaku vytvoreného v srdcových komorách na stenu, ktorá stratila svoju silu. Táto podmienka je nebezpečná, pretože môže spôsobiť pretrhnutie srdcovej aneuryzmy a závažné krvácanie, ktoré často vedie k smrti pacienta. Ďalším nebezpečným aspektom ochorenia je ťažkosť liečby. Liečba patologickej zmeny steny môže byť vykonaná iba chirurgicky. Táto metóda však nezodpovedá všetkým pacientom, pretože existujú kategórie pacientov, u ktorých je chirurgická intervencia kontraindikovaná.

Príčiny

Ochorenie sa môže vyvinúť v dôsledku vrodenej alebo získanej patológie. Divertikulum v srdci sa najčastejšie objavuje po masívnom infarkte. Výsledkom tejto choroby sú bunky svalovej vrstvy srdcovej steny mŕtve. Stáva sa tenšou a stráca schopnosť odolávať vnútromodiálnemu tlaku. Oblasť myokardu sa natiahne a vytvára výčnelok, ktorý má tvar vrecka. Toto je skutočný alebo štrukturálny faktor vo vývoji chyby.

Takáto aneuryzma v srdcovom svale prispieva k stagnácii krvi v divertikulu a vzniku krvných zrazenín. Hrozí nebezpečenstvo vzniku vážnych komplikácií, pretože roztrhnutá zrazenina môže upchať krvnú cievu. Najčastejšie postihuje aortu alebo pľúcnu artériu.

Funkčné poruchy sú determinované neschopnosťou myokardu normálne pracovať. Aneuryzma spôsobuje dysfunkciu v práci srdcového svalu, ktorá sa prejavuje asynchrónnymi kontrakciami (poškodená oblasť je stlačená arytmicky). Príčinou porušenia je náhrada svalových buniek myokardu spojivovými bunkami, ktoré nemajú kontraktilnú funkciu. Čo je aneuryzma srdca? Ide o sekundárnu chorobu, ktorá je dôsledkom iných patológií:

 • postinfrakčná kardiálna skleróza;
 • infekčné choroby;
 • vrodené chyby srdcového systému;
 • srdcová chirurgia;
 • toxická otravu;
 • následkom vystavenia žiareniu;
 • systémové choroby;
 • poranenia.

Hlavnou podmienkou pre výskyt aneuryzmy po infarkte je nedodržanie odpočinku v posteli, zvýšená fyzická námaha a stabilná arteriálna hypertenzia pozorovaná v akútnom období ochorenia.

U detí sa vyskytuje vrodená aneuryzma srdcového svalu, ktorá sa vytvára počas obdobia vnútromaternicového vývoja. Vyjadruje sa po narodení dieťaťa, keď novorodenec začína dýchať samostatne. Krvná cirkulácia sa zvyšuje, v dôsledku čoho sa zvyšuje intracardiálny tlak a vytvára sa vydutie steny.

Takáto patológia u detí je zriedkavá. Častejšie pediatr diagnostikuje aneuryzmus prepážky medzi komorami. Diagnóza sa robí na základe symptómov, ktoré sa prejavujú u detí mladších ako 3 roky. Ak ochorenie nebolo označené zjavnými príznakmi, ale došlo k porušeniu, v období dospievania sa prejavia prejavy tejto choroby.

druh

Klasifikácia kardiálnej aneuryzmy podľa času.

 1. Akútny typ - až 14 dní po infarkte.
 2. Subakútny - až dva mesiace.
 3. Chronické - po 2 mesiacoch.

Rozdiel vo forme:

 • difúzny (vytvára veľké plochy poškodenia);
 • tvar vrecka má širokú dutinu a úzky "krk";
 • spôsobuje stratifikáciu - je dôsledkom ruptúry endokardu a je lokalizovaný v hlbokej vrstve myokardu.

Aj aneuryzmy sa vyznačujú štruktúrou štruktúry. Pozostávajú zo svalových alebo vláknitých buniek, môžu byť zmiešaného typu.

klinika

V klinickom zobrazení aneuryzmy srdca nie je dominantné jediné znamenie. Skladá sa z rôznych prejavov pozorovaných u pacienta v období po infarkte.

Pacient poznamenal:

 • bolesť;
 • dýchavičnosť;
 • búšenie srdca;
 • zmenená srdcová frekvencia;
 • blednutie kože;
 • kašeľ;
 • zvýšená únava.

Bolestivosť je lokalizovaná za hrudnou kosťou (mierne doľava), prechádza formou záchvatov, nie ostrá, zvyšuje sa po cvičení alebo fajčení. Bolesť nemusí nutne sprevádzať chorobu, pretože tkanivo aneuryzmy pozostáva z spojovacích buniek, ktoré nemajú nervové zakončenia. Nepohodlie spôsobuje poškodenie krvného obehu koronárnych ciev akejkoľvek etiológie.

Po progresii pacienta sa príznaky srdcového zlyhania zvyšujú. V budúcnosti sa u pacienta objaví edém, zvyšuje sa pečeň, dochádza k poškodeniu funkcie dýchania (dýchavičnosť, zadusenie). Zmeny srdcového rytmu sa vyskytujú (tachykardia, bradykardia, arytmia). Existuje angína, rovnako ako v pokoji.

Príčinou slabosti a malátnosti srdcovej aneuryzmy je zlyhanie kontrakcie myokardu. Táto dysfunkcia srdcového svalu vedie k zníženiu cirkulujúceho objemu krvi, k zníženiu transportu kyslíka do tkanív, v dôsledku čoho dochádza k hypoxii. Z toho istého dôvodu je bledá pokožka, čo je jej citlivosť. Okrem toho pacient zaznamenal opuch krčných žíl, zvýšené potenie.

diagnostika

Pred začatím liečby post-infarktu srdcovej aneuryzmy sa musíte podrobiť diagnostickému vyšetreniu na prítomnosť patológie. Pacientom, u ktorých existuje riziko vzniku ochorenia, je predpísané inštrumentálne vyšetrenie. Po prvé, lekár vykoná objektívne vyšetrenie pacienta.

 1. Pri palpácii môžete cítiť apikálny impulz srdca, ktorý normálne nepočúva. Keď je aneuryzma charakterizovaná príznakom "rocker", keď lekár pod prstami cíti rozdiel v srdcovej činnosti (špička je normálna a výstupok zaostáva).
 2. Perkusia určuje hranice vnútorného orgánu a za prítomnosti defektu sa posunie doľava (častá lokalizácia patologického procesu).
 3. S pomocou stetoskopu vykonáva kardiológ auskultáciu (počúvanie) práce srdca. Prítomnosť aneuryzmy vytvára ďalší šum, oslabenie srdcových zvukov.
 4. Na konci vyšetrenia lekár meria krvný tlak. U pacientov s podozrením na tvorbu výboja sa krvný tlak neustále udržuje nad 140 mm. Hg. Art.

Ďalej vykonajte nasledujúce štúdie.

 1. EKG - nedetekuje defekt myokardu. Zobrazuje zmeny srdca v dôsledku infarktu. Ak sa však tieto príznaky pozorujú v období po infarkte počas obdobia 20 dní, potom to slúži ako potvrdenie vývoja patológie.
 2. EchoCG - poskytuje predstavu o veľkosti, objeme dutiny, konfigurácii defektu myokardu. Navyše technika pomáha odhadnúť hrúbku deformovanej steny, prítomnosť krvi alebo zrazeniny, rýchlosť prietoku krvi v srdcových komorách. Definícia tohto indikátora je dôležitá pri predpovedaní vývoja trombózy, pomáha pri výbere vhodnej liečby pre konkrétny klinický prípad. Podľa výsledkov echogramu vykonajte klasifikáciu vzdelávania.
 3. Scintigrafia - testovanie steny myokardu zavedením kontrastnej látky do krvného obehu. V mieste výčnelku sa nástroj nehromadí a pri skenovaní je viditeľný.
 4. Použitie röntgenových štúdií je veľmi zriedkavé, pretože odhaľuje iba veľké aneuryzmy. Táto metóda sa používa, ak nie sú k dispozícii iné metódy.
 5. MRI je najnovší a najinformatívnejší spôsob diagnostikovania kardiálneho výčnelku, ktorý poskytuje úplný obraz o rozvíjajúcom sa vzdelávaní.

Tiež pacientovi s aneuryzmou srdca je predpísaný kompletný krvný a močový test na zistenie súvisiacich ochorení. Podľa výsledkov výskumu kardiológ povedie pacientovi, ako sa má liečiť aneuryzma srdca.

Prebiehajúca liečba

Ak má pacient vyvýšenie veľkého srdcového srdcového svalu, ktorý má všetky predpoklady na pretrhnutie, potom sa tento stav považuje za naliehavý syndróm vyžadujúci urgentnú hospitalizáciu. Hlavná metóda liečby defektov myokardu je chirurgická. Pri samostatnom odmietnutí operácie od pacienta alebo pri malom množstve vzdelania, ktoré nevedie k vzniku komplikácií, je možná liečba liekom. Vykonáva sa v nemocnici a ak je stav pacienta stabilizovaný, pokračuje doma a môže trvať celý život.

Srdcovú aneuryzmu sa lieči nasledujúcimi skupinami liekov:

 1. Použitie beta-adenoblokátorov znižuje silu svalových kontrakcií, normalizuje srdcový rytmus ("Concor", "Anaprilin", "Nobilet").
 2. Antagonisti vápnika neovplyvňujú kontraktilnú funkciu srdca, takže majú menej kontraindikácií. Určené na odstránenie hypertonicity z krvných ciev a na udržanie krvného tlaku v normálnych ("Amlodipine", "Crinfar", "Nifadipine").
 3. Diuretické lieky sa používajú na odstránenie nadbytočnej tekutiny z tela a zníženie krvného tlaku ("Furosemid", "Veroshpiron", "Guigroton"). Normalizácia krvného tlaku znižuje riziko pretrhnutia steny myokardu.
 4. "Papaverine", "Validol" je predpísaný v počiatočnom štádiu ochorenia na rozšírenie koronárnych ciev.
 5. Trombolytické látky sa používajú na prevenciu tvorby krvných zrazenín ("Aspirín", "Tiklopidin").

S neúčinnosťou konzervatívnej terapie, rovnako ako s rozvojom núdze, na liečbu vady musí byť okamžite. Podstatou intervencie je vyrezanie vypuklej oblasti a zatvorenie steny. Pri veľkom poškodení sa syntetický implantát používa na zvýšenie sily myokardu. Operácia prebieha pri umelom udržiavaní krvného obehu.

Ľudová alebo domáca terapia sa vykonáva iba v počiatočnom štádiu vývoja ochorenia, pretože pomoc pri užívaní infúzií liečivých bylín nie je významná a je výraznejšia v kombinácii s liekmi.

Tradiční liečitelia odporúčajú liečiť aneuryzmu srdcového svalu pomocou infúzie bobulí z plodov, odvar zo semien alebo kôrovcov, tinktúra šípky.

prevencia

Pozitívna prognóza ochorenia závisí od toho, ako presne pacient dodržiava prianie lekára. Pacienti s aneuryzmou srdcového svalu sú prísne zakázané fajčiť a piť. Je odporúčaná strava, ktorá obmedzuje konzumáciu tučných, slaných a korenených jedál. Tiež je potrebné znížiť príjem čerstvého chleba, bravčového mäsa a z kávy a silného čajového odpadu úplne. V strave takýchto pacientov dominuje zelenina a ovocie, mliečne výrobky, polievky (bez Navara), obilniny. Jedlo by malo byť ľahko stráviteľné, bez toho, aby vytváralo zaťaženie srdca a celého tela.

Okrem toho sa pacientom zakazuje intenzívna fyzická práca, aktívne športy. Tieto obmedzenia sa musia dodržiavať až do konca života, potom sa riziko rušenia aneuryzmy výrazne zníži. Pacienti s touto diagnózou by mali podstúpiť rutinnú kontrolu, kde lekár monitoruje zmenu srdcového rytmu alebo tvorbu krvných zrazenín. Včasné odhalenie porušení umožní čas na vykonanie kvalifikovanej liečby a zabráni vzniku komplikácií.

Koľko pacienta so srdcovou aneuryzmou môže žiť závisí od stupňa progresie ochorenia, od pacientovho dodržiavania lekárskych odporúčaní, od prítomnosti komorbidít, ako aj od jednotlivých charakteristík organizmu. Preto je dôležité okamžite kontaktovať špecialistu, ak sa necítite dobre, aby ste neprehliadli vývoj aneuryzmy srdca.

Aneuryzma srdca: ako rozpoznať, liečiť s operáciou a bez nej

Aneuryzma srdca je veľmi nebezpečná patológia spočívajúca vo výskyte oslabenej obmedzenej časti svalového tkaniva na ľubovoľnej zo steny alebo priečok srdca, ktorá nie je schopná odolávať krvnému tlaku a začína sa napučiavať alebo napučiavať a klesať striedavo v závislosti od fázy srdcového cyklu.

Diagnóza srdcovej aneuryzmy

Tvorba srdcovej aneuryzmy môže byť sprevádzaná objavením sa nasledujúcich symptómov:

 • nezvyčajná slabosť v dôsledku stagnácie v srdci, v dôsledku čoho pumpuje nedostatočné množstvo krvi, čo znamená, že nervový systém a svaly sú nedostatočné v kyslíku, ktorý potrebujú, dodávajú im krv,
 • paroxyzmálna bolesť za hrudník (nie vždy sa vyskytuje),
 • zvýšený alebo pomalý pulz (viac ako 100 alebo menej ako 60 úderov za minútu),
 • znížená srdcová frekvencia s krátkymi zastávkami,
 • porucha dýchacieho rytmu, nazývaná dyspnoe,
 • bledý tón pleti (najmä na tvári a končatinách), ktorý je typický pre srdcové patológie, pri ktorých dochádza k narušeniu prívodu krvi do tkanív,
 • suchý nevyexprimovaný kašeľ v dôsledku kompresie pľúc (pri veľkých aneuryzmoch),
 • pocit silného srdcového rytmu v dôsledku porúch rytmu alebo zvýšených kontrakcií srdcového svalu (typický pre aneuryzmus ľavej srdcovej komory).

Ale zákernosť aneuryzmy srdca spočíva v tom, že vyššie uvedené symptómy môžu byť prítomné v plnom rozsahu (s veľkými aneuryzami), čiastočne alebo celkom chýbajú. Toto nielenže komplikuje diagnostiku, ale vedie aj k tomu, že lekári nájdu aneuryzmu náhodou, keď dosiahne značnú veľkosť a jeho liečba sa stáva ťažkým.

Je ťažké obviňovať lekárov, pretože sú primárne zamerané na sťažnosti pacientov. Ale ak sa pacient niečo obáva, nie je pravdepodobné, že by chcel podstúpiť drahé vyšetrenie, len v prípade, že zrazu bude niečo odhalené.

Vo väčšine prípadov sa musia lekári zaobchádzať s difúznou formou aneuryzmy malého a stredného veku. Priebeh ochorenia v tomto prípade nie je narušený nepríjemnými a rušivými príznakmi. Pacienti, ktorí sa necítia chorý, niekedy liečia svoju chorobu ľahko a nechajú sa s kardiológiom preskočiť rutinné vyšetrenia.

Preskúmanie pacienta

Ale to sú všetky nuansy. V praxi, keď pacient príde k lekárovi s alebo bez sťažností, diagnóza srdcovej aneuryzma začína fyzickým vyšetrením a potom sa pacient podrobí ďalšiemu vyšetreniu. Ak sa človek najprv obráti na terapeuta so svojimi rušivými príznakmi, potom neskôr, ak má ochorenie srdca, bude odkázaný na kardiológa, ktorý bude pokračovať v vyšetrení, diagnostikovať a v prípade potreby predpísať príslušnú liečbu.

Počas lekárskeho vyšetrenia pacienta lekár vykoná štyri povinné procedúry: palpácia, perkusie, združenie a meranie krvného tlaku.

Palpácia v aneuryzme srdca je odôvodnená skutočnosťou, že vo väčšine prípadov je aneuryzma samotná umiestnená buď na prednej stene, alebo na vrchole ľavej komory umiestnenej v tesnej blízkosti prednej steny hrudníka. Počas palpácie môže lekár cítiť rozdiel medzi pulzáciou zdravých častí srdca a aneuryzmom (tzv. Symptóm hojdacieho ramena).

Údery hornej časti ľavej komory na hrudnej stene sa nazývajú apikálny impulz, ktorý je určený len u 70% zdravých ľudí. Tu však nielen prítomnosť tlače sama zohráva úlohu, ale aj jej priemer. Aneuryzma môže naznačovať tak vzhľad apikálneho impulzu, ak nebol už pocítený, ako aj nárast jeho priemeru (viac ako 2 cm). Okrem toho je výrazne znížená tlaková sila počas aneuryzmy.

Perkusia nie je nič iné ako poklepanie na hrudník prstom na odhalenie hraníc srdca. V oblasti aneuryzmy významnej veľkosti sa hranice mierne posunú a zvuk v tejto oblasti bude hluchý.

Auskultácia počúva zvuky v oblasti srdca stetoskopom. Hluk počas systoly a takzvaný "myšový" šum môže naznačovať aneuryzma, keď krv preteká ústiami aneuryzmy.

Meranie krvného tlaku je dôležité pri rôznych patológiách kardiovaskulárneho systému. V prípade aneuryzmy srdca je krvný tlak zvyčajne zvýšený a prognóza ochorenia závisí vo veľkej miere od hodnôt ukazovateľov krvného tlaku.

Počas lekárskeho vyšetrenia môže lekár zistiť niektoré príznaky, ktoré poukazujú na možný vývin aneuryzmy. To mu dáva všetky dôvody, aby vymenoval podrobnejšiu inštrumentálnu skúšku.

Inštrumentálna diagnostika

Hlavné metódy inštrumentálnej diagnostiky pre srdcovú aneuryzmu zahŕňajú:

 • Elektrokardiogram. Áno, takáto rozšírená a pomerne stará diagnostická metóda ako EKG pre srdcovú aneuryzmu je už niekoľko rokov jednou z vedúcich miest. Vďaka svojej všeobecnej dostupnosti a lacnosti môže byť preskúmaný každý, kto sa zaujíma o to, ako funguje jeho srdce.

Prístroj zaznamenáva vodivosť bioelektrických impulzov v rôznych častiach srdcového svalu, čo umožňuje nielen odhalenie výskytu aneuryzmy, ale aj určenie jeho polohy.

EKG sa musí vykonať nejaký čas po infarkte myokardu, čo je bežná príčina aneuryzmy. Ak je počas prvého mesiaca nedostatok normálnej dynamiky na kardiograme (zmrazený kardiogram), skok v segmente ST, nedostatok poslednej zápornej vlny (označený T), príznaky poruchy srdcového rytmu, s najväčšou pravdepodobnosťou to indikuje akútny alebo chronický vývoj (ukazovatele zostávajú viac ako 1,5 mesiaca) aneuryzmu.

 • Echokardiografia, ktorá sa tiež nazýva ultrazvuk srdca. Táto metóda sa považuje za hlavnú diagnostickú metódu pre srdcovú aneuryzmu, pretože umožňuje stanoviť diagnózu so 100% presnosťou.

Vďaka odrazu ultrazvukových vĺn od prekážok s rôznou hustotou sa na obrazovke dostane obraz srdca vo forme jednoduchého alebo trojrozmerného obrazu.

Vďaka tejto metóde je možné vizuálne vyhodnotiť aneuryzmu (veľkosť a konfiguráciu), ako aj identifikovať trombu v ňom. Okrem toho môžete dokonca detekovať malé aneuryzmy v tenkých častiach myokardu a zaostávať za normálnym srdcovým rytmom. Môžete dokonca vidieť malé aneuryzmy, ktoré sú zobrazené len v systolovej fáze a krv v dutine srdcového vaku. Pomocou echokardiografie je možné odhadnúť šírku izmutu (vylúčiť falošný aneuryzmus), prácu srdcových chlopní, veľkosť a objem komôr a predsiení a charakteristiky prietoku krvi.

 • PET scintigrafia myokardu na základe zavedenia kontrastného činidla do krvného riečiska, ktorý sa nezhromadí v dutine aneuryzmy (alebo naopak sa hromadí iba v tejto oblasti), čo zjednodušuje odhalenie oslabenej oblasti srdca. Táto metóda sa považuje za zložitejšiu a drahšiu, navyše poskytuje menej informácií ako ultrazvuk, takže sa používa oveľa menej často.

Na identifikáciu životaschopnosti postihnutej oblasti myokardu možno túto metódu použiť paralelne so stresovou echokardiografiou, keď je stresová situácia umelo vytvorená v dôsledku podávania liekov alebo pod vplyvom fyzickej námahy.

 • Rádiografia, ktorá sa používa iba v prípadoch, keď nie je možné vykonať viac informatívnu štúdiu. X-lúče ukazujú hranice srdca a veľké aneuryzmy, zatiaľ čo malé zostanú bez povšimnutia. Podľa výsledkov prieskumu možno pozorovať nárast veľkosti srdca a stagnáciu v pľúcnom obehu.

Okrem toho môžu byť pacientovi pridelené nasledujúce štúdie:

 • Ventrikulografia (röntgenové vyšetrenie srdcových komôr pomocou kontrastných látok).
 • MSCT alebo MRI srdca (snímanie srdca pomocou röntgenových lúčov alebo rádiových vĺn).
 • Sondovanie dutín srdca srdcovým katétrom.
 • Koronárna angiografia (hodnotenie prietoku krvi).
 • Elektrofyziologická štúdia (EFI) srdca.

Okrem toho je pacientovi predpísané určité typy testov, ako sú všeobecné a biochemické krvné testy (pre markery nekrózy prítomné pri infarkte myokardu), analýza moču na diagnostikovanie prípadných sprievodných ochorení.

EKG pre srdcovú aneuryzmu

Vzhľadom na to, že metóda elektrokardiografického výskumu je veľmi populárna v rôznych ochoreniach kardiovaskulárneho systému, má zmysel podrobnejšie vysvetliť. Hoci táto metóda neposkytuje 100% záruku na detekciu srdcovej aneuryzmy, umožňuje zistiť nezrovnalosti vo fungovaní srdca, čo je samo osebe dôsledkom dôkladnejšieho vyšetrenia pacienta a ďalšieho monitorovania kardiológa.

Postup EKG je lacný, ale doslova dostupný vo všetkých nemocniciach a klinikách. Osoba okamžite dostane kardiogram, je však potrebné zveriť dekódovanie výsledkov skúseného terapeutovi alebo kardiológovi, pretože pre laikov neponúka žiadne užitočné informácie.

Označenie postupu môže byť podozrenie na patológiu kardiovaskulárneho systému a vyšetrenie v súvislosti s chorobami nervového systému, rôznymi vnútornými orgánmi, kožou atď. Vykonáva sa aj počas preventívnych vyšetrení pacientov, ktorí sú registrovaní u kardiológov, ako aj pri sťažnostiach na prácu srdca.

Niekedy vykonávanie EKG s dekódovaním výsledkov vyžaduje profesionálnu aktivitu. Potom je táto položka zahrnutá vo forme odbornej prehliadky.

EKG sa odporúča pred chirurgickými zákrokmi, najmä ak je potrebná anestézia.

Pri aneuryzme srdca sa EKG vykonáva normálne. Pacient sa pásí do pása a uvoľní spodnú časť nohy z odevu. Potom lekár položí na gauč a lekár pripojí niekoľko elektród k telu v oblasti srdca, rúk a dolnej končatiny a zabezpečí ich úplné priľnutie. Prístroj zaznamenáva elektrické impulzy prichádzajúce z elektród umiestnených v rôznych častiach tela a zapisuje ich na papier.

Lekár, ktorý postupuje, informuje pacienta, keď je potrebné kľudne dýchať pokojne a keď je potrebné držať dych.

EKG sa považuje za jeden z najbezpečnejších a najdostupnejších postupov, ktoré nemôžu poškodiť telo. Pacient nie je vystavený ožiareniu alebo vystaveniu veľkému prúdu, takže aj koža, nehovoriac o vnútorných orgánoch, netrpí.

Zmeny na kardiograme umožňujú lekárovi vidieť, ako srdce pacienta funguje a ako veľké a nebezpečné je narušenie jeho práce.

Liečba srdcovej aneuryzmy

Pri tejto chorobe dochádza k svalovému výčnelku kontraktilnej a stenčenej steny srdcového svalu. Aneuryzma srdca vo väčšine prípadov nastáva pri komplikácii infarktu myokardu a je tvorená postihnutými tkanivami počas infarktu. Aneuryzma často užíva ľavú komoru srdca, niekedy medzikomorovú priehradku a takmer nikdy pravú komoru. Vyžaduje liečbu, pretože môže spôsobiť trombózu alebo pretrhnutie srdca. Diagnóza tejto choroby sa vykonáva pomocou ultrazvuku, EKG a iných metód. Kardiálna aneuryzma sa liečí chirurgicky.

Príčiny výskytu.

Hlavnou príčinou aneuryzmy je infarkt myokardu. Počas neho zomrie časť srdcového svalu, ktorá sa v ňom nahradí spojivovým tkanivom, objaví sa jazva. V tomto okamihu je stena vyčerpaná a už sa nemôže zmenšiť. Potom sa zriedená oblasť pod tlakom z krvi postupne začína vyvíjať - na tomto mieste dochádza k aneuryzme. Najčastejšie sa to vyskytuje v ľavej komore alebo interventrikulárnej septa, pretože infarkt postihuje hlavne tieto oblasti.

Príznaky.

Zvyčajne príznaky aneuryzmy zdvojujú príznaky srdcového zlyhania alebo infarktu myokardu, proti ktorému sa vyskytuje. Aneuryzma sa delí na čas vývoja na akútne, subakutívne a tiež chronické. Akútny stav sa pozoruje počas prvých dvoch týždňov po infarkte. Pacient má dýchavičnosť a slabosť, kongestívne srdce, horúčku, zápalové procesy v krvi, zlyhanie srdca a poruchy rytmu.

Subakútna aneuryzma sa už rozvíja 3 až 6 týždňov po infarkte. Jeho tvorba a priebeh je spojený s výskytom jazvy na srdci v oblasti infarktu. Nedáva žiadne iné príznaky iné ako príznaky srdcového zlyhania: palpitácie, dýchavičnosť, únava.

Už po šiestich týždňoch po infarkte myokardu sa srdcová aneuryzma stáva chronickou. Jeho symptómy sa vôbec nelíšia od symptómov srdcového zlyhania.

Komplikáciou.

Aneuryzma je potenciálne nebezpečné ochorenie. Jeho prítomnosť sama osebe významne narušuje prácu srdca a spôsobuje progresiu srdcového zlyhania. Pre srdce je hlavné riziko aneuryzmy spojené s migráciou krvnej zrazeniny alebo možným prasknutím, je oveľa nebezpečnejšie ako jednoduché mravčenie v srdci. Pri akútnej aneuryzme je najčastejšou možnosťou ruptúry, ktorá je smrteľná pre ľudí. Migrácia trombov počas tejto choroby sa vyskytuje veľmi zriedkavo, avšak v prípade výskytu sa prekrýva periférna artéria, čo vedie k vzniku mŕtvice, gangrénu končatín, infarktu obličiek atď.

Diagnóza.

V počiatočnom štádiu diagnostiky sa uskutočňuje objasnenie všetkých symptómov choroby, ktoré boli opísané vyššie. Potom všeobecné vyšetrenie a vyšetrenie pacienta. Jedným z najcharakteristickejších znakov je silné pulzovanie hornej časti brucha a hrudníka. Pomocou EKG, v ktorom sú zistené konkrétne zmeny, je možné stanoviť presnú diagnózu. Tiež aneuryzma srdca sa určuje pomocou ultrazvuku, v ktorom môžete určiť jeho polohu a veľkosť. Existujú aj ďalšie komplexnejšie diagnostické metódy.

Liečbu.

Dnes je hlavnou metódou liečby ochorenia operácia, pri ktorej sa vykonáva excízia a šitie tohto defektu srdcovej steny. Avšak operácia je predpísaná len vtedy, ak sú komplikácie aneuryzmy. Ide o riziko možnej migrácie trombov, rýchlo sa rozvíjajúceho srdcového zlyhania a nepravidelného srdcového rytmu, ktorý nie je prístupný k liečeniu.

Príčiny aneuryzmy a ich typy

Najčastejšie príčiny aneuryziem zahŕňajú:

 • infarkt myokardu;
 • srdcové choroby rôznych etiológií;
 • poranenia hrudníka - otvorené a zatvorené;
 • operačné zásahy;
 • zavedenie patogénnych mikroorganizmov;
 • chirurgické chyby;
 • arteriálna hypertenzia.

Výskyt chronických aneuryziem môže vyvolať sarkoidózu, toxickú myokarditídu z povolania. Najčastejšie sa po infekcii vyskytne aneuryzma aorty. Aeurysm ľavej komory sa objavuje vo väčšine prípadov po zraneniach a pri sarkoidóze.

Existujú nasledujúce typy aneuryziem:

 • plochý - prakticky nevybočuje, len zriedka spôsobuje nebezpečné komplikácie;
 • difúzny - umiestnený na povrchu prednej steny ľavej komory, výčnelok nepresahuje myokard, spôsobuje ľavostranné srdcové zlyhanie, vedie k narušeniu srdcového rytmu;
 • sacculate - pretože má širokú základňu a veľkú dutinu, vytvárajú sa krvné zrazeniny; pravdepodobnosť roztrhnutia je zvýšená, steny sú výrazne roztiahnuté;
 • exfoliácia je najnebezpečnejšou formáciou: pri prehĺbení podobného vaku sa vytvára ďalší výčnelok;
 • húb - tvorený z nekrotických oblastí alebo oblastí jazvnatého tkaniva. Pravdepodobnosť roztrhnutia a tvorby krvných zrazenín je vysoká, pretože samotná forma sa podobá prevrátenému džbánu s úzkym krkom, pozdĺž ktorého je narušený pohyb krvi.

Podľa štruktúry aneuryzmy sú rozdelené takto.

 1. Sval. Slabosť svalových vlákien je zvyčajne spôsobená poruchou zásobovania krvi do oblasti. Vzhľadom k tomu, že svaly sa nedotýkajú vznikajúcej patológie, atrofiajú a nemôžu odolať tlaku krvného obehu. Vyskytuje sa vydutie, na stenách ktorých prakticky chýba spojivové tkanivo. Choroba je dlhodobo asymptomatická;
 2. Myómy. Vyskytujú sa po infarkte myokardu z tkaniva jazvy v oblasti, kde zomreli myokardiálne svaly. Postupne rozťahujte a emitujte - impulzy na ich zníženie sa už nevyskytujú;
 3. Fibre-svalnaté. Skladá sa z spojivového a svalového tkaniva a objavuje sa po parietálnom infarkte, ktorý nespôsobuje vážne následky.

Klasifikujte ochorenie podľa typu vývinu:

 • akútny - nebezpečný stav, najčastejšie sa vyskytuje po infarkte myokardu, môže spôsobiť pretrhnutie zriedenej cievnej steny;
 • subakútna - fixovaná v rozpore s tvorbou jazvy po infarkte myokardu;
 • chronické - sa objavuje niekoľko mesiacov po infarkte, keď sa priľnavosť zhoršuje v dôsledku výskytu jazvy, čo spôsobuje zhrubnutie steny.

Symptómy ochorenia

Znaky výskytu aneuryzmy:

 • horúčkový stav;
 • všeobecná slabosť;
 • nadmerné potenie;
 • srdcové záchvaty astmy;
 • tachykardia alebo bradykardia.

Často dochádza k porušovaniu srdcového rytmu - tachykardia alebo bradykardia, fibrilácia komôr, krátkodobá blokáda. Pri aneuryzme ľavej komory sa dýchavičnosť objaví dokonca aj v kľude, je tu suchý kašeľ, ťažkosti v správnom hypochondriu, ktoré sa môžu mylne pokladať za príznaky stagnácie žlče.

Vo večernom čase pacient zaznamená symetrické opuchy dolných končatín. Žalúdok sa môže významne zvýšiť kvôli nahromadeniu tekutiny v brušnej dutine. Symptómy zlyhania obehu sa vyskytujú pri subakútnej srdcovej aneuryzme: bledá alebo modravá pleť, napätie žíl na krku, ascites, hydrothorax. V hrudnej oblasti sa tvorí fibrózna perikarditída.

Môže sa vyvinúť tromboembolický syndróm: tromby sa objavujú vo veľkých cievach dolných končatín a spôsobujú nebezpečnú komplikáciu - gangrénu. Keď sa krvná zrazenina dostane do kmeňa brušnej alebo renálnej artérie, dochádza k oklúzii mezenterických ciev, primárny infarkt obličiek alebo opakované srdcové zlyhanie.

Jednou z najnebezpečnejších je taká komplikácia: prasknutie akútnej aneuryzmy. Smrť nastáva v 100% prípadov. Pacient, ktorý sa začína zotavovať z infarktu - exacerbácia sa vyskytuje od 3. do 9. dňa - náhle sa zmení na bledosť, žily krku a chrámov sa naplnia krvou, počujú studené potenie a stratí vedomie. Zvuk počas dýchania sa stáva chrapľavý, končatiny sú chladné. Ani poskytnutie, ani zastavenie takejto komplikácie nie je možné.

Uskutočnenie diagnózy

Na posúdenie klinického obrazu sa v prvom rade uskutoční všeobecné vyšetrenie pacienta - primárnym znakom je znateľná pulzácia na prednej stene hrudníka.

Potom sa uskutoční ultrazvukové vyšetrenie - v priebehu tohto obdobia sa určuje úsek, v ktorom sa nachádza patológia, na EKG sú zaznamenané príznaky zamrznutého transmurálneho infarktu myokardu.

Rentgenogram hrudníka vám umožňuje posúdiť zmeny spôsobené stagnáciou v pľúcnom obehu.

Na diagnostiku aneuryzmy môže byť nevyhnutné vykonať vyšetrenie MRI a MSCT - tieto štúdie veľmi spoľahlivo určujú veľkosť výčnelku a riziko vzniku intravitárnej trombózy. V niektorých prípadoch, kardiografia, snímanie srdcovej dutiny, EFI.

Liečba srdcovej aneuryzmy

Liečba je konzervatívna a chirurgická. Úlohou konzervatívnej terapie je posilnenie steny srdca a zníženie pravdepodobnosti nekrotických procesov. Ak je ochorenie v počiatočných štádiách, stačí injekcia glykozidov a užívanie pravidelných antikoagulancií.

Pri aneuryzme s priemerom väčším ako 4 cm a ich zväčšeních o polovicu o 0,5 cm je potrebná chirurgická liečba. Ak existuje riziko prasknutia, nie je možné bez operácie dokonca ani v prípade závažných chorôb spojených s týmito poruchami. Môže sa vyžadovať núdzová operácia v ktorejkoľvek fáze vývoja aneuryzmy.

Počas chirurgického zákroku je oblasť chorého cievka vyrezaná, porucha v ňom je nahradená protézou alebo šitá.

V súčasnosti sa vykonávajú 3 typy srdcových operácií:

 • resekcia - v priebehu procedúry AIK vykonáva funkciu srdca, prasknutie sa šitím, stehy sú vystužené polymérnymi materiálmi;
 • šitie - zúžené steny sa potopia, oblasť aneuryzma sa zužuje - počas činnosti je vymenená činnosť srdca;
 • posilnenie steny môže byť vykonávané bez narušenia činnosti srdca - nedošlo k narušeniu integrity cievy, steny sú posilnené bez vyrezania.

Pri liečbe aneuryzmy ľavej komory srdca sa najprv pokúsia obnoviť srdcový rytmus a vylúčiť zlyhanie srdca pomocou lekárskych metód.

Ale pri ťažkej angíne dochádza k vzniku krvných zrazenín v dutine ľavej komory as veľkými aneuryzmami.

Predpovedanie aneuryzmy

Choroba vyžaduje povinnú liečbu, pretože inak sa zvyšuje riziko hypoxie vo všetkých organických systémoch. Výsledné krvné zrazeniny sa môžu kedykoľvek odtrhnúť a stenčené steny sa môžu roztrhnúť.

Keď sa objavia príznaky - zmena srdcovej frekvencie, výskyt dýchavičnosti a acidóza - pacient môže predpovedať 3-5 rokov života. Liečba predlžuje život na 15-20 rokov. Aby sa zabránilo smrti, je potrebné dodržiavať všetky lekárske odporúčania: užívať predpísané lieky, podstúpiť radiografické a ultrazvukové vyšetrenia včas.

Dokonca aj keď choroba prebieha bez závažných symptómov, je potrebné sledovať hladinu cholesterolu včas, aby sa podstúpili kurzy antihypertenznej a antikoagulačnej liečby.

Kde je v oblasti srdca najčastejšie diagnostikovaná aneuryzma?

Ako sme už spomenuli, najbežnejšou formou myokardiálnej patológie je aneuryzma ľavej komory srdca. Táto konkrétna oblasť je zaťažená prácou viac ako ostatné. Pri skúšaní najväčšieho zaťaženia je ľavá komora náchylnejšia na poškodenie v dôsledku infarktu myokardu. A preto sa najčastejšie vyskytuje aneuryzma. Zranenia srdca alebo infekčné patológie môžu takisto prispieť k tomuto.

Počas diagnostických opatrení môže lekár pozorovať výčnelok steny ľavej komory. Najbežnejšie umiestnenie aneuryzmy ľavej komory je jeho predná stena. Existujú však časté prípady ochorenia, keď vrchol srdca na ľavej strane sa stáva miestom lokalizácie aneuryzmy (výčnelok).

Táto patológia nie je pre deti typická v dôsledku absencie príčin v tejto kategórii pacientov, ktorá môže viesť k rozvoju tejto choroby.

Zriedkavo u pacientov s aneuryzmou srdcových ciev. Môže to byť ako aneuryzma vzostupnej aorty srdca a vyčnievania steny aortálnych dutín.

V prvom prípade je choroba spôsobená predovšetkým zápalovými procesmi, ktoré vznikajú v dôsledku infekčných ochorení. Sťažnosti pacientov sa znižujú na bolestné bolesti v hrudi, dýchavičnosť a opuch rôznej lokalizácie v dôsledku stláčania aorty vychádzajúcej z vena cava prechádzajúcej.

Aneuryzma aortálneho sínusu je spojená so znížením lumenu koronárnych artérií, v dôsledku čoho sa kvôli krvnému tlaku začne oslabená stena z nejakého dôvodu začať preháňať, čo spôsobí tlak na pravú stranu srdca. Našťastie je patológia srdcových ciev spojená s oslabením stien zriedkavá.

Aneuryzma interventrikulárneho septa nie je taká bežná, pretože patrí medzi vrodené srdcové ochorenia. Avšak nie vo všetkých prípadoch sa vyskytuje počas tehotenstva alebo ihneď po narodení dieťaťa. Stáva sa, že kongenitálne nedostatočné rozvinutie prepážky medzi srdcovými srdcovými stenami spôsobuje po čase vyklenutie aneuryzmy.

Najčastejšie sa táto patológia zisťuje náhodou, najmä počas echokardiografie, pretože je charakterizovaná asymptomatickým priebehom.

Aneurysm si môže vybrať iné oblasti srdca (pravá komora alebo átrium, zadná stena ľavej komory) ako miesto jeho dislokácie, ale toto sa stáva dosť zriedkavo.

Aneuryzma srdca u detí

Bez ohľadu na to, aké zvláštne to môže znieť, srdcové ochorenie je zvláštne nielen starším a zrelým ľuďom. Tieto ochorenia môžu postihnúť aj mladých ľudí, teenagerov a dokonca aj veľmi malé deti.

Patologický výčnelok srdcového svalu u detí je spojený s vývojovými defektmi jedného alebo viacerých srdcových chlopní, medzikvulárnej alebo interatriálnej septa, čo vedie k aneuryzme na tomto mieste.

Takáto zriedkavá patológia, ako aneuryzma predsieňového septa, ktorá si môže pripomínať aj v dospelosti, sa vyskytuje aj v prenatálnom období v dôsledku nedostatočného rozvoja alebo zmien v štruktúre oddelenia srdca, oddeľujúcej ľavú a pravú predsieň. Analogicky sa vytvorí aneuryzma interventrikulárnej septa.

V detstve sú tieto typy srdcových ochorení celkom zriedkavé (nie viac ako 1% všetkých pacientov), ​​ale predstavujú veľké nebezpečenstvo pre život dieťaťa. No, ak bude patológia zistená počas ultrazvuku tehotnej ženy. Potom je dieťa po narodení ihneď zaregistrované kardiológa a potom, čo je dieťa staršie ako jeden rok, začnú ho pripravovať na operáciu na odstránenie aneuryzmy.

Pravdepodobnosť vývoja srdcových aneuryziem je vyššia u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených detí. Je to spôsobené tým, že srdcové nedostatky u týchto kategórií detí sú oveľa bežnejšie a pravdepodobne sú spojené s nedostatočným rozvojom svalového alebo cievneho systému srdca.

Zatiaľ čo dieťa je malé, vrodená aneuryzma srdca sa nemusí prejaviť, ale ako dieťa rastie a zvyšuje fyzickú aktivitu a tým aj zaťaženie srdca, môžu sa objaviť nasledovné príznaky:

 • difúzna bolesť v hrudníku,
 • dýchavičnosť a ťažkosti s dýchaním po cvičení,
 • výskyt periodickej bolesti v srdci,
 • neprimeraný kašeľ bez odcerpania,
 • únava, slabosť a ospalosť,
 • regurgitácia počas kŕmenia (u dojčiat), nauzea (u starších detí),
 • bolesti hlavy s aktívnym pohybom, závraty,
 • ťažké potenie bez ohľadu na teplotu vzduchu.

Počas diagnostiky lekári tiež určujú prejavy ochorenia, ako je napr

 • abnormálne zvlnenie v oblasti 3 rebier vľavo, pri počúvaní sa podobá zvuku hojdacích vĺn,
 • krvné zrazeniny, priľnuté na stenách veľkých tepien srdca, ktoré vznikajú pri poruchách obehu,
 • arytmií v dôsledku športu a stresu.

Zvláštne nebezpečenstvo pre dospelých aj pre deti je pretrhnutie srdcovej aneuryzmy v dôsledku silného stenčenia svalov. Preto deti s takou diagnózou nesmú hrať šport, pretože sú spojené so značným nárastom zaťaženia srdcového svalu. V budúcnosti sa pacientom odporúča, aby viedli zdravý životný štýl, vyhýbali sa stresovým situáciám a dodržiavali vyváženú stravu.

dôvody

Dôvody na vznik tejto patológie spočívajú v riedení tkanív, ku ktorému dochádza v dôsledku infarktu myokardu. V prípade infarktu sa objaví nasledovné: svalová oblasť je paralyzovaná, nedostáva potrebný objem krvi a prestáva plniť svoju funkciu, čo spôsobuje jej umieranie a nahradenie spojivovým tkanivom. Na druhej strane, pojivové tkanivo sa nemôže kontrahovať ako myokard a v dôsledku toho vykročí smerom von a tvorí taký tenký vak, naplnený krvou.

Ukazuje sa, že hlavnou príčinou vzniku aneuryzmy je presne infarkt myokardu. Existujú však aj iné príčiny tejto patológie. Patria medzi ne:

 • hypertenzia;
 • zvýšená fyzická aktivita;
 • vrodené anomálie, ktoré spôsobujú aneuryzma srdca u detí - najmä takéto patologické stavy zahŕňajú poruchy hladkých svalov srdca dieťaťa, intrauterinné infekcie, ktoré neumožňujú tvoriť plod správne, vystavenie mutagénom, napríklad ožarovanie a niektoré ďalšie.

Avšak v 90% prípadov je srdcová aneuryzma u novorodencov následkom nepriaznivej environmentálnej situácie. Upozorňujeme, že u novorodencov môže byť srdcová aneuryzma rovnako vrodená, to znamená, že sa objavuje v procese vývoja maternice, ako sa získalo - vzniklo v dôsledku nepriaznivého vonkajšieho vplyvu, napríklad po zraneniach, modrinách, nádorových procesoch v mediastíne atď.

Ako už bolo uvedené, aneuryzma aorty u dospelých je dôsledkom infarktu myokardu, najmä ľavej komory - táto patológia sa nazýva aneuryzma po infarkte. Rôzne faktory môžu vyvolať ochorenie, najmä ako:

 • fajčenie;
 • použitie veľkého množstva tekutiny;
 • zvýšené cvičenie.

Treba mať na pamäti, že aneuryzma aorty môže spôsobiť nielen infarkt srdcovej steny, ale aj iné patologické stavy. Najmä uzavreté a otvorené poranenia hrudníka vrátane chirurgických zákrokov. Môže to byť aj vrodená malformácia (u novorodencov). Aneuryzma sa môže vyvinúť aj v prípadoch, keď sú hrudné orgány vystavené žiareniu, aby sa eliminovali akékoľvek príznaky nádoru vnútorných orgánov (rádioterapiou).

Príčiny vývoja aneuryzmy aorty možno nájsť v infekčných procesoch vo vnútri tela - najmä aorta trpí syfilisom, tuberkulózou, myokarditídou, infekčnou endokarditídou a inými ochoreniami.

druh

V lekárskej praxi existujú dve formy aneuryzmy aorty - akútna a chronická. Aj v samostatnom podformuláte je priradená subakútna aneuryzma.

Akútna aortálna aneuryzma sa vyvíja na pozadí zdravia človeka a zvyčajne sa prejavuje po niekoľkých týždňoch po infarkte. Príznaky tohto patologického stavu sú typické:

 • bolesť na hrudníku;
 • dýchavičnosť;
 • slabosť;
 • horúčka;
 • zlomená srdcová frekvencia a srdcová frekvencia;
 • príznaky srdcového zlyhania sa rýchlo zvyšujú.

Chronická aneuryzma aorty je patologický stav, ktorého prvé klinické prejavy sa vyskytujú o šesť mesiacov neskôr po utrpení infarktu ľavej komory alebo CPI. Tento patologický stav je ťažšie diagnostikovaný, pretože príznaky chronického srdcového zlyhania prichádzajú do popredia.

Subakútna forma sa objavuje neskôr ako akútna - po približne 6 týždňoch a je charakterizovaná príznakmi srdcového zlyhania.

Upozorňujeme, že najnebezpečnejším pre život je akútna aortálna aneuryzma, ktorá je dôsledkom infarktu ľavej komory a infarktu medzistavého septa. Priebeh tejto patológie je blesk, takže lekári niekedy neprijmú potrebné opatrenia na záchranu života pacienta. Pri subakútnej a chronickej forme je pravdepodobnosť, že lekári budú mať čas na záchranu života človeka za predpokladu, že sa časom vráti do nemocnice.

Samostatne by sa malo hovoriť o tejto forme aneuryzmy, ako aneuryzma predsieňového septa (MPP). Na začiatku vývoja takáto choroba nevyžaduje ani konzervatívnu alebo chirurgickú liečbu - je dôležité pravidelne podstupovať vyšetrenie kardiológom, aby mohol sledovať, ako sa takéto vzdelávanie správa.

V tých istých prípadoch, keď sa aneuryzma predsieňového septa začína zväčšovať a existuje riziko jej prelomu, lekár rozhodne, či sa pacientka postúpi do nemocnice na ďalšiu liečbu. Prevádzka na WFP je jedným z najzložitejších a zahŕňa množstvo vedľajších účinkov, a preto sa jeho účelnosť môže diskutovať len vtedy, ak neexistuje žiadna iná alternatívna liečba.

Niektorí liečitelia navrhujú liečbu aneuryzmy predsieňového septa pomocou ľudových metód - a niektoré z nich majú účinok, ale iba podporný. Preto ak je v počiatočnom štádiu zistená aneuryzma WFP, odporúčame konzultovať s lekárom o liečbe tradičnými metódami, ktoré môžu mať podporný účinok.

Pinterest