Sínusový rytmus: čo to je, ako to vyzerá na EKG, možné porušenia

Z tohto článku sa dozviete, aký je sínusový rytmus srdca, čo môžu byť odchýlky, naučte sa ako identifikovať príznaky normálneho a patologického sínusového rytmu pomocou EKG.

Sínusovým rytmom srdca sa rozumejú pravidelné kontrakcie všetkých oddelení myokardu v dôsledku excitačných elektrických impulzov zo sínusového uzla, najdôležitejšieho kardiostimulátora v srdci. To znamená, že srdcový rytmus každej zdravej osoby je sinus.

Pri kvalifikovanom prepise EKG, počas ktorého sa najskôr vyhodnotí srdcová frekvencia, sa obráťte na kardiológ.

Koncepcia a charakteristika sínusového rytmu

Srdce je ústredným orgánom obehového systému. Znižuje sa automaticky, nezávisle, a zatiaľ čo sa to stane, telo udržuje vitalitu. Autonómna aktivita je možná v dôsledku zhlukov špeciálnych nervových buniek v určitých častiach srdca. Najväčší klastra sa nazýva sínusový uzol. Nachádza sa v hornej časti srdca a pravidelne vyžaruje spontánne silné elektrické impulzy, ktoré prechádzajú cez všetky oddelenia myokardu a spôsobujú jeho konštantnú kontrakciu. Tento jav je základom normálneho srdcového tepu.

Sínusový rytmus je indikátorom elektrokardiogramu (EKG), ktorý naznačuje, že srdce sa znižuje v dôsledku impulzov vychádzajúcich zo sínusového uzla. Ak je tento index EKG v poriadku, znamená to, že hlavný kardiostimulátor je zdravý a má dostatok energie na potlačenie iných ohniskov spontánnej elektrickej aktivity (malé a menej aktívne uzliny, ktoré sú v myokarde).

Popis hlavných charakteristík normálneho srdcového tepu:

 1. Frekvencia - v rozmedzí od 60 do 90 / min.
 2. Pravidelnosť - každý po sebe idúci pulz sa vyskytuje v pravidelných intervaloch.
 3. Postupnosť - každá kontrakcia sa uskutočňuje rovnakým smerom, postupne sa zachytia najprv predsiene a potom komory, čo sa odráža v zvukových charakteristikách prvého a druhého tónu, ako aj na EKG.
 4. Fyziologická variabilita - schopnosť meniť srdcovú frekvenciu pri zachovaní pravidelnosti a konzistencie v reakcii na vonkajšie a vnútorné vplyvy (napríklad cvičenie, spánok, skúsenosť, bolesť, horúčka atď.)

Čo môže byť porušenie

Aj keď sú na EKG zaznamenané príznaky sínusového rytmu, neznamená to, že v tele nemôžu byť žiadne abnormality. Je možné, že impulzy sa vyskytujú v hlavnom uzle, ale nezodpovedajú normálnym charakteristikám. Najčastejšie porušenia sú uvedené v tabuľke.

Čo je sínusový rytmus na EKG

Hlavným orgánom ľudského tela, ktoré dodáva krv všetkým tkanivám, je srdce. Stupeň okysličovania mozgu a funkčná aktivita celého organizmu závisí od systematického kontrakcie jeho svalov. Na excitáciu svalového tkaniva srdca je potrebný impulz (elektrický signál) z vodivých kardiomyocytov.

Za normálnych okolností tieto triašky produkujú sínusový uzol - charakteristika srdcového rytmu závisí od ich frekvencie a lokalizácie. V modernej medicíne sa zisťujú ochorenia kardiovaskulárneho systému pomocou špeciálnej vyšetrovacej metódy - elektrokardiogramu. Praktickí odborníci predpisujú svoje správanie na diagnostiku patológií srdcového svalu, monitorujú priebeh už existujúcich ochorení pred akoukoľvek chirurgickou intervenciou a na preventívne účely.

Výsledky EKG poskytujú lekárom špecifické údaje o srdcovej činnosti. V našom článku poskytneme informácie o funkciách a parametroch normálneho srdcového rytmu, možných odchýlkach. Budeme tiež informovať našich čitateľov o tom, aký je sinusový rytmus na EKG a ako určiť jeho patologické príznaky.

Charakteristiky srdcovej frekvencie

Vznik elektrických javov v srdci je spôsobený pohybom sodíkových a draselných iónov v myo-srdcových bunkách, čo vytvára nevyhnutné podmienky pre excitáciu, kontrakciu a potom prechod do pôvodného stavu srdcového svalu. Elektrická aktivita je charakteristická pre všetky typy buniek myokardu, avšak iba kardiomyocyty vodivého systému majú spontánnu depolarizáciu.

Jedným z najdôležitejších parametrov normálnej funkcie srdca je sínusový rytmus, ktorý poukazuje na skutočnosť, že zdroj svalových kontrakcií pochádza z uzla Kate-Flac (alebo sinusovej oblasti srdca). Pravidelné opakovanie vznikajúcich srdcových impulzov sa určuje na kardiograme u zdravých ľudí a u pacientov so srdcovými patológiami.

Interpretácia EKG sa uskutočňuje podľa nasledujúcej schémy:

 • hodnotenie pravidelnosti srdcovej frekvencie;
 • počítanie počtu kontrakcií srdcového svalu;
 • definícia "kardiostimulátora" - zdroja začiatku a vedenia vzrušenia v srdcovom svale;
 • štúdium funkcie vedenia pulzu cez srdce.

Srdcová frekvencia zdravého dospelého pacienta sa pohybuje od 60 do 90 úderov za minútu. Tachykardia indikuje zvýšenie srdcovej frekvencie, bradykardiu - zníženie. Ak chcete zistiť "kardiostimulátor srdca" (časť myokardu, ktoré generuje impulzy), zhodnoťte priebeh excitácie v horných častiach - atria. Tento indikátor je nastavený pomerom zubov komorového komplexu. Sínusový rytmus, vertikálna poloha EOS (elektrická os srdca, ktorá odráža charakteristiky jeho štruktúry) a normálny ukazovateľ tepu srdca naznačujú absenciu akýchkoľvek abnormalít v činnosti srdcového svalu v tele pacienta.

Čo znamená sinusový rytmus?

Štruktúra srdcového svalu pozostáva zo štyroch komôr, ktoré sú oddelené ventilmi a priečkami. V pravom predsieni v zóne sútoku horných a dolných dutín je určité centrum, ktoré pozostáva zo špecifických buniek, ktoré posielajú elektrické impulzy a nastavujú rytmus na pravidelné opakovania svalových kontrakcií - sínusového uzla.

Kardiomyocyty, ktoré ju tvoria, sú zoskupené do zväzkov, majú v tvare vretiendu a sú charakterizované slabou kontraktilnou funkciou. Avšak sú tiež schopné generovať výpuste, rovnako ako procesy neurónov s gliálnym povlakom. Sínusový uzol určuje mŕtvolu srdcového svalu, vďaka ktorému je normálne dodávanie krvi do tkanív ľudského tela.

Preto je mimoriadne dôležité udržiavať pravidelný sínusový rytmus na hodnotenie funkcie srdca. Na EKG tento indikátor indikuje, že impulz pochádza práve z hlavného (sínusového) uzla - norma je 50 úderov za minútu. Jeho zmena poukazuje na skutočnosť, že elektrická energia, ktorá stimuluje srdcový sval, pochádza z inej časti srdca.

Pri interpretácii údajov o konečnom kardiograme sa venuje osobitná pozornosť:

 • na QRS (komorový komplex), po vlne P;
 • pre interval (časový interval) PQ - v normálnom rozsahu od 120 do 200 milisekúnd;
 • na tvare vlny P, ktorá musí byť konštantná v každom bode elektrického poľa;
 • v intervaloch P-R sú podobné hranici intervalov R-R;
 • na segmente T sa pozoruje pre každý zub R.

príznaky

Nie každý moderný človek sa môže pochváliť nedostatkom srdcových problémov. Veľmi často sa v priebehu EKG takéto patologické stavy ako blokáda, ktorá je vyvolaná zmenou prenosu impulzov z nervového systému priamo do srdca, detegujú arytmiu spôsobenú nekonzistenciou systematických a sekvenčných kontrakcií myokardu. Nepravidelný sínusový rytmus, ktorý indikuje zmenu kardiografického indexu - vzdialenosť medzi zubami kardiogramu, môže naznačovať dysfunkciu "kardiostimulátora".

Diagnóza "syndrómu chorého sínusu" sa robí na základe klinických údajov a srdcovej frekvencie. Na určenie tohto parametra lekár, ktorý interpretuje výsledky EKG, používa nasledujúce výpočtové metódy: rozdeliť číslo 60 na R-R interval vyjadrený v sekundách, vynásobiť číslo 20 počtom zubov komorových komplexov vykonaných do troch sekúnd.

Prerušenie sínusového rytmu na EKG znamená nasledujúce abnormality:

 • arytmia - rozdiel v časových intervaloch R-R viac ako 150 milisekúnd, najčastejšie je tento fenomén pozorovaný počas inhalácie a výdychu a je spôsobený tým, že v tomto okamihu počet výbojov kolíše;
 • bradykardia - srdcová frekvencia je menšia ako 60 úderov za minútu, interval P-P sa zvyšuje na 210 ms, zachová sa správnosť šírenia budiaceho impulzu;
 • rigidný rytmus - zmiznutie jeho fyziologickej nepravidelnosti v dôsledku zhoršenej neurovegetatívnej regulácie, v tomto prípade zníženie vzdialenosti R-R o 500 ms;
 • tachykardia - srdcová frekvencia prekročí 90 úderov za minútu, ak sa počet kontrakcií myokardu zvýši na 150 úderov za minútu, pozoruje sa zvýšenie ST a klesajúca depresia segmentu PQ, môže sa objaviť atrioventrikulárny blok II.

Príčiny sínusovej arytmie

Vzrušenie pacienta môže spôsobiť záver EKG, čo poukazuje na nepravidelnosť a nestabilitu sínusového rytmu. Najčastejšie príčiny takýchto odchýlok sú:

 • zneužívanie alkoholu;
 • vrodené alebo získané srdcové nedostatky;
 • fajčenie tabaku;
 • prolaps mitrálnej chlopne;
 • akútne zlyhanie srdca;
 • otravy tela toxickými látkami;
 • nekontrolované používanie srdcových glykozidov, diuretických a antiarytmických liekov;
 • neurotické poruchy;
 • zvýšené hladiny hormónov štítnej žľazy.

Ak sa nezrovnalosť sínusového rytmu nevylučuje držaním dychu a liečivých vzoriek, znamená to, že pacient má:

 • kardiomyopatia;
 • myokarditída;
 • ischemická choroba;
 • patológie bronchopulmonálneho systému;
 • anémia;
 • ťažká vegetatívna dystónia;
 • diplomatické kardiálne dutiny;
 • ochorenia endokrinnej žľazy;
 • abnormality elektrolytov.

Funkcie u mladých pacientov

Parametre kardiogramu dieťaťa sa výrazne odlišujú od výsledkov dospelého EKG - každá matka vie, ako často jej srdce bije. Fyziologická tachykardia sa vysvetľuje anatomickými vlastnosťami tela dieťaťa:

 • do 1 mesiaca HR sa pohybuje od 105 do 200 úderov za minútu;
 • do 1 roka - od 100 do 180;
 • do 2 rokov - od 90 do 140;
 • do 5 rokov - od 80 do 120;
 • do 11 rokov - od 75 do 105;
 • až 15 - od 65 do 100.

Rýchlosť sínusového pôvodu sa zaznamenáva u detí bez defektov srdcového svalu, jeho ventilových prístrojov alebo ciev. Zvyčajne by pri grafickom EKG záznamoch mali segmenty P pred komorovou systolou mať rovnaký tvar a veľkosť, srdcová frekvencia by nemala presiahnuť vekové ukazovatele. Nestabilná srdcová frekvencia a ektopická dutina je signálom pre hľadanie nepriaznivých faktorov, ktoré vyvolávajú pokles aktivity hlavného uzla srdcového vodivého systému.

Syndróm chorého sínusu sa pozoruje u predčasne narodených detí, u detí s nedostatkom kyslíka počas prenatálneho vývoja, u novorodencov so zvýšeným krvným tlakom vo vnútri lebky, u detí s nedostatkom vitamínu D, adolescentov - procesov zmeny rytmu sú spojené s rýchlym rastom detského tela a vaskulárnou dystóniou. Fyziologické poruchy sínusového rytmu prechádzajú bez špecifickej liečby, pretože regulácia srdcových kontrakcií a dozrievania centrálneho nervového systému sa zlepšuje.

Dysfunkcia sínusového rytmu patologického charakteru môže byť spôsobená ťažkým infekčno-zápalovým procesom, genetickou predispozíciou, vrodenými štrukturálnymi anomáliami a deformáciami srdcového svalu. V tomto prípade kardiológ predpíše liečebné a profylaktické opatrenia pre malého pacienta v kontexte nepretržitého monitorovania funkčnej aktivity srdca.

V nadväznosti na vyššie uvedené informácie by som chcel dodať, že EKG je jednoduchá a nenákladná diagnostická metóda, pomocou ktorej je možné v krátkom čase zistiť dysfunkciu srdcového svalu. Ak však dôjde k závažným patologickým zmenám, nestačí definitívnu diagnostiku tejto techniky - pacientovi je predpísaná echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca a koronárne vyšetrenie jeho ciev.

Sinusový rytmus - čo to je?

Aj v predvečer akéhokoľvek chirurgického zákroku, aby sa určil súčasný stav srdca, je pre pacienta povinné podstúpiť EKG. Podľa údajov takéhoto prieskumu sa určujú indexy srdca. Čo znamená sinusový rytmus v EKG? Dešifrovanie výsledkov.

Špeciálne funkcie

EKG sinusový rytmus, čo to je? Sínusový rytmus, zistený na EKG, naznačuje dobrú aktivitu srdcového svalu, v ktorej nie sú patológie. Tento rytmus charakterizuje fluktuácie vyplývajúce z impulzov v určitom uzle a divergujúce v predsieni a komore. Výsledkom je zmenšenie srdcového svalu. Aby vyšetrenie dokázalo správny výsledok, pacient nemusí mať obavy, musí byť v kľude.

Čo znamená EKG sínusový rytmus? Ak lekár spozoruje dešifrovanie, že existuje sínusový rytmus, znamená to, že vrcholy P sa prejavujú jednotne, pulz je 60 - 80 úderov za minútu, vzdialenosti medzi P-P a P-P sú podobné. To znamená, že centrum sínusu musí mať ovládač srdca. Zhoda označení sa kontroluje takto:

 • Výšky P majú rovnakú výšku;
 • Pred komplexom QRS je povinná prítomnosť výložky P;
 • Vzdialenosť PQ zostáva stabilná;
 • Zárez P v druhom vodítku je pozitívny.

výsledok

EKG má za následok sínusový rytmus. Ak všetky parametre odrazené na kardiograme zodpovedajú sínusovému rytmu, znamená to, že impulzy inervácie korektne vychádzajú zhora nadol. Inak impulzy vychádzajú zo sekundárnych častí srdca.

Čo znamená vertikálna pozícia so sínusovým rytmom na EKG? Toto je normálne umiestnenie srdca v hrudnej oblasti, na čiare podmieneného usporiadania centrálnej osi. Pretože umiestnenie tela je prípustné v rôznych uhloch sklonu a v rôznych rovinách, tak vo vertikálnom, ako aj v horizontálnom, ako aj v prostredí. Toto nie je patológia, ale iba indikuje charakteristické znaky štruktúry tela pacienta a je zistená ako výsledok vyšetrenia na EKG.

patológie

Nie každý sa môže pochváliť dokonalým zdravím. Štúdie srdcového svalu môžu odhaliť niektoré abnormality.

EKG interpretácia sínusového rytmu. Nedodržanie aktivity srdca so sínusovým rytmom indikuje arytmiu alebo blokádu. Blokáda sa vyskytuje v dôsledku prenosu impulzov centrálnym nervovým systémom do srdca. Zrýchlenie pulzu znamená, že vibrácie sú zrýchlené. Ak hovoríme o poruchách rytmu, potom celkovo existuje rozdiel medzi frekvenciou kontrakcií srdcového svalu a postupnosťou.

Nesprávna cyklicita sínusového rytmu sa môže pozorovať na EKG na rozdieloch vzdialeností medzi vrcholmi. To predovšetkým naznačuje slabosť uzla. Na overenie arytmií sa musí vykonať monitorovanie Holtera a test na lieky. Takže môžete identifikovať porušovanie samoregulácie vegetatívneho systému a zdroja oscilácie.

Porušenie a označenie

Syndróm slabosti srdca je zistený na základe klinických štúdií a štúdií EKG. Ak chcete overiť diagnózu arytmií, musíte porovnať aktuálne výsledky kardiogramu s prepisom s normálnymi údajmi o stave srdca pacienta. Jednotka v jednom olovníku a pozitívne zuby P, rovnako ako jednotná poloha vo vzdialenosti 0,11-0,20 s pred komplexom QRS.

Za jednu minútu by počet bitov nemal byť vyšší ako hodnota 90. Tento indikátor je určený metódou rozdelenia 60 sekúnd. počas trvania segmentu R - R. Alebo sa počet komplexov vyskytol za 3 sekundy. Vynásobte 20 (cca 15 cm páska).

Záver Sinusový rytmus EKG. Dekódovanie sínusového rytmu EKG môže odrážať také patológie ako:

 1. Arytmia. Intervaly R - R na kardiograme sa líšia o hodnoty väčšie ako 0,15 sekundy. Existuje priame spojenie medzi počtom srdcových tepien a respiračnou aktivitou (vdychovaním - vydychovaním);
 2. Tachykardia. Sťahovanie srdcového svalu sa zvyšuje na 90 úderov za minútu. Ostatné parametre rytmu zostávajú normálne. V takýchto prípadoch je bežná klesajúca depresia PQ a vzostupná ST. obraz v tomto "obrázku choroby" pripomína kotvu. Ak srdcová frekvencia prekročí 150 úderov za minútu, existuje riziko blokády druhého stupňa;
 3. Bradykardia. Sú prítomné hlavné indikátory sínusového rytmu v EKG, ale počet srdcových tepien je znížený. Preto sa interval Pp zvyšuje na 0,21 sekundy;
 4. Rigidné. Frekvencia kontrakcií srdcového svalu sa zvyšuje. Interval Pp má rozdiel do 0,05 sekúnd. V tomto prípade dochádza k poškodeniu uzliny alebo patológii neurovegetatívnej regulácie.

Príčiny porušenia

Prerušenie srdcovej aktivity v ľudskom tele sa vyskytuje z nasledujúcich dôvodov:

 • Pravidelné pitie nápojov obsahujúcich alkohol;
 • Pretrvávajúce fajčenie;
 • Ochorenie srdca;
 • Zlyhanie srdca;
 • Nadbytočné hormóny štítnej žľazy;
 • Rozšírenie mitrálnej chlopne;
 • Nekontrolovaný príjem glykozidov alebo liekov proti arytmii.

Zvýšenie srdcového tepu eliminuje poruchy respiračnej aktivity u ľudí. Najpozoruhodnejšia vec je to, že elektrokardiogram je elektrokardiogram, ktorý nie je novou a časovo testovanou metódou na detekciu srdcových patológií. Tento postup vyžaduje veľmi málo času a nevyžaduje žiadne prípravné kroky. Avšak, aby ste získali správny výsledok, dekódovanie a záver lekára, musíte niekoľkokrát podstúpiť takúto skúšku. Na základe získaných údajov a klinických vyšetrení bude kardiológ-špecialista diagnostikovať pacienta a predpísať liečbu.

Aký je sínusový rytmus srdca a jeho frekvencia na EKG

Normálne fungovanie srdca závisí od frekvencie a rytmu jeho kontrakcií. Takéto parametre je možné určiť pomocou elektrokardiogramu. Dôležitým ukazovateľom je sínusový pulz. V tomto článku budeme popísať, čo to je, aké hodnoty sa považujú za normálne a aké hodnoty sú znakom patológie. Zvážte tiež hlavné metódy liečby a prevencie.

Čo je a ako sa určuje?

Mnoho ľudí netuší, aký je sinusový rytmus. To je dôležitý parameter, ktorý sa určuje na elektrokardiograme.

Srdce je hlavným orgánom zabezpečujúcim fungovanie krvného obehu, vďaka ktorému všetky orgány a tkanivá dostávajú potrebnú časť kyslíka a živín. Na to, aby sa do krvných ciev uzavrela a tlačila krv, je potrebný špecifický impulz. Srdcový rytmus charakterizuje, odkiaľ pochádza tento impulz a aký je jeho frekvencia. Čo to však znamená?

Normálny výkon srdca

Ak impulz pochádza zo sínusového uzla, potom sa rytmus nazýva sínus. Tento uzol je koncentrácia nervov, ktorá neustále vylučuje nervové impulzy. Nachádza sa v hornej časti pravého predsieňa, preto je dobre zásobený arteriálnou krvou.

Uzol je zakrytý vegetatívnymi vláknami NA, ktoré na ne pôsobia silne. Okrem sínusu existujú aj iné rytmy, z ktorých impulzy pochádzajú z iných častí srdca. Ale všetky sú považované za odchýlky.

Sínusový rytmus sa určuje pomocou špeciálnej diagnostickej metódy - elektrokardiogramu (EKG). Umožňuje vám rýchlo zistiť, odkiaľ pochádzajú impulzy srdcového svalu, aká je ich frekvencia a rytmus.

Normálne parametre

Kardiogramové indikátory by mali byť dešifrované odborníkom. Bežná osoba je ťažké riešiť všetky nuansy. Čo by som mal hľadať pri štúdiu výsledkov EKG? Takže normálny rytmus má nasledujúce charakteristiky:

 1. Frekvenciu. To sa pohybuje od 60 do 90 úderov za minútu.
 2. Pravidelnosť. Impulzy by nemali byť zvlnené. Každá kontrakcia srdca sa normálne vyskytuje v rovnakom časovom intervale. S ich fluktuáciou podozrivé arytmie.
 3. Sekvencia. Tlaky srdca by mali byť v rovnakom smere. To znamená, že impulz prichádza najprv do predsiene a potom zahŕňa komory.
 4. Variabilita pod vplyvom environmentálnych faktorov. Ak je srdce vždy v rovnakom rytme, aj normálne, je to aj odchýlka. Mala by zmeniť svoj rytmus v závislosti od účinkov provokačných faktorov vychádzajúcich z prostredia (cvičenie, spánok, bolesť, emočná strach). Ide o fyziologický znak.
Normálny elektrokardiogram u dospelých

Dekódovanie EKG je veľmi náročná úloha. Preto je dôležité pochopiť nasledujúce prvky:

Pri normálnom kardiograme je P smerom hore, je menšia ako R-vlna, stojí pred každým QRS komplexom. Medzi P a QRS by mal byť rovnaký krátky interval (P-Q). R zuby - najväčšie a smerujúce hore, intervaly medzi nimi majú rovnakú dĺžku.

Medzery medzi PP a R-R musia byť rovnaké. Pri hodnotení výsledkov EKG by sa mala zvážiť frekvencia, pravidelnosť, konzistencia a fyziologická variabilita sínusového rytmu.

Príčiny a príznaky porúch rytmu

V niektorých situáciách môže aj sínusový pulz indikovať prítomnosť patológie. V tomto prípade existujú rôzne porušenia. Zvážte ich podrobnejšie.

tachykardia

Tachykardia sa nazýva rýchla srdcová frekvencia. Môže sa to vyskytnúť z rôznych dôvodov. Najčastejšie je zrýchlený pulz pozorovaný na pozadí fyziologických faktorov:

 • stres;
 • emočná strach (úzkosť, vzrušenie, radosť, vzrušenie);
 • fyzické námahy (najmä pre neškolených ľudí);
 • prejedanie;
 • zvýšenie teploty;
 • používanie stimulujúcich nápojov (káva, silný čaj, energia).
Tachykardia na elektrokardiograme

Rôzne patologické stavy môžu tiež spôsobiť tachykardiu. Po prvé, zvýšenie srdcovej frekvencie spôsobuje ochorenie srdca (myokarditída, kardiálna skleróza, malformácia, srdcový záchvat). Taktiež sa pozoruje tachykardia s hormonálnymi poruchami (tyreotoxikóza), anémia, lézie nervového systému, infekčné ochorenia a obličková kolika.

Hlavné príznaky sínusovej tachykardie, ktoré sa odrážajú na EKG:

 • P vlna je na svojom obvyklom mieste;
 • zníženie intervalu medzi P a R-R, trvanie týchto indikátorov určuje frekvenciu kontrakcií srdca;
 • pri počítaní počet srdcových tepien presahuje 90 úderov za minútu.
Príčiny a kritériá tachykardie

Ak chcete presne určiť prítomnosť patologickej tachykardie, pacient musí dodržiavať niektoré pravidlá. Pred manipuláciou je potrebné vylúčiť fyzické zaťaženie, nie obávať sa, nefajčiť, nie preťažovať žalúdok vysokokalorickými jedlami.

bradykardia

Bradykardia - odchýlka srdcovej frekvencie smerom nadol. Zaznamená sa impulz menej ako 60 úderov za minútu. Táto podmienka sa často vyskytuje v dôsledku hypotermie, nedostatku kyslíka (nachádzajúceho sa v upchatom priestore, na chladnom oblečení).

Nízky pulz sa pozoruje v stave hlbokého spánku, ako aj u športovcov a mladých ľudí. Toto sa považuje za normálny fyziologický stav.

Z dôvodu patologických príčin môže dôjsť k bradykardii. Medzi ne patria:

 • ochorenie srdca (defekty, kardiálna skleróza);
 • hormonálne poruchy spôsobené slabou funkciou štítnej žľazy (hypotyreóza);
 • otrava olovom, fosfor, nikotín;
 • neurologické poruchy;
 • vaskulárna dystónia;
 • prítomnosť malígnych novotvarov;
 • infekčné choroby;
 • peptického vredového ochorenia.

Bradykardia sa môže pozorovať aj pri predávkovaní antihypertenzívami ako vedľajším účinkom užívania určitých liekov (betablokátory, glykozidy, sedatíva).

Na elektrokardiograme sa príznaky bradykardie predlžujú medzi zubami P a R a komorovými komplexmi. Zároveň sa zachovajú ukazovatele rytmu (P má trvalú podobu, pred ktorou je QRS).

arytmie

Hlavný indikátor arytmie sa považuje za nepravidelný impulz. Spravidla tento stav nemá fyziologický charakter. Je spôsobené rôznymi anomáliami:

 • poruchy štruktúry myokardu (zjazvenie, spevnenie);
 • zápalové procesy v srdci;
 • zlyhanie srdca;
 • zveráky;
 • všeobecné hladovanie kyslíkom;
 • anémia (vrátane krvácania);
 • endokrinné ochorenia.
Arytmia na elektrokardiograme

Arytmia sa tiež vyskytuje v dôsledku systematického fajčenia, zneužívania alkoholu a niektorých liekov.

Variant normy sa považuje za osobitný typ arytmie - dýchacie (pri inhalovaní zvyšovania pulzu a pri výdychu - prudko klesá). Táto podmienka sa pozoruje u športovcov, dospievajúcich s hormonálnymi poruchami, príliš citlivých ľudí.

Keď sa pozoruje arytmia, potom normálna srdcová frekvencia, potom zrýchlenie rytmu a potom jeho spomalenie. Na EKG sa to prejavuje rôznymi intervalmi medzi zubami R.

beats

Extrasystolický sinus je najčastejším typom arytmie. V tomto stave dochádza k predčasnej depolarizácii a zníženiu srdcových oblastí. Spravidla je takáto odchýlka neurogénneho charakteru a vyskytuje sa v dôsledku stresu, fajčenia, zneužívania alkoholu, kofeínu a niektorých liekov.

Patologický extrasystol sa vyvíja v dôsledku poškodenia myokardu. Napríklad v dôsledku dystrofie, ischémie, kardiosklerózy alebo zápalu.

Symptómy porušenia kardiogramu:

 • sínusový pulz je abnormálny;
 • P vlna môže chýbať tam, kde by mala byť;
 • Komplex QRS zostáva nezmenený.

Aj po extrasystoloch sa pozoruje kompenzačná pauza, dvojnásobná pauza medzi komplexmi za normálnych podmienok.

Slabosť sínusového uzla

Toto je dysfunkcia uzla, ktorá mu neumožňuje normálne vykonávať svoju prácu. Táto patológia sa vyskytuje v dôsledku srdcového bloku, vyvíjajúceho sa na pozadí takýchto faktorov:

 • srdcové choroby;
 • chirurgické operácie srdca, jej transplantácia;
 • degeneratívne procesy;
 • hypotyreóza;
 • muskuloskeletálna dystrofia;
 • amyloidóza, sarkoidóza;
 • sklerodermické srdce;
 • srdcové malígne nádory;
 • syfilis v terciárnom štádiu.

Na kardiograme je striedanie rýchleho a zriedkavého rytmu. Zatiaľ čo dochádza k vyblednutiu, keď impulz chýba.

Diagnóza založená na parametroch kardiogramu

Iba kardiológ po kardiografickom vyšetrení môže urobiť správnu diagnózu. Súčasne porovnáva výsledky získané s normou. Najčastejšie diagnostikované sú:

 • Tachykardia. Pri takejto patológii je frekvencia kontrakcií viac ako 90 úderov, rytmus zostáva normálny.
 • Bradykardia. Frekvencia kontrakcií je nižšia ako 60, interval P-P sa zvyšuje.
 • Arytmia. Nepravidelný srdcový rytmus sa zaznamenáva so silným rozdielom v intervaloch R-R.
 • Pevný rytmus. Ide o monotónne pravidelné kontrakcie, ktoré možno pozorovať na pozadí slabého sínusového uzla alebo dysregulácie autonómnej NS.

Metóda EKG je informatívny a rýchly spôsob získavania údajov o činnosti srdca. Pre stanovenie diagnózy sa skúma frekvencia a rytmus srdcového znižovania.

Metódy liečby a prevencie

Po elektrokardiograme môžu byť potrebné ďalšie výskumné metódy na určenie príčiny abnormálnej funkcie srdca. V tomto prípade vymenujte:

 • biochemický krvný test;
 • krvný test hormónov a toxínov;
 • Ultrazvuk srdca;
 • Holterova monitorovanie srdca;
 • počítačom alebo magnetickou rezonanciou.

Tiež by ste sa mali podrobiť ďalšiemu vyšetreniu špecialistom na infekčné ochorenia, neuropatológom, psychiatrom, endokrinológom. Iba po zistení príčiny anomálie je predpísaná vhodná liečba. Najčastejšie používaná farmakoterapia. V ťažkých podmienkach môže byť potrebná operácia.

Abnormálny srdcový rytmus spravidla nevyžaduje špeciálne manipulácie. V prípade zlyhaní by ste mali premýšľať o zmene vášho životného štýlu. Lekári odporúčajú dodržiavať preventívne opatrenia:

 • jesť správne;
 • vyhnúť sa stresu a emočným nepokojom;
 • viesť aktívny životný štýl;
 • vzdať sa zlých návykov;
 • vyhnúť sa fyzickému preťaženiu a prepracovaniu.

Takže sínusový rytmus je indikátorom normálneho fungovania srdca, ktorý je zobrazený na elektrokardiograme. Na zistenie odchýlky je potrebné porovnať dosiahnuté výsledky s normou.

Sínusový rytmus srdca na EKG - čo to znamená a čo vie

Srdcová frekvencia, ktorá pochádza zo sínusového uzla a nie z iných oblastí, sa nazýva sínus. Je určená zdravým ľuďom a u niektorých pacientov trpiacich srdcovým ochorením.

Srdcové impulzy sa objavujú v sínusovom uzle a potom sa rozchádzajú po predsieni a komorách, čo spôsobuje, že svalový orgán sa zmršťuje.

Čo to znamená a aké sú normy

Sínusový rytmus srdca na EKG - čo to znamená a ako to určiť? V srdci sú bunky, ktoré vytvárajú impulz kvôli určitému počtu úderov za minútu. Nachádzajú sa v sínusových a atrioventrikulárnych uzloch, tiež v Purkinje vláknach, ktoré tvoria tkanivo srdcových komôr.

Sínusový rytmus na elektrokardiograme znamená, že tento impulz je generovaný sinusovým uzlom (normou je 50). Ak sú čísla iné, potom je impulz vygenerovaný iným uzlom, ktorý udáva inú hodnotu pre počet úderov.

Normálny zdravý sínusový rytmus srdca je pravidelný s rôznou srdcovou frekvenciou v závislosti od veku.

Normálne hodnoty na kardiograme

Čo venuje pozornosť pri vykonávaní elektrokardiografie:

 1. Zub P na elektrokardiograme určite predchádza komplexu QRS.
 2. PQ vzdialenosť zodpovedá 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Tvar vlny P je konštantný v každom vedení.
 4. U dospelých je frekvencia rytmu 60-80.
 5. P - P vzdialenosť je podobná vzdialenosti R - R.
 6. Hrot P v normálnom stave by mal byť pozitívny v druhom štandardnom elektrone, negatívny vo vedení aVR. Vo všetkých ostatných elektródach (to je I, III, aVL, aVF) sa jeho tvar môže líšiť v závislosti od smeru jeho elektrickej osi. Zuby P sú zvyčajne pozitívne v oboch vodiacich a aVF.
 7. Vo vlnách V1 a vo V2 bude vlna P 2-fázová, niekedy môže byť väčšinou pozitívna alebo väčšinou negatívna. Vo vedeniach od V3 do V6 je hrot hlavne pozitívny, aj keď môžu existovať výnimky v závislosti od jeho elektrickej osi.
 8. Pre každú vlnu P v normálnom stave musí byť sledovaný komplex QRS, vlna T. PQ interval u dospelých má hodnotu 0,12 sekúnd - 0,2 sekundy.

Sínusový rytmus spolu s vertikálnou polohou elektrickej osi srdca (EOS) ukazuje, že tieto parametre sú v normálnom rozsahu. Vertikálna os ukazuje premietnutie polohy orgánu v hrudníku. Pozícia orgánu môže byť tiež v polovičných vertikálnych, horizontálnych, polorizontálnych rovinách.

Keď EKG zaznamená sínusový rytmus, znamená to, že pacient ešte nemá žiadne problémy so srdcom. Počas vyšetrenia je veľmi dôležité, aby ste sa nestarali a nie ste nervózni, aby ste nedostali nepravdivé údaje.

Nemali by ste vykonať vyšetrenie ihneď po fyzickom namáhaní alebo po tom, čo pacient vyliezol do tretieho alebo piateho poschodia pešo. Tiež by ste mali upozorniť pacienta, že by ste nemali fajčiť pol hodiny pred vyšetrením, aby ste nezískali falošné výsledky.

Porušenia a kritériá na ich určenie

Ak v opise existuje fráza: poruchy sínusového rytmu, zaznamená sa blokáda alebo arytmia. Arytmia je akákoľvek porucha sekvencie rytmu a jej frekvencia.

Blokády môžu byť spôsobené, ak sa preruší prenos excitácie z nervových centier na srdcový sval. Napríklad zrýchlenie rytmu ukazuje, že so štandardnou sekvenciou kontrakcií sa urýchľujú srdcové rytmy.

Ak sa v závere objaví fráza o nestabilnom rytme, potom je to prejav nízkej srdcovej frekvencie alebo prítomnosti sínusovej bradykardie. Bradykardia nepriaznivo ovplyvňuje ľudský stav, pretože orgány nedostávajú požadované množstvo kyslíka na normálnu činnosť.

Ak sa zaznamená zrýchlený sínusový rytmus, je to pravdepodobne prejav tachykardie. Takáto diagnóza sa robí, keď počet tepov srdcového tepu presiahne 110 úderov.

Výsledky dekódovania a diagnostika

Aby sa diagnostikovala arytmia, malo by sa urobiť porovnanie získaných indikátorov s normálnymi indikátormi. Srdcová frekvencia v priebehu 1 minúty by nemala byť väčšia ako 90 minút. Ak chcete určiť tento indikátor, musíte rozdeliť 60 sekúnd podľa trvania intervalu R-R (aj v sekundách) alebo vynásobiť počet QRS komplexov za 3 sekundy (15 cm páska) 20

Takto možno diagnostikovať nasledujúce abnormality:

 1. Bradykardia - HR / min menej ako 60, niekedy je zaznamenané zvýšenie intervalu P-P na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardia - srdcová frekvencia sa zvyšuje na 90, aj keď iné príznaky rytmu zostávajú normálne. Často je možné pozorovať šikmú depresiu segmentu PQ a stúpajúci segment ST. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako kotva. Ak sa srdcová frekvencia zvýši nad 150 úderov za minútu, objavia sa blokády 2. stupňa.
 3. Arytmia je nepravidelný a nestabilný sínusový rytmus srdca, keď sa intervaly R-R líšia o viac ako 0,15 sekundy, čo súvisí so zmenami v počte úderov na dych a výdych. Často sa vyskytuje u detí.
 4. Pevný rytmus - nadmerná pravidelnosť kontrakcií. R-R sa líši o menej ako 0,05 s. Môže to byť spôsobené poruchou sínusového uzla alebo porušením jeho autonómnej regulácie.

Príčiny odchýlok

Najčastejšie príčiny porúch rytmu je možné zvážiť:

 • nadmerné užívanie alkoholu;
 • akékoľvek srdcové chyby;
 • fajčenie;
 • dlhodobé užívanie glykozidov a antiarytmík;
 • výčnelok mitrálnej chlopne;
 • patológia funkčnosti štítnej žľazy vrátane tyreotoxikózy;
 • zlyhanie srdca;
 • ochorenia myokardu;
 • infekčné lézie ventilov a iných častí srdca - ochorenie infekčnej endokarditídy (jej príznaky sú celkom špecifické);
 • preťaženie: emocionálne, psychologické a fyzické.

Dodatočný výskum

Ak lekár pri vyšetrení výsledkov zistí, že dĺžka oblasti medzi zubami P, rovnako ako ich výška sú nerovnaké, potom je sínusový rytmus slabý.

Na určenie príčiny môže byť pacientovi odporučená podrobiť sa ďalšej diagnostike: môže sa zistiť patológia samotného uzla alebo problémy uzlového autonómneho systému.

Potom sa pridelí monitorovanie Holtera alebo sa vykoná test lieku, ktorý umožňuje zistiť, či existuje patológia samotného uzla alebo či je vegetačný systém uzla regulovaný.

Ďalšie podrobnosti o syndróme slabosti tejto stránky nájdete na videokonferencii:

Ak sa ukáže, že arytmia je výsledkom porúch v samotnom uzle, potom sú určené korekčné merania vegetatívneho stavu. Ak sa z iných dôvodov používajú iné metódy, napríklad implantácia stimulantu.

Holter monitoring je bežný elektrokardiogram, ktorý sa vykonáva počas dňa. Vzhľadom na trvanie tohto vyšetrenia môžu odborníci skúmať stav srdca pri rôznych stupňoch stresu. Pri vykonávaní normálneho EKG sa pacient nachádza na gauči a pri vykonávaní Holterova monitorovania sa môže študovať stav tela počas fyzickej námahy.

Tacka liečby

Sínusová arytmia nevyžaduje špeciálnu liečbu. Nesprávny rytmus neznamená, že existuje niektorá z uvedených chorôb. Porucha srdcového rytmu je bežný syndróm bežný v každom veku.

Vyhýbanie sa problémom so srdcom môže výrazne pomôcť správna strava, denný režim a nedostatok stresu. Bolo by užitočné prijímať vitamíny na udržanie srdca a zlepšenie elasticity krvných ciev. V lekárňach nájdete veľké množstvo komplexných vitamínov obsahujúcich všetky potrebné zložky a špecializované vitamíny na podporu práce srdcového svalu.

Okrem nich môžete obohatiť stravu o také potraviny, ako sú pomaranče, hrozienka, čučoriedky, repa, cibuľa, kapusta, špenát. Obsahujú množstvo antioxidantov, ktoré regulujú počet voľných radikálov, ktorých nadmerné množstvo môže spôsobiť infarkt myokardu.

Pre hladké fungovanie srdca telo potrebuje vitamín D, ktorý sa nachádza v petržlenovej vode, kuracie vajcia, losos a mlieko.

Ak urobíte správnu diétu, môžete dosiahnuť dlhú a neprerušenú prácu srdcového svalu a nemusíte sa oň starať až do veľmi starého veku.

Nakoniec vás pozývame na sledovanie videa s otázkami a odpoveďami o poruchách srdcového rytmu:

Sínusový rytmus: esencia, reflexia EKG, miera a odchýlky, vlastnosti

Sínusový rytmus je jedným z najdôležitejších indikátorov normálneho fungovania srdca, čo naznačuje, že zdroj kontrakcií pochádza z hlavného uzla sínusového orgánu. Tento parameter patrí medzi prvé v závere EKG a pacientom, ktorí prešli štúdiou, snažiac sa zistiť, čo to znamená a či sa obávať.

Srdce je hlavným orgánom, ktorý dodáva všetkým orgánom a tkanivám krv. Stupeň okysličovania a funkcia celého organizmu závisí od jeho rytmickej a dôslednej práce. Pre sťahovanie svalov je potrebný tlak - impulz vychádzajúci z konkrétnych buniek vodivého systému. Odkiaľ pochádza tento signál a aký je jeho frekvencia, závisia charakteristiky rytmu.

srdcový cyklus je normálny, primárny impulz pochádza zo sínusového uzla (SU)

Sínusový uzol (SU) je umiestnený pod vnútornou membránou pravého predsieňa, dobre sa zásobuje krvou a dostáva krv priamo z koronárnych artérií bohato zásobovaných vláknami autonómneho nervového systému, ktoré majú na ňu vplyv, čo prispieva k zvyšovaniu a oslabovaniu frekvencie tvorby impulzov.

Bunky sínusového uzla sú zoskupené do zväzkov, sú menšie ako bežné kardiomyocyty, majú tvar vretien. Ich kontraktilná funkcia je extrémne slabá, ale schopnosť vytvárať elektrický impulz je podobná nervovým vláknam. Hlavný uzol je spojený s atrioventrikulárnym uzlom, ktorý sa prenáša na signály na ďalšie excitovanie myokardu.

Sínusový uzol sa nazýva hlavný kardiostimulátor, pretože poskytuje srdcovú frekvenciu, ktorá poskytuje orgánom dostatočný prísun krvi, a preto udržiavanie pravidelného sínusového rytmu je mimoriadne dôležité pre posúdenie fungovania srdca v jeho léziách.

Riadiaci systém generuje impulzy s najvyššou frekvenciou v porovnaní s inými oddeleniami vodičového systému a potom ich ďalej prenáša s vysokou rýchlosťou. Frekvencia vytvárania impulzov sínusovým uzlom je v rozmedzí od 60 do 90 za minútu, čo zodpovedá normálnej frekvencii srdcových tepien, ak sa vyskytujú na úkor hlavného kardiostimulátora.

Elektrokardiografia je hlavná metóda, ktorá vám umožňuje rýchlo a bezbolestne určiť, kde srdce dostáva impulzy, aký je ich frekvencia a rytmus. EKG sa vďaka svojej dostupnosti, jednoduchosti implementácie a vysokému informačnému obsahu stal pevne zavedeným v praxi terapeutov a kardiológov.

Po obdržaní výsledku elektrokardiografie sa každý bude pozrieť na záver lekára tam. Prvým ukazovateľom bude hodnotenie rytmu - sínus, ak pochádza z hlavného uzla alebo nie je sínus, čo naznačuje jeho špecifický zdroj (uzol AV, atriálne tkanivo atď.). Tak napríklad, výsledkom "sínusového rytmu s tepovú frekvenciu 75" by nemal obťažovať, že je to normálne, a ak je expert píše o nesinusovom mimomaternicového rytmu, zvýšenie srdcového rytmu (tachykardia) alebo spomalenie (bradykardia), potom je čas odísť k ďalšiemu vyšetreniu.

Rýchlosť uzlového sínusu (SU) - sínusový rytmus - norma (vľavo) a abnormálne nelineárne rytmy. Východiskový bod impulzu

Záverom je aj to, že pacient objaví informácie o pozícii EOS (elektrickej osi srdca). Za normálnych okolností môže byť vertikálne aj poloregulárne a horizontálne alebo polorizontálne, v závislosti od individuálnych charakteristík osoby. Odchýlky EOS vľavo alebo vpravo, zvyčajne hovoria o organických ochoreniach srdca. Podrobnosti o EOS a jeho variantoch sú popísané v samostatnej publikácii.

Sínusový rytmus je normálny

Často pacienti, ktorí objavili sinusový rytmus v závere EKG, sa začínajú obávať, či je všetko v poriadku, pretože tento termín nie je známy každému, a preto môže hovoriť o patológii. Môžu sa však upokojiť: sínusový rytmus je normou, ktorá označuje aktívnu prácu sínusového uzla.

Na druhej strane, aj pri zachovaní činnosti hlavného kardiostimulátora sú možné určité odchýlky, ale tiež nie vždy slúžia ako ukazovateľ patológie. Fluktuácie rytmu sa vyskytujú v rôznych fyziologických stavoch, ktoré nie sú spôsobené patologickým procesom myokardu.

Vplyv na sínusový uzol vagusového nervu a vlákna sympatického nervového systému často spôsobuje zmenu jeho funkcie v smere väčšej alebo menšej frekvencie tvorby nervových signálov. To sa odráža v frekvencii srdcového tepu, ktorá sa vypočíta na rovnakom kardiograme.

V normálny sínusový rytmus frekvenčných pásmach 60 až 90 úderov za minútu, ale odborníci poukazujú na to, že jasná hranica pre definíciu normy a patológie nie je k dispozícii, to znamená, keď srdcová frekvencia 58 tepov za minútu príliš skoro hovoriť o bradykardia, rovnako ako tachykardia presahujúca ukazovateľ v 90. Všetky tieto parametre by sa mali komplexne posúdiť s povinným popisom celkového stavu pacienta, charakteristík jeho výmeny, typu aktivity a dokonca aj toho, čo robil bezprostredne pred štúdiom.

Určenie zdroja rytmu pri analýze EKG je rozhodujúcim bodom, zatiaľ čo ukazovatele sínusového rytmu sa zvažujú:

 • Definícia P zubov pred každým komorovým komplexom;
 • Trvalá konfigurácia predsieňových zubov v tom istom vedení;
 • Konštantná hodnota intervalu medzi zubami P a Q (do 200 ms);
 • Vždy kladná (smerujúca) P vlna v druhom štandardnom vedení a negatívna v aVR.

Na záver, subjekt EKG môže nájsť: "sínusový rytmus so srdcovou frekvenciou 85, normálna poloha elektrickej osi." Takýto záver sa považuje za normu. Ďalšia možnosť: "non-sinusový rytmus s frekvenciou 54, ektopická." Tento výsledok by mal byť upozornený, pretože je možná vážna patologická choroba myokardu.

Vyššie uvedené charakteristiky na kardiograme naznačujú prítomnosť sínusového rytmu, čo znamená, že impulz pochádza z hlavného uzla až po komory, ktoré kontrasterizujú po predsieni. Vo všetkých ostatných prípadoch, rytmus je považovaný nesinusovym a jej zdroj leží mimo Su -.. K srdcových svalových vlákien, atrioventrikulárneho uzla, atď Je možné impulzy z dvoch miest prevodového systému, v tomto prípade rovnako, hovoríme o arytmiu.

Aby bol výsledok EKG najpresnejší, mali by sa vylúčiť všetky možné príčiny zmien aktivity srdca. Fajčenie, rýchle lezenie po schodoch alebo beh, šálka silnej kávy môže zmeniť parametre srdca. Rytmus samozrejme zostane sínusom, ak uzol funguje správne, ale aspoň fixuje tachykardiu. V tejto súvislosti sa pred štúdiom musíte uklidniť, odstrániť stresy a skúsenosti, ako aj fyzické námahy - všetko, čo priamo alebo nepriamo ovplyvňuje výsledok.

Sínusový rytmus a tachykardia

Opäť pripomínať, že zodpovedá sínusového rytmu s frekvenciou 60 - 90 za minútu. Ale čo keď parameter presahuje stanovené limity pri zachovaní jeho "sínusu"? Je známe, že takéto výkyvy nie vždy hovoria o patológii, takže nie je potrebné predčasne panikaťovať.

Zrýchlený sínusový rytmus srdca (sínusová tachykardia), ktorý nie je ukazovateľom patológie, sa zaznamenáva, keď:

 1. Emocionálne skúsenosti, stres, strach;
 2. Silná fyzická námaha - v telocvični, s ťažkou fyzickou prácou atď.;
 3. Po príliš veľa jedla, pitie silnej kávy alebo čaju.

Takáto fyziologická tachykardia ovplyvňuje údaje EKG:

 • Dĺžka medzery medzi zubami P, RR interval sa znižuje, doba trvania s vhodnými výpočtami umožňuje určiť presnú hodnotu srdcovej frekvencie;
 • P-vlna zostáva na svojom normálnom mieste - pred komorovým komplexom, ktorý naopak má správnu konfiguráciu;
 • Frekvencia kontrakcií srdca podľa výsledkov výpočtov presahuje 90-100 za minútu.

Tachykardia so zachovaným sínusovým rytmom za fyziologických podmienok je zameraná na poskytnutie krvi tkanivám, ktoré sa z rôznych dôvodov stávajú viac v núdzi - cvičenie, jogging. Nemožno ju považovať za porušenie a v krátkom čase samotné srdce obnovuje sínusový rytmus bežnej frekvencie.

V prípade absencie akéhokoľvek ochorenia vyšetrovaná osoba stretne s tachykardia počas sínusového rytmu na EKG, mali by ste okamžite spomenúť, ako vyšetrovanie - keby bol strach, nie je tam pretekal v kancelárii kardiografie exponenciálnym tempom, a možno fajčil cigaretu na schodoch klinike tesne pred EKG odstránenie.

Sínusový rytmus a bradykardia

Opak sínusovej tachykardie je práca srdca - spomaľuje jeho kontrakcie (sínusová bradykardia), čo tiež nehovorí vždy o patológii.

Fyziologická bradykardia so znížením frekvencie impulzov zo sínusového uzla menej ako 60 za minútu môže nastať, keď:

 1. Stav spánku;
 2. Profesijné športy;
 3. Individuálne ústavné znaky;
 4. Nosenie oblečenia s pevným golierom, veľmi tesnú kravatu.

Stojí za zmienku, že bradykardia, častejšie ako nárast srdcovej frekvencie, hovorí o patológii, takže pozornosť je zvyčajne blízko. Pri organických léziách srdcového svalu môže bradykardia, dokonca aj vtedy, keď sa udržiava sínusový rytmus, stať diagnózou, ktorá si vyžaduje liečbu.

Vo sne sa vyskytuje výrazný pokles pulzu - asi o tretinu "dennej normy", ktorá je spojená s prevládaním tónu vagových nervov, ktorý potláča činnosť sínusového uzla. EKG sa častejšie zaznamenáva vo vzostupných subjektoch, takže táto bradykardia nie je stanovená počas bežných hmotnostných štúdií, ale je možné ju pozorovať pri každodennom sledovaní. Ak sa na záver monitorovania Holtera objaví, že sínusový rytmus sa spomalí vo sne, potom je pravdepodobné, že indikátor sa bude zhodovať s normou, ako to vysvetlí kardiológ obzvlášť znepokojeným pacientom.

Okrem toho sa pozoruje, že asi 25% mladých mužov má vzácnejší pulz v rozmedzí od 50 do 60 rokov a rytmus je sínus a pravidelný, neexistujú žiadne príznaky problémov, to znamená, že ide o variant normy. Profesionálni športovci majú tiež tendenciu k bradykardii v dôsledku systematickej fyzickej námahy.

Sinusová bradykardia je stav, keď srdcová frekvencia klesne na menej ako 60, ale impulzy v srdci sú naďalej generované hlavným uzlom. Ľudia s týmto stavom môžu zmietnuť, závraty, často je táto anomália sprevádzaná vagotóniou (variant vegetatívno-vaskulárnej dystónie). Sínusový rytmus s bradykardiou by mal byť dôvodom na vylúčenie hlavných zmien myokardu alebo iných orgánov.

Známky sínusová bradykardia na EKG bude predlžovať intervaly medzi zubami a fibrilácie ventrikulárna komplexy, ale všetky indikátory sú "sinus" rytmus Vyhradené - Vlna P je stále predchádza QRS a má konštantnú veľkosť a tvar.

Takto je sínusový rytmus normálnym ukazovateľom EKG, čo naznačuje, že aktivita hlavného kardiostimulátora sa zachovala a počas normálneho srdcového rytmu sa sínusový rytmus a normálna frekvencia pohybujú medzi 60 a 90 údermi. Neexistuje žiadny dôvod na obavy, ak sa nenaznačia iné zmeny (napríklad ischémia).

Kedy je potrebné sa obávať?

Závery z kardiografie by mali byť príčinou obáv, čo naznačuje patologickú sínusovú tachykardiu, bradykardiu alebo arytmiu s nestabilitou a nepravidelnosťou rytmu.

S tachy a bradyformami lekár rýchlo nastaví odchýlku impulzu od normy hore alebo dole, objasní sťažnosti a pošle ďalšie vyšetrenia - ultrazvuk srdca, holter, krvné testy hormónov atď. Po zistení príčiny môžete začať liečbu.

Nestabilný sínusový rytmus na EKG sa prejavuje nerovnakými medzerami medzi hlavnými zubami komorových komplexov, ktorých kolísanie presahuje 150-160 msec. Je to takmer vždy známka patológie, takže pacient nie je ponechaný bez dozoru a zistí príčinu nestability v sínusovom uzle.

Elektrokardiografia tiež oznámi, že srdce bije s nepravidelným sínusovým rytmom. Nezrovnalosti sadzba môže byť spôsobený štrukturálnymi zmenami v myokardu - jazva, zápalu a srdcových ochorení, srdcové zlyhanie, celkový hypoxia, anémia, fajčenie, poruchy endokrinného systému, zneužívanie niektorých liekov a veľa skupín z iných príčin.

Abnormálny sínusový rytmus vychádza z hlavného kardiostimulátora, ale frekvencia porazených orgánov buď narastá, alebo klesá, stráca stálosť a pravidelnosť. V tomto prípade hovoríme o sínusovej arytmii.

Arytmia so sínusovým rytmom môže byť variantom normy, potom sa nazýva cyklická a obvykle sa spája s dýchaním - respiračnou arytmiou. S týmto javom, inhaláciou, sa srdcová frekvencia zvyšuje a pri výdychu klesá. Dýchacie arytmie môžu byť zistené u profesionálnych športovcov, adolescentov počas obdobia zvýšenej hormonálnej úpravy, ľudí trpiacich vegetatívnou dysfunkciou alebo neurózy.

Sínusová arytmia spojená s dýchaním je diagnostikovaná na EKG:

 • Normálna forma a umiestnenie predsieňových zubov, ktoré predchádza všetkým komorovým komplexom, sa zachovajú;
 • Pri inšpirácii sa intervaly medzi kontrakciami znižujú, zatiaľ čo pri ich uplynutí sa stávajú dlhšie.

sínusového rytmu a respiračnej arytmie

Niektoré testy nám umožňujú rozlíšiť fyziologickú sínusovú arytmiu. Veľa ľudí vie, že počas vyšetrovania môžu požiadať o zadržanie svojho dychu. Táto jednoduchá akcia pomáha vyrovnať účinok vegetatív a určiť pravidelný rytmus, ak je spojená s funkčnými príčinami a nie je odrazom patológie. Okrem toho beta-adrenergný blokátor zvyšuje arytmiu a atropín ju odstraňuje, ale nedôjde to k morfologickým zmenám v sínusovom uzle alebo v svalovom svale.

Ak je sínusový rytmus nepravidelný a nie je eliminovaný držaním dychu a farmakologických vzoriek, potom je čas premýšľať o prítomnosti patológie. Môžu to byť:

 1. myokarditída;
 2. kardiomyopatia;
 3. Ochorenie koronárnych artérií diagnostikované u väčšiny starších ľudí;
 4. Srdcové zlyhanie s rozšírením jeho dutín, ktoré nevyhnutne ovplyvňujú sínusový uzol;
 5. Pľúcna patológia - astma, chronická bronchitída, pneumokonióza;
 6. Anémia vrátane dedičných;
 7. Neurotické reakcie a závažná vegetatívna dystonia;
 8. Poruchy endokrinného systému (diabetes, tyreotoxikóza);
 9. Zneužívanie diuretík, srdcových glykozidov, antiarytmík;
 10. Poruchy elektrolytu a intoxikácie.

Sínusový rytmus s jeho nepravidelnosťou neumožňuje vylúčiť patológiu, ale naopak, najčastejšie to naznačuje. To znamená, že okrem "sínusu" musí byť rytmus správny.

príklad prerušení a nestability v uzlinách sínusu

Ak pacient vie o chorobách, ktoré v ňom existujú, potom je diagnostický proces zjednodušený, pretože lekár môže konať účelne. V iných prípadoch, keď sa na EKG zistil nestabilný sínusový rytmus, je potrebné vykonať komplex vyšetrení - holter (denný EKG), bežiaci pás, echokardiografia atď.

Vlastnosti rytmu u detí

Deti sú veľmi zvláštnou súčasťou ľudí, ktorí majú veľa parametrov, ktoré sú veľmi odlišné od dospelých. Takže každá matka vám povie, ako často beží srdce novorodenca, ale nebude sa báť, pretože je známe, že deti v prvých rokoch a zvlášť novorodenci majú pulz častejšie ako dospelí.

Sínusový rytmus by mal byť zaznamenaný u všetkých detí bez výnimky, ak nehovoríme o poškodení srdca. Tachykardia súvisiaca s vekom je spojená s malou veľkosťou srdca, ktorá musí poskytnúť rastúcemu telu potrebné množstvo krvi. Čím je dieťa menšie, tým častejšie má pulz, dosahuje v novorodeneckom období 140-160 minút za minútu a postupne klesá na "dospelú" až do veku 8 rokov.

EKG u detí fixuje rovnaké príznaky sínusového rytmu - zuby P pred komorovými kontrakciami rovnakej veľkosti a tvaru a tachykardia by mala zodpovedať vekovým parametrom. Nedostatok aktivity sínusového uzla, keď kardiológ naznačuje nestabilitu rytmu alebo ektopického stavu jeho vodiča, je dôvodom na vážne obavy lekárov a rodičov a hľadanie príčiny, ktorá sa v detstve najčastejšie stáva vrodenou vadou.

Súčasne s údajmi o sínusovej arytmii podľa údajov EKG by matka nemala okamžite paniky a mdloby. Je pravdepodobné, že sínusová arytmia je spojená s dýchaním, ktoré sa často pozoruje u detí. Je potrebné vziať do úvahy podmienky na odstránenie EKG: ak bolo dieťa položené na studenú pohovku, bol vystrašený alebo zmätený, potom by reflexné držanie dychu zvýšilo prejavy respiračnej arytmie, ktorá nenaznačuje vážnu chorobu.

Avšak sínusová arytmia by sa nemala považovať za normu, kým sa presne nepreukázala jeho fyziologická podstata. Patológia sínusového rytmu je preto častejšie diagnostikovaná u predčasne narodených detí postihnutých intrauterinnou hypoxiou u detí so zvýšeným intrakraniálnym tlakom u novorodencov. To môže vyvolať rachity, rýchly rast, IRR. Keď nervový systém dozreje, regulácia rytmu sa zlepšuje a samotné poruchy môžu prechádzať.

Jedna tretina sínusových arytmií u detí má patologický charakter a je spôsobená dedičnými faktormi, infekciou vysokou horúčkou, reumatizmom, myokarditídou a srdcovými chybami.

Šport s respiračnou arytmiou nie je pre dieťa kontraindikovaný, ale iba pod podmienkou neustáleho dynamického pozorovania a zaznamenávania EKG. Ak príčina nestabilného sínusového rytmu nie je fyziologická, kardiológ bude nútený obmedziť športové aktivity dieťaťa.

Je zrejmé, že rodičia sa obávajú dôležitej otázky: čo robiť, ak je sinusový rytmus na EKG abnormálny alebo je stanovená arytmia? Po prvé, musíte prejsť kardiológovi a znova vykonať kardiografiu pre dieťa. Ak sa preukážu fyziologické zmeny, stačí pozorovanie a EKG 2 krát za rok.

Ak nestabilita sínusového rytmu nezodpovedá normálnemu rozsahu, nie je spôsobená dýchacími alebo funkčnými príčinami, potom kardiológ predpíše liečbu v súlade so skutočnou príčinou arytmií.

Pinterest