Stenózna a nestenózna ateroskleróza ciev a artérií

Cievne choroby sa v ľudskom tele pomaly rozvíjajú, ale majú vážne dôsledky pre takmer každý systém orgánov. Stenóza aterosklerózy nastáva s progresiou patológie, keď symptómy poškodenia ischemického tkaniva nahrádzajú latentný priebeh ochorenia.

Charakteristika nesteotnej aterosklerózy brachiocefalických ciev

Ateroskleróza postihuje hlavne veľké cievy svalovo-elastického typu. Medzi tieto tepny je možné rozlíšiť BCS (brachiocefalické cievy), tepny horných a dolných končatín, krk a hlava. Každá z ciev je zodpovedná za dodávanie krvi do určitej časti tela a príznaky, ktoré sa objavia počas stenózy, sa vyskytnú podľa miesta.

Nenostenózna ateroskleróza brachiocefalických artérií (BCA) je zlá pre klinické prejavy, môže byť asymptomatická alebo nemusí vyvolať špecifické príznaky ochorenia. Takýto priebeh je spojený s rastom plakov v pozdĺžnom smere nádoby a za prítomnosti stentujúcej aterosklerózy brachiocefalických ciev sa tvorí cholesterolová plaketa v priebehu tepny, čím sa uzavrie jej lúmen po celom obvode. Neinvazívna ateroskleróza extrakraniálneho rozdelenia vedie len k menším hemodynamickým poruchám, čím zachováva prietok krvi do orgánov.

Stenózna ateroskleróza brachiocefalického kmeňa a jeho vetvy

Stenózna ateroskleróza brachiocefalických artérií nastáva, keď lúmen brachiocefalického stonca prekrýva s plakmi. Aby sme pochopili princíp vývoja symptómov, treba poznať topografické umiestnenie tepien. Prvá brachiocefalická tepna opúšťa aortálny oblúk, je asi 4 cm dlhá, ide doprava a prechádza za sternoklavikulárnym kĺbom, kde je rozdelená na konečné vetvy:

 • Pravá častá karotidová artéria.
 • Pravá podkľúčová tepna.
 • Pravá vertebrálna artéria, ktorá je vetvou podkľúčovej tepny.

Cirkulačná porucha hornej končatiny

Ateroskleróza brachiocefalických ciev je sprevádzaná poruchou obehu v pravej hornej končatine. Prívod krvi do ruky je navrhnutý tak, aby nebol zbavený kolaterálneho (obtokového) krvného obehu. Správna podkľúčová tepna je ústredným bodom krvného zásobovania ramena, ale vďaka kompenzácii krvou z iných častí kmeňa sa proces ischémie vyvíja pomaly.

Spočiatku v dôsledku aterosklerózy brachiocefalických artérií sa rameno zbaví, citlivosť je narušená, parestézia sa objaví, potom zmizne pulz v pravej radiálnej artérii, vlasy zmiznú, svaly predlaktia oslabujú, ale príznaky sú prechodné a často sa vyskytujú počas cvičenia.

Ďalej, stenózna ateroskleróza extrakraniálneho kanála je sprevádzaná tvorbou trofických vredov, nekrózou prstov a celej končatiny. Pri porážke správnej podkľúčovej tepny sa vyskytujú mdloby a závraty, znížené videnie, bolesti hlavy v dôsledku symptómu mozgového kradnutia, ktorý sa vyskytuje ako odpoveď na ischémiu hornej končatiny.

Poruchy obehu v cievach krku a hlavy

Ateroskleróza hlavných artérií krku nastáva, keď je poškodená karotída a jej vnútorné a vonkajšie vetvy. Vzhľadom na to, že pri takejto lokalizácii plakov cholesterolu je narušené dodávanie krvi do tváre a mozgu, symptómy budú vhodné. Citlivosť pravého okraja tváre zmizne, objaví sa pocit "plazivých husacích bokov".

Ateroskleróza extrakraniálnych segmentov hlavných tepien hlavy a krku nevedie k závažným komplikáciám mozgu, vyskytujú sa len prechodné ischemické ataky spojené s bolesťami hlavy a závratmi. Vzhľadom na skutočnosť, že krvný obeh vo vyššie uvedených segmentoch je doplňovaný ľavou spoločnou karotickou tepnou, ktorá nezávisí na stenóznej ateroskleróze brachiocefalických ciev, nedochádza k akútnej mozgovej nedostatočnosti.

Ľavé delenie v kruhu Willisa čiastočne kompenzuje hemodynamické poruchy z pravého polovice. Nebezpečným príznakom je progresívny pokles videnia, ktorý vedie k slepote, čo naznačuje porušenie kompenzácie krvného obehu v systéme krčnej tepny.

Poruchy cirkulácie v oblasti vertebrálnych artérií

Ateroskleróza extrakraniálnych oblastí brachiocefalických artérií so stenózou tiež patrí k stavcom vertebrálnych ciev. Tento segment krvného zásobovania zadných častí hlavy a krku, zatiaľ čo tam je intrakraniálna oblasť týchto tepien, ktorá má svoju vlastnú kolaterálnu cestu (Zakharčenko kruh), ktorý nekomunikuje so systémom Willis kruhu.

Ateroskleróza hlavných tepien mozgu z vertebrálnych segmentov je sprevádzaná zhoršenou koordináciou, pohyby sa stávajú nekonzistentnými (cerebelárna ataxia), chôdza sa stáva neistou, pacient môže spadnúť na rovnú plochu. Po úplnom uzavretí oboch stavcov sa pacient začína prejavovať poruchami mozočku a okcipitálneho mozgového kôra, pacient nebude schopný sedieť a úplne stratiť zrak. Výsledkom ochorenia bude ischémická mozgová príhoda v okcipitálnej oblasti mozgu.

Porušenie mozgového obehu

Ateroskleróza veľkých mozgových ciev zo systému vnútornej krčnej tepny je najnebezpečnejším segmentom postihnutým cholesterolovými plakmi. Ak sa postihnutý segment nachádza nad Vuljánskym kruhom, potom s vylúčením plavidla o viac ako 70% existuje vysoká pravdepodobnosť ischemickej cievnej mozgovej príhody v oblasti krvi.

 • Keď je krvný obeh narušený v čelnom laloku, ktorý zodpovedá prednej mozgovej tepne, pacient stráca schopnosť vedomých pohybov, rečové a emočné funkcie sú narušené, kognitívne (kognitívne) schopnosti zmiznú a objavia sa patologické reflexie.
 • Keď je krvný obeh narušený v parietálnom laloku, čo zodpovedá strednej mozgovej tepne, pacient nevníma projekciu svojho tela, nesprávne pravú a ľavú stranu, nedokáže rozpoznať a opísať objekty, úplne stráca hlbokú a povrchnú citlivosť.
 • V prípade porušenia krvného obehu temporálneho laloku zo strednej mozgovej tepny nie je pacient schopný počuť, rozlišovať zvuky.

Klinické prejavy ne-stenóznej aterosklerózy mozgových ciev

Nestenosiruyuschy ateroskleróza hlavných tepien hlavy postupuje jemnejšie, čo vedie k symptómom lúpeže a prechodných ischemických záchvatov, ktoré rýchlo prechádzajú kvôli kompenzácii prietoku krvi zábranami a morfologickými znakmi pozdĺžne umiestneného plaku.

Aterosklerotické vaskulárne ochorenie srdca

Stenózna ateroskleróza koronárnych artérií je sprevádzaná mŕtvicami, existuje vysoké riziko infarktu myokardu. Lokalizácia aterosklerotických plakov v srdci vlastných artérií je nebezpečná, pretože priemer ich lúmenu je malý a úplná oklúzia cievy sa vyvíja rýchlo.

Stenóza ciev dolných končatín

Stenózna ateroskleróza artérií dolných končatín má podobné príznaky ako v horných končatinách. V prvých štádiách je porucha v citlivosti a teplote končatín. Potom sa objaví patognomický príznak pre plaky lokalizované v cievach dolných končatín, je prerušovaná klaudikácia, ktorá sa prejavuje bolesťou bolesti v nohách, ktorá sa objavuje na pozadí chôdze a mizne pri zastavení a odpočinku.

Pri pokročilých formách ochorenia dochádza k opuchu fasciálneho svalu, ktorý sa stáva trofickými poruchami končatín, ktoré ohrozujú amputáciou.

Ultrazvuková diagnostika stenózy a stenózy aterosklerózy

Na diagnostiku ochorenia pomocou ultrazvukovej diagnózy. Ekografické príznaky nestenóznej aterosklerózy sú najlepšie pozorované pri triplexovom skenovaní. Pozoruje sa pozdĺžne usporiadanie plaku cholesterolu, rýchlosť krvného toku sa mierne znižuje, vyvinie sa kolaterálna cirkulácia a poskytuje dobré hemodynamické vlastnosti v tkanivách.

Ekografické príznaky stenóznej aterosklerózy majú jasnejšie prejavy. Bočné umiestnenie plaku prekrýva lumen cievy o viac ako 70%, krvný prietok je kriticky významne znížený, krvný obeh v segmente je zabezpečený kolaterálnymi artériami lepšie ako hlavná tepna.

Zásady prevencie a liečby

Aby sa zabránilo tvorbe nových plakov a znížili sa existujúce plaky, používajú sa diéty a lieky, ale pre vysoko účinnú liečbu stenotickej artériosklerózy je potrebná chirurgická liečba. Kritické stenózy sa korigujú použitím endovaskulárneho stentovania alebo bypassu bez ohľadu na lokalizáciu patologického procesu.

Carotidová ateroskleróza

Ateroskleróza ciev hlavy: jej príčiny, príznaky a liečba

Ateroskleróza mozgových ciev je jednou z najbežnejších a najzávažnejších chorôb našej doby. Napriek tomu, že choroba je lokalizovaná na stenách krvných ciev, trpí celé telo. Cholesterol, ktorý je uložený v stene nádoby, vytvára takzvané aterosklerotické plaky, pozostávajúce zo zarastených spojivových tkanív a tuku. Zablokovaním priesvitu kanálu blokujú prirodzený tok krvi a zabraňujú vniknutiu kyslíka a živín do všetkých častí mozgu.

V dôsledku toho tvoria krvné zrazeniny v cievach mozgového tkaniva, z ktorých najväčší počet sa hromadí v mozgovej kôre a blízko bazálnych žliaz. Trombóza spôsobuje nekrózne škvrny, cysty a jazvy na mozgovom tkanive. Dystrofia neurónov (nervových buniek) narúša normálnu duševnú aktivitu. V dôsledku toho je mozgová ateroskleróza pomerne nebezpečná progresívna choroba.

Najčastejšie cholesterolové plaky, farbené v žltej a bielej farbe, ovplyvňujú hlavné a stredné tepny mozgu. Zvlášť veľa z nich je v miestach vypúšťania bočných konárov z tepien. V malých tepnách sú zmeny zriedkavé, v extrémnych prípadoch sú možné mastné škvrny - lipoidóza. Malé kapiláry sú takmer nikdy neovplyvnené.

Ateroskleróza brachiocefalických artérií (BCA)

Brachiocefalický kmeň je veľká nádoba siahajúca od aorty, ktorej vetvy dodávajú krv do mozgu. Keď sa objavia plaky na pravej podkľúčovej, karotidovej a vertebrálnej artérii, diagnostika aterosklerózy plakuje s BCA. Jeho príznaky sú závažné závraty, ktoré sa vyskytujú počas otáčania hlavy, ako aj pri znížení tlaku. Ak sa nelieči, ateroskleróza brachiocefalických artérií môže spôsobiť mŕtvicu.

Lekári rozlišujú dva typy BCA lézií:

 1. Stenoziruyuschy (viac nebezpečná) ateroskleróza s plakmi, ktoré prekrývajú lumen krvných ciev.
 2. Nonstenosívna ateroskleróza, pri ktorej sa plaketa zvyšuje pozdĺž dĺžky cievy a môže iba znížiť prietok krvi.

Bežné príčiny aterosklerózy

Patogenéza aterosklerózy zahŕňa celý rad rôznych faktorov. Patria medzi ne:

 • Nadbytočný cholesterol v tele;
 • Oneskorené vylučovanie cholesterolu;
 • hypertenzia;
 • Vek od 40 do 45 rokov;
 • Všeobecné zdravie.

Symptómy ochorenia

Klinický obraz aterosklerotických vaskulárnych lézií mozgu sa javí pomaly. Prvými príznakmi sú:

 1. Nestabilný emocionálny stav;
 2. depresie;
 3. Pozornosť oslabenia;
 4. Závraty a bolesti hlavy;
 5. Strata pamäti;
 6. Poruchy spánku;
 7. mdloby;
 8. Znížená pracovná kapacita.

Pri vyšetrení špecialistom sa objavia nasledovné príznaky rôznych stupňov cerebrálnej aterosklerózy, ktoré umožňujú určiť stupeň ochorenia:

Stupeň I:

 • Slabá reakcia žiaka na jasné svetlo;
 • Patologické a asymetrické reflexy.

Stupeň II:

 • Ťažké porušovanie pamäti a vôle;
 • Znížená pracovná kapacita;
 • Kognitívne poruchy;
 • Mikroturzy spôsobujú paralýzu a synkopu.

Stupeň III:

 • Rozsiahle poškodenie mozgového tkaniva a kognitívne poruchy.

Je možné získať postihnutie v ateroskleróze mozgu?

Ateroskleróza stupňa II významne obmedzuje možnosti pacientov: práca vyžadujúca koncentráciu pozornosti, napätie a rýchlu reakciu, je pre takýchto pacientov taká neznesiteľná. Keď ateroskleróza spôsobuje extrapyramidový tremor, ľudia nemôžu vykonávať presnú a menšiu prácu. A na základe týchto obmedzení je III. Skupina zdravotného postihnutia pridelená zdravotnej a sociálnej odbornosti. Na postúpenie zdravotného postihnutia je potrebné kontaktovať svojho lekára alebo vedenie zdravotníckych zariadení.

Ako sa zbaviť aterosklerózy?

Zvláštny vplyv na priebeh ochorenia a jeho prevenciu má spôsob práce a odpočinku: je potrebné odstrániť stres, znižovať pracovné zaťaženie, dodávať dodatočný spánok počas dňa. Fyzikálna terapia a cvičenie budú tiež prínosom. Zlé návyky, ako je fajčenie, žravosť a zneužívanie alkoholu, ktoré prispievajú k vzniku aterosklerózy, musia byť kategoricky zastavené.

Diétna strava by mala byť znížená na normatívne, a nie na podporu vzniku mozgovej aterosklerózy. Väčšina živočíšnych tukov je potrebné nahradiť zeleninou. Požadovaná týždenné strava by mala obsahovať potraviny s vysokým obsahom bielkovín - mäso, ryby, morské riasy, vaječné bielkoviny, mliečne výrobky (jogurt, tvaroh), malé množstvo krému. Každý deň musíte jesť veľké množstvo zeleniny a ovocia. A potraviny bohaté na živočíšne tuky a cholesterol, by mali byť zo stravy (pečeň, smotana, tučné mäso, vajcia, pečivo) vylúčené.

Prečítajte si viac o diéte, pravidlách výživy a ďalších odporúčaniach na prevenciu aterosklerózy, prečítajte si odkaz.

Vitamíny minerály budú doplnkom správnej výživy:

 1. Kyselina askorbová, tiež známa ako vitamín C;
 2. Lieky obsahujúce jód.

lieky

Liečba mozgovej aterosklerózy je predpísaná výlučne lekárom na základe výsledkov jednotlivých testov. Pre tých, ktorí sa zaujímajú, ako ešte liečiť aterosklerózu, bude prospešné čítať serióznu literatúru.

V modernej ruskej medicíne je najbežnejším účelom nasledujúcich liekov:

 • Ak sa proteínový obsah protrombínu v krvi a jeho koagulabilita zvýši, aspirínové kardio alebo kardiomagnyl sa predpísal na profylaktické účely.
 • Na zlepšenie toku krvi je potrebné pravidelne užívať lieky, ktoré dilatujú krvné cievy a zmierňujú kŕče: Actovegin, Cavinton, zvončeky.
 • Lieky zamerané na takéto prípady sú statíny, ale predpísané výlučne lekárom po štúdiu lipidového spektra a jeho neustáleho monitorovania pri užívaní týchto liekov.
 • Okrem toho sa používajú sedatíva na normalizáciu emočného pozadia, môžu sa použiť homeopatické lieky s výraznými depresívnymi stavmi a poruchami spánku, sú indikované antidepresíva a hypnotiká. Ako analgetiká bolesti hlavy sa odporúča použiť lieky s antispazmotickým účinkom (spazmalgon).

Fyzioterapeutické postupy, napríklad hydroterapia s použitím kyslíka, radónu alebo uhličitých kúpeľov, majú dobrý účinok na telo. Oddych v sanatóriách bude mať priaznivý vplyv na celkový zdravotný stav.

Pamätajte si, že len včasný prístup k lekárovi a zdravý životný štýl môžu zabrániť vzniku a rozvoju aterosklerózy - ochorenia, ktoré zásadne narušujú životy ľudí.

Video: o liečbe aterosklerózy, stanovisko lekára

Krok 2: Po zaplatení položte svoju otázku v nižšie uvedenom formulári ↓ Krok 3: Okrem toho môžete špecialistovi poďakovať ďalšej platbe za ľubovoľnú sumu

Diagnóza a liečba stenóznej aterosklerózy

Dnes je diagnóza stenóznej aterosklerózy stále viac a viac ľudí, ktorých vek prekročil 40 rokov. Čo je "ateroskleróza", prečo je to "stenóza" a čo očakávať, ak sa diagnóza zaznamená do lekárskeho záznamu ako "stenóza aterosklerózy brachiocefalických artérií"? Odpovede na tieto otázky sú nižšie.

Stručne o stenóznej ateroskleróze

Ateroskleróza je chronické ochorenie charakterizované poškodením artérií s tvorbou plakov cholesterolu v nich. V súčasnosti sa lekári domnievajú, že je spôsobený metabolickou poruchou, hlavne bielkovinami a lipidmi. Nadbytočný cholesterol, ktorý zostáva v tele v dôsledku poruchy lipoproteínov, sa ukladá na tepnách a vytvára plaky.

Tieto plaky mierne zúžia lumen tepny a neoznámia sa v počiatočnom štádiu ochorenia. Ale ak hladina cholesterolu v krvi neklesne, rastú, rastú do steny cievy a vyvolávajú vzhľad spojivového tkaniva (tento proces sa nazýva skleróza). V dôsledku toho sa vnútorná stena tepny zhutňuje, vzniká obštrukcia krvi a tkanivo, ku ktorému vedie nádoba, nedostáva požadované množstvo kyslíka.

Na začiatku vývoja aterosklerózy plaky sú také malé, že majú takmer žiadny vplyv na prietok krvi a diagnóza znie ako "non-nostenózna ateroskleróza". Keď je lúmen značne zúžený, objaví sa "stenóza" a predpona "non" zmizne. Stenózna ateroskleróza sa podmienečne považuje za zúženie účinného priemeru tepny o 50%.

Stojí za zmienku zaujímavý fakt: neexistuje diagnóza "non-nostenóznej aterosklerózy" vo svetovej klasifikácii ochorení (ICD-10). Je to spôsobené tým, že lekári úplne nesúhlasia s metódami klasifikácie a diagnostiky.

Príčiny stenózy aterosklerózy

Rizikové faktory pre túto chorobu sú väčšinou v spôsobe života. Preto je táto choroba tak rozšírená po celom svete. Ak odstránime niektoré zriedkavé a úzko zamerané príčiny, hlavný zoznam vyzerá takto:

 • Fajčenia. Podľa Európskej srdcovej spoločnosti je závislosť od nikotínu hlavnou príčinou aterosklerózy.
 • Diabetes mellitus.
 • Obezita. To tiež zahŕňa sedavý životný štýl.
 • Zvýšený cholesterol, prebytok lipidov.
 • Hypertenzia. Ak je tlak vyšší ako 140/90, potom je dôvod premýšľať.
 • Stres. Tento faktor má negatívny vplyv na celé telo, najmä na kardiovaskulárny a nervový systém.
 • Nesprávna výživa. Obzvlášť nebezpečný je vysoký obsah tuku a cholesterolu v strave.
 • Dedičnosť.

Aspoň jedna z uvedených položiek sa dá nájsť takmer v každej osobe. Z tohto dôvodu je stenózna ateroskleróza najprv z dôvodu smrti u pacientov so srdcovým ochorením a je 8 prípadov na 1000 ľudí.

Symptómy stenóznej aterosklerózy

Keďže existuje veľa tepien v ľudskom tele, môže byť veľa príznakov. Ak zvážime hlavné zóny poškodenia, môžeme rozlíšiť: srdce, obličky, dolné končatiny, aortu, krčné tepny, mozog.

Koronárne artérie

Manifestácie stenóznej aterosklerózy koronárnych artérií sú spojené s ochorením koronárnych artérií (ochorenie koronárnych artérií) a srdcovým zlyhaním, pretože myokard nepodlieha požadovanému množstvu kyslíka. Výsledkom je degradácia centrálneho srdcového svalu, komôr a ventilov. Pacienti sa sťažujú na:

 • Závraty.
 • Tachykardia.
 • Útoky angíny pectoris. Po prvé, bolesť za hrudnou kosťou sa objaví iba počas fyzickej námahy, potom sa môže v kľudovom stave objaviť pol hodiny.
 • Infarkt myokardu.

Srdcový záchvat je posledný a najnebezpečnejší dôsledok koronárnej aterosklerózy. Tepna je úplne zablokovaná, myokard podlieha nekróze. Vývin komplikácií je takmer zaručený: aneuryzma, šok, prasknutie a náhla smrť. Ak sa objaví infarkt myokardu, koronárne artérie srdca utrpeli veľmi z dôvodu choroby.

obličky

Ateroskleróza renálnych artérií sa prejavuje ako jediný príznak - konštantné nerozbitné zvýšenie krvného tlaku. V prípade blokovania jednej obličky prebieha bezproblémovo, so symetrickým blokovaním je možné malígny priebeh ochorenia.

Stenózna ateroskleróza artérií dolných končatín spôsobuje postihnutie: krívanie, neustálu bolesť, amputáciu. Choroba začína malými prejavmi, ako je brnenie v niektorých oblastiach, pocit chladu, necitlivosť. Ak neprijmete opatrenia na zlepšenie, prejavujú sa menej závažné príznaky ako kŕč, svalová slabosť, výrazné zmrznutie končatín, silná bolesť. V poslednom štádiu sa objavujú kŕče, tkanivová nekróza a trofické vredy.

aorta

Najčastejšie sa aterosklerotické plaky vyskytujú v hlavnej tepne tela. Z neho sa voľné kúsky krvnej zrazeniny môžu dostať do akejkoľvek časti tela, blokovať priechod a spôsobiť srdcový záchvat. Okrem toho klíčenie plakov vedie k zahusteniu steny aorty, disekcii aorty a ďalšiemu prasknutiu, čo vedie k okamžitej smrti.

Často, aterosklerotické zmeny v aorty trpia črevom. Pacienti sa sťažujú na náhle ostrú bolesť v žalúdku, bolesť v tajnosti v čreve. V takýchto prípadoch je nevyhnutná urgentná hospitalizácia, pretože je možné prasknúť tkanivo vnútri peritonea.

Karotidové artérie

Stenózna ateroskleróza karotických arterií vedie k porušeniu myslenia a výrazov tváre. Po prvé, bolesť hlavy a únava, po ktorej nasleduje narušená pamäť. V závažných prípadoch trpí jasnosť reči, videnie a tvárové svaly prestávajú symetricky kontrahovať.

Najvýraznejšie porušenia v mozgu (mozog a spinálne) a súvisiace oddelenia. Stenózna cerebrálna ateroskleróza poškodzuje rôzne časti mozgovej kôry, čím sa menia myslenie, osobnosť a správanie človeka. S lokalizáciou nekrotických procesov v oblastiach zodpovedných za reč, zrak a sluch, pacient trpí vážnymi poškodeniami týchto funkcií až po úplné zlyhanie.

Pri ateroskleróze extrakraniálnych oblastí brachiocefalických artérií, silnej bolesti na krku a nauzey, najmä pri otáčaní hlavy.

Ak stenózna ateroskleróza BCA ovplyvnila miechu, pacient trpí bolesťou chrbta a hrudnej kosti, svrbenie a prejav v končatinách, nevoľnosť. Znížený tlak; zrak, sluch a reč.

Dôsledky aterosklerózy

Pri absencii adekvátnej liečby je konečným štádiom stenózy akejkoľvek tepny infarkt orgánu, ku ktorému vedie. To znamená, že kyslík prestáva prúdiť do tela a rýchlo zomrie s tvorbou nekrotického (mŕtveho) tkaniva.

Pre srdce to znamená infarkt myokardu, mozgová príhoda, obličky - infarkt obličiek a tak ďalej. Útoky srdca sú nebezpečné nielen preto, že orgán prestane pracovať, ale aj preto, že mŕtve tkanivo sa rozkladá a uvoľňuje toxíny do tela. Často tieto prejavy patológie vedú k smrti.

Aby ste sa vyhli smutnému zakončeniu, potrebujete okamžite rozpoznať bezprostrednú hrozbu a poraďte sa s lekárom na diagnostiku a liečbu.

Diagnóza stenózy aterosklerózy

Základom diagnózy je otázka pacienta o jeho zdravotnom, vonkajšom vyšetrení a testoch krvi a moču. Na základe týchto údajov môže ošetrujúci lekár objednať ďalšie vyšetrenia:

 • EKG, echokardiografia a ultrazvuk. Často sú tieto postupy dostatočné na objasnenie diagnózy.
 • MR. Jasný obraz sekcií tela objasňuje obraz toho, čo sa deje v tele.
 • Angiografia plavidiel. Vykonaním prieskumu so zavedením kontrastu môžete vidieť presne tam, kde sa objavili džemy.
 • Triplexové skenovanie. Tento diagnostický nástroj poskytuje veľa informácií o kardiovaskulárnom systéme: stupeň kontrakcie, deformácie a zoznam pokračuje.
 • Rheovasography. Štúdium kvalitatívnych charakteristík krvi.
 • Dopplerov štúdie. Ekografické príznaky stenózy aterosklerózy pomáhajú pochopiť úroveň vývoja plaku.
 • Konzultácie so špecialistami z iných oblastí. V závislosti od miesta aterosklerózy môže byť potrebná rada neurológov, chirurgov, oftalmológov alebo iných lekárov.

Zoznam štúdií stenózy v cievach je široký a závisí od konkrétneho pacienta. Lekár musí predpísať prieskum až dovtedy, kým presne neidentifikujete príčinu ochorenia.

Liečebné metódy

V medicíne sú všetky typy liečby rozdelené na tradičné (tablety) a chirurgické (chirurgické). V našom prípade je tradičná liečba tiež rozdelená na drogy a wellness. Na druhej strane so stenóznou aterosklerózou je liečebná liečba rozdelená na symptomatické a priamo terapeutické. Aby sme sa v tejto hierarchii neztratili, začnime od samého dna.

Symptomatická liečba je zameraná na odstránenie symptómov spôsobených aterosklerózou. Môže ísť o aspirín na zriedenie krvi, lieky proti bolesti na úľavu od bolesti, široký zoznam liekov na uvedenie mozgu do poriadku.

Liečivé prípravky obmedzujú samotnú chorobu. Niektoré tablety môžu znížiť hladinu cholesterolu v krvi, niektoré znížiť krvný tlak, aby sa znížilo zaťaženie krvného systému.

Spolu s liečebnými a symptomatickými liekmi je pacientovi predpísaná fyzikálna terapia a wellness procedúry. Keďže choroba je najčastejšie vyvolaná abnormálnym životným štýlom, pacient musí prestať fajčiť, chodiť viac, trénovať, menej nervózny, dobre spať a jesť správne. Rovnaký zoznam je zahrnutý v liečbe aterosklerózy.

Zhrnuté, pilulky a zdravý životný štýl by mali zastaviť rozvoj aterosklerózy a pomaly opravovať poškodené tepny. Ale niekedy choroba ide tak ďaleko, že tradičná liečba nestačí. V tomto prípade môže špecialista predpisovať chirurgický zákrok - bypass, angioplastiku, stenting alebo chirurgický zákrok na odstránenie. Pri obchádzaní bypassu postihnutej tepny, inštalovanej umelé cievy, angioplastika rozširuje lúmen cievy, stentovanie spomaľuje vývoj plaku špeciálnym kostrom a keď sa odstráni, poškodená nádoba sa úplne odstráni.

Vo všeobecnosti je pomoc lekárov potrebná pomerne zriedka. Ak sa pacient obrátil na lekára včas a neublížil sebakondukciou, môže sa zvyčajne liečiť tradičnými metódami.

Takže stenótická ateroskleróza je systémové chronické ochorenie, ktoré je dlhodobo asymptomatické a po uplynutí 40 rokov sa pociťuje. Vykazuje sa vo forme plakov v tepnách a znižuje prietok krvi až do úplného zablokovania. Keď je neošetrený, vedie k vážnym poruchám v tele, postihnutiu a smrti. Ak máte podozrenie, že sa táto choroba nemôže sama liečiť, aby ste neprehliadli čas - musíte čo najskôr navštíviť lekára a začať vyšetrenie.

Vlastnosti a terapia nehypertenznej aterosklerózy

Jednou z najčastejších vaskulárnych patológií je nonstenózna ateroskleróza artérií. Približne polovica ľudí nad päťdesiat má túto odchýlku. Predtým bol takýto stav plavidiel detegovaný iba pri pitve, ale moderné diagnostické metódy umožňujú pozorovať cievne zmeny v čase a venovať pozornosť liečbe. Toto je obzvlášť dôležité, ak má pacient nestenóznu aterosklerózu brachiocefalických artérií dodávajúcich krv do mozgu. Je veľmi dôležité rozpoznať patológiu, pretože vonkajšie prejavy stenózy sa objavujú, keď je zablokovaná viac ako polovica tepny. Zakaždým, keď diagnóza môže zachrániť život pacienta.

 • Rizikové skupiny
 • Cievne zmeny v patológii
 • Faktory nemeztenóznej aterosklerózy
 • Známky patológie
 • Diagnóza patológie
 • Komplikácie choroby
 • Patologická liečba
 • prevencia

Rizikové skupiny

Choroba sa môže vyskytnúť nielen medzi staršími ľuďmi, ale aj medzi mladými ľuďmi. Väčšina ľudí frivolne verí, že vaskulárne patológie postihujú len starších ľudí av mladom veku by ste sa o ne nemali obávať. Daleko od toho, pretože také ochorenia, ako je arteriálna hypertenzia, mozgová mŕtvica a srdcový záchvat sú oveľa mladšie. Všetky tieto choroby, tak či onak, sú spojené s vaskulárnou permeabilitou a ich schopnosťou poskytovať orgánom krv, kyslík a živiny.

Štúdie však ukázali, že mladým ľuďom hrozí aj riziko neselektívnej aterosklerózy. Nasledujúce skupiny sú ohrozené patológiou:

 • Majú podobné ochorenie v najbližších príbuzných.
 • Predtým utrpel mŕtvicu alebo infarkt.
 • Trpia hypodynamiou, majú malý výkon.
 • S nadmernou hmotnosťou.
 • Jedenie iracionálne.
 • Náchylný k pocitom a stresu.

Takéto kategórie obyvateľstva, ako vidíte, nemajú vek a sexuálne charakteristiky, a preto nenostená ateroskleróza ohrozuje všetkých ohrozených ľudí.

Cievne zmeny v patológii

Nestanovenie aterosklerózy sa nezobrazí okamžite, predchádza jej dlhé prípravné obdobie, počas ktorého je telo ovplyvnené nepriaznivými faktormi.

V prvej fáze vývoja patológie je možné poznamenať tendenciu ciev spazmov - kontrakcie cievnej steny. Lekári sa domnievajú, že ide o ochrannú reakciu organizmu na stresové situácie a vaskulárny kŕč nie je závislý na vôli človeka, ale je kontrolovaný systémom hypofýzy a nadobličiek. Preto aj pri najmenšom strese, ktorý sa človek snaží vydržať bez pocitov, sa nádoby môžu drasticky znížiť. Následne sa môže vyskytnúť nestenótická ateroskleróza extrakraniálnych brachiocefalických artérií. Aby sa situácia zhoršila, steny ciev sa musia zriediť a ich priepustnosť sa zvyšuje. Určité faktory, ktoré postihujú osobu, vyvolávajú takéto patologické zmeny.

Vo fáze lipoidózy sa cieľ stáva priamo cievnymi stenami, do ktorých vstupujú do nádoby krvnou plazmou mastné inklúzie bez akejkoľvek prekážky.

Zaujímavým faktom je, že tukové usadeniny so stenóznou aterosklerózou sa líšia od stenóznych.

Ak sa plazma prekrýva s plaketou v prípade stenóznej patológie, potom v ne-stenóznej ateroskleróze plak neexistuje ako taká, ale všetky tukové usadeniny sú rozdelené na steny cievy v miestach alebo pruhoch.

Faktory nemeztenóznej aterosklerózy

Pretože je ťažké identifikovať neinzokomiálnu aterosklerózu v počiatočnom štádiu vývoja ochorenia aj vďaka moderným metódam, lekári robia predpokladané predpovede na základe faktorov ovplyvňujúcich osobu. Ak sú prítomné v živote pacienta, pravdepodobnosť ne-stenóznej aterosklerózy je pomerne vysoká.

Tieto faktory zahŕňajú:

 • Tendencia k výskytu angiospazmov.
 • Cievne patológie (vrodené, získané).
 • Prítomnosť chorôb, ako je cirhóza, diabetes mellitus, hypotyreóza, pankreatitída.
 • Vysoký cholesterol a prítomnosť škodlivých lipoproteínov v krvi.

Väčšina ochorení ovplyvňuje krvné cievy nôh a lebky, takže diagnózy nestenóznej aterosklerózy artérií dolných končatín a nestenóznej aterosklerózy extrakraniálnych artérií majú vedúce pozície medzi týmto typom patológie.

Známky patológie

Ako už bolo spomenuté, non-stenózna ateroskleróza sa môže považovať za tichú chorobu - začína sa, keď sa príznaky porúch objavia v neskorom štádiu vývoja ochorenia. V tomto ohľade existujú dve štádiá vývoja ochorenia:

 1. Predklinické, keď sa usadeniny na stenách krvných ciev neviedli k vzniku symptómov patológie.
 2. Pri prítomnosti klinických príznakov, keď sa pacienti už sťažujú na nevoľnosť. V tomto štádiu vývoja ochorenia sa najčastejšie zaznamenala únava, slabá pamäť, podráždenosť, nespavosť, neschopnosť sústrediť sa na niečo, nepozornosť. Pacienti, ktorí chodia na lekára s takýmito príznakmi, majú charakteristický vzhľad - zdá sa, že majú starší vek. Už vo veku päťdesiatich rokov sa pohybujú v malých schodoch, akoby sa báli, aby sa potkali, ako starci. Ich koža sa stávala suchou a chrumkavou, mužovia sa zdajú plešatá, začínajú kŕmiť nechty. Inteligentný obraz pacienta trpí. Pacienti sa sťažujú na bolesti hlavy a tinitus, nauzeu, výskyt necitlivosti v končatinách, letí do očí, rýchla únava zraku. Pacienti môžu pocítiť bolesť v srdci a ak existuje ateroskleróza stenóznej steny karotickej artérie, bolestivé kŕče v krku, ktoré sa vyskytujú, ako keby strieľali. Je ťažšie diagnostikovať aterosklerózu btsa, pretože je potrebné vykonať dôkladnú diferenciálnu diagnostiku s inými patologiami.

Diagnóza patológie

Pre kategóriu pacientov s možnou nestenóznou aterosklerózou sa vykonávajú nasledujúce vyšetrenia:

 • Rheoencephalography.
 • Reovasography.
 • Ultrazvuk srdca.
 • Angiografia.
 • Dopplerovské vyšetrenie (určuje aterosklerózu extrakraniálnych oblastí).
 • Ultrazvukové vyšetrenie krčných tepien.
 • Izotopové skenovanie.

Len s pomocou týchto štúdií je možné s vysokou presnosťou povedať, že takáto zmena v nádobách je prítomná.

Na začiatku liečby choroby včas musí byť diagnostikovaná čo najskôr. Niekoľko príznakov patológie musí byť potvrdené metódami výskumu hardvéru.

Komplikácie choroby

Samotná sérová ateroskleróza sa môže vyskytovať už niekoľko rokov bez viditeľných komplikácií, ale je to nebezpečná tým, že spôsobuje vážne komplikácie pre celý organizmus. Prvá komplikácia začína v ischemickom štádiu - pacient začína angíny, veľké tepny sú postihnuté, dochádza k cerebrálnej ischémii. V druhej fáze sa objavujú trombonerotické komplikácie, ktoré ohrozujú výskyt infarktu myokardu, embólie a mŕtvice. Najťažšie tretie štádium - v orgánoch sa vyskytujú nezvratné zmeny, keď dochádza k zjazveniu, a parenchým nemôže plne vykonávať svoje funkcie.

Patologická liečba

Liečba choroby sa má začať skôr. Pacientom sa odporúča aktívny životný štýl, ľahká telesná výchova, návšteva bazénu. Povinné odmietnutie zlých návykov - alkoholizmus a fajčenie. Je potrebné znížiť tok soli a živočíšnych tukov v tele. Tiež liečenie patológie je nutne podporované lekárskymi prostriedkami. Lekár predpíše pacientovi liek zo skupiny statínov, vazodilatanciá, lieky na prevenciu krvných zrazenín a riedenie krvi, komplexy vitamínov a minerálov, imunomodulátory. Základné lieky na odstraňovanie tukov z tela, ktoré inhibujú vstrebávanie a syntézu cholesterolu.

Je to dôležité! Liečba neliečenej aterosklerózy by mala byť predpísaná len lekárom na základe údajov z vyšetrení a klinického obrazu choroby.

prevencia

Najväčší účinok na non-stenótickú aterosklerózu poskytuje prevencia od raného veku. Zatiaľ čo pacienti sú ešte mladí, mali by si byť vedomí svojej náchylnosti na neistú aterosklerózu, preto sa odporúča, aby sa rizikové osoby začali profylaxizovať dlho predtým, ako môže byť potrebná liečba. Preto pre týchto pacientov ostávajú vždy relevantné otázky kontroly hladín cholesterolu v krvi, stabilizácia krvného tlaku, zníženie úrovne stresu v ich živote, striedanie práce a režimy odpočinku.

Čo je aterosklerotická choroba krčnej tepny?

Ateroskleróza karotických artérií je dosť bežnou chorobou, navyše v posledných rokoch táto choroba výrazne "získala mladšie". Choroba vedie k najzávažnejším komplikáciám, ak je pacient nepozorný na svoje zdravie a nezúčastňuje sa liečby.

Povieme vám, čo to je, prečo sa objavuje blokáda tepien a aké príznaky má a ako sa s ňou zaobchádza.

Úloha krčných ciev a nebezpečenstvo ich poškodenia

Karotidové artérie patria medzi najdôležitejšie cievy v ľudskom tele. Kŕmia všetky orgány hlavy, vrátane najdôležitejších - mozog. A ako viete, spotrebuje 1/5 všetkého kyslíka, ktorý vstupuje do krvi. V dôsledku toho, keď sa lúmen týchto krvných ciev zužuje, trpí najdôležitejší orgán tela.

Normálna cievna stena je hladká, s úplnou absenciou cudzích prvkov. Ak sú na stenách ukladané cholesterolové plaky, vzniká choroba nazývaná ateroskleróza. Zloženie plakov navyše obsahuje vápnikové, lipidové usadeniny. Všetci interferujú s normálnym prietokom krvi.

Depozícia plaku na stenách karotickej artérie nastáva, keď sú iné tepny už postihnuté aterosklerózou. Zvýšenie počtu a veľkosti takýchto usadenín vedie k tomu, že výživa mozgu je narušená, čo spôsobuje vznik mnohých nebezpečných komplikácií. Najťažším z nich je ischemická alebo hemoragická mŕtvica, často fatálna.

V počiatočných štádiách sa u pacienta objavuje ne-nosná ateroskleróza, ešte nevedie k zúženiu lumen cievy. Ale v neskorších štádiách ochorenia sa objaví stenózna ateroskleróza, ktorá spôsobuje prekážku života životne dôležitých ciev.

Prečo sa choroba vyvíja

Karotické tepny by mali ideálne fungovať hladko. To je dôležité, pretože prenášajú kyslík a živiny do mozgu. Avšak v priebehu času sa môžu zúžiť a stať sa tuhými. K tomu dochádza v dôsledku akumulácie aterosklerotických plátov na ich stenách.

Hlavné dôvody vývoja karotickej aterosklerózy sú:

 1. Zlé návyky, to je tabak na fajčenie a alkohol.
 2. Hypertenzia.
 3. Porušenie orgánov vnútornej sekrécie.
 4. Rôzne patológie metabolizmu tukov (na prvom mieste je obezita).
 5. Chyby v strave, porušenie strave predpísanej lekárom.
 6. Nepriaznivá genetická poloha.
 7. Časté zaťaženie nervov.
 8. Hypodynamia, tj nedostatočná fyzická aktivita.
 9. Niektoré predtým prenesené infekčné patológie.
 10. Poruchy imunitného systému (rovnako ako niektoré autoimunitné patológie).
 11. Diabetes mellitus. Táto choroba nepriaznivo ovplyvňuje metabolizmus tukov, v dôsledku čoho telo dobre nespracúva tuky.
 12. Zvýšené hladiny "zlého" cholesterolu, triglyceridov v krvi prispieva k intenzívnemu usadzovaniu aterosklerotických plátov na stenách krčných tepien.

Zvyčajne uvedené dôvody ovplyvňujú telo v komplexe. Z tohto dôvodu sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku aterosklerózy.

V zriedkavých prípadoch sa ochorenie môže vyvinúť v dôsledku karotického aneuryzmu alebo dysplázie.

Typické príznaky ochorenia

Aterosklerotická lézia krčných ciev je nebezpečná, pretože sa v skorých štádiách nevykazuje, nedáva výrazné znaky. A lekár objaví ochorenie často už vtedy, keď poškodenie vnútorných krčných tepien dosiahne výraznú úroveň.

Napriek tomu však existuje niekoľko znakov, podľa ktorých možno podozrievať zo samotnej choroby a konzultovať s lekárom v čase.

Takže v počiatočných štádiách by sa mali upozorniť na ischemické záchvaty, ktoré však rýchlo prechádzajú. Symptómy takýchto útokov:

 • pocit mravčenia alebo znecitlivenia polovičného tela;
 • svrbenie v končatinách;
 • pocit stuporov;
 • poruchy reči (stane sa nečitateľným);
 • zhoršenie zraku v jednom oku;
 • strata pocitu jednej končatiny.

Po progresii ochorenia tieto príznaky vyzerajú jasnejšie a prechodné útoky trvajú dlhšie. To je istý signál, že musíte čo najskôr ísť na lekára.

Osobitnú pozornosť venujeme čitateľom skutočnosti, že uvedené príznaky sú predchodcom mŕtvice. To znova naznačuje, že pomoc lekára je potrebná čo najskôr!

Možnosti vývoja choroby

Ako už bolo uvedené, najnebezpečnejšou komplikáciou aterosklerózy je mozgová príhoda. Existujú také varianty vývoja ochorenia v prípade upchatých artérií s aterosklerotickými plakmi:

 • Progresívny pokles arteriálneho prietoku krvi do mozgu.
 • Roztrhnutie aterosklerotických plakov. Pritom sa môžu s krvou šíriť do menších nádob. Takto je normálny prietok krvi do určitej časti mozgu zablokovaný, a preto zomrie.
 • Uzavretie prietoku krvi s krvnou zrazeninou (trombus). To je spôsobené tým, že krvné doštičky sa hromadia v oblasti prietoku krvi v dôsledku pretrhnutia plakov. Spájajú sa a tvoria krvnú zrazeninu. Ak je veľký, spomaľuje tok krvi, čo spôsobuje záchvat.

Diagnostické funkcie

 • Pre stanovenie diagnózy je potrebná starostlivá kontrola pacienta. Iba po primeranom vyšetrení sa môže predpísať správna liečba karotickej aterosklerózy. Diagnóza začína s anamnézou. Lekár musí určiť rizikové faktory choroby.
 • Je dôležité vytvoriť auskultáciu (konkurz) karotických tepien.
 • Tiež sa meria krvný tlak, pretože zvýšené hodnoty tonometra môžu naznačovať poruchy v krčnej tepne.
 • Vyžaduje sa tiež ultrazvukové vyšetrenie s Dopplerovým cievnym skenovaním. Táto metóda vyšetrenia je úplne bezpečná a bezbolestná a umožňuje presne stanoviť diagnózu.

V prípade pochybných výsledkov vyšetrenia musí byť pacientovi predpísaný typ diagnostiky ako:

 1. Počítačová tomografia (CT). Poskytuje možnosť presne určiť štruktúru tepien. CT sa nutne vykonáva s použitím kontrastnej látky.
 2. Magnetická rezonančná tomografia.
 3. Angiografia sa musí vykonať pomocou špeciálnych kontrastných látok. Vzhľadom na riziko roztrhnutia aterosklerotického plaku sa tento typ diagnostiky zriedka používa teraz.

Princípy liečby

Treba poznamenať, že iba komplexná liečba umožňuje normalizovať stav tepien. A mali by ste to začať čo najskôr.

Liečba ľudovými prostriedkami spravidla neprináša očakávané výsledky. Súčasne dochádza k strate drastického času a namiesto reliéfu dochádza k výraznej exacerbácii patológie.

Prvým krokom je nastavenie výkonu. Diéta zakazuje používanie takýchto potravín ako:

 • údené jedlá;
 • tuk;
 • tučné potraviny;
 • sóda;
 • alkohol;
 • káva a silný čaj;
 • chlieb vyrobený z vysoko kvalitnej múky;
 • sladkosti.

Menu by malo byť viac čerstvej zeleniny, ovocia, riadu, dusené.

Lieková terapia sa vyžaduje aj:

 1. Použité lieky, ktoré zmierňujú príznaky aterosklerózy.
 2. Zvyčajne je pacientovi predpísané lieky znižujúce krvný tlak. Potreba ich menovania musí byť zvážená.
 3. Je veľmi dôležité brať peniaze na zníženie hladiny cholesterolu. Pomáhajú znížiť intenzitu depozitov aterosklerotických plátov na stenách krvných ciev.
 4. Súčasne sa používajú lieky na normalizáciu metabolizmu a celkové posilnenie krvných ciev.
 5. Niekedy lekár môže pacientovi predpísať malé množstvo kyseliny acetylsalicylovej, aby sa zabránilo tvorbe krvných zrazenín. Takéto ošetrenie by sa malo vykonávať dlhší čas. Pravidelný príjem aspirínu prispieva k normalizácii krvného obehu a znižuje riziko vzniku nebezpečných komplikácií.

Samošetrenie aterosklerózy je prísne kontraindikované! Môže to viesť k extrémne nebezpečným následkom.

Chirurgická intervencia

Ak vyššie uvedené konzervatívne metódy liečby neprinášajú očakávané výsledky, potom sa zvažuje otázka chirurgického zákroku. K tomu môže lekár predpísať také typy operácií, ako sú:

 1. Karotidová endarterektómia. Obvykle sa vykonáva pomocou všeobecnej anestézie. Po tom, ako lekár urobí malý rez, sa platňa odstráni.
 2. Balónová angioplastika sa vykonáva v prípadoch, keď je endarterektómia kontraindikovaná. Takáto operácia je tiež odôvodnená, ak je aterosklerotický povlak na ťažko dostupnom mieste. Tento zákrok možno vykonať aj pri lokálnej anestézii.
 3. Stentom je, že prepichnutie tepny sa vykonáva v oblasti stehna alebo ramena. Potom sa do lúmenu karotickej artérie - malého kovového zariadenia - vloží stent. Rozširuje lumen cievy a umožňuje normálny prietok krvi.

Angioplastika je dnes relatívne novým spôsobom liečby. Jeho účinok na cievy a na organizmus ako celok je stále predmetom dôkladného výskumu. Avšak u pacientov s vysokým rizikom komplikácií tieto typy operácií dokazujú svoju účinnosť.

O národnom zaobchádzaní a prevencii chorôb

Iba špeciálna diéta je oprávnená iba v počiatočných fázach. Okrem prechodu na šetriacu stravu bude veľmi užitočné dodržiavať tieto odporúčania:

 1. Jedzte až 1 kg čerešní denne (je lepšie piť s mliekom).
 2. Je užitočné jesť čierne ríbezle, slivky, baklažán, melón.
 3. Cukor sa môže spotrebovať, ale len vo veľmi obmedzenom množstve.
 4. Menu by malo mať viac cesnaku a cibule.
 5. Namiesto bežného čierneho čaju by sa mali konzumovať nápoje z listov čierneho ríbezle, jahody, čučoriedky, sušeného ovocia.
 6. Pomáha priniesť "zlý" cholesterol do vlašských orechov, kukurice a olivového oleja.
 7. Normalizujte tlakové vývary a čaje z citrónového balzamu, hlohu.

Takéto liečebné opatrenia sú dôležité iba vtedy, ak ochorenie nedosiahlo ďaleko. Ak je potrebná operácia, musí sa uskutočniť čo najskôr.

Medzi preventívne opatrenia by mali byť takéto:

 • okamžité zastavenie fajčenia a konzumácie alkoholu;
 • telesné cvičenia;
 • diéty;
 • normalizácia telesnej hmotnosti;
 • sledovanie krvného tlaku a hladiny cukru v krvi.

Zabránenie tejto patológii je oveľa jednoduchšie ako jej liečenie. V mnohých prípadoch sa odporúča operácia na úspešné obnovenie normálneho krvného obehu.

Čo je stenótická arterioskleróza?

Kardiovaskulárne ochorenia čoraz viac spôsobujú postihnutie a smrť po celom svete. Jednou z týchto patológií je stenótická ateroskleróza. Ľudia nazývajú chorobu "pomalým zabijakom". To je spôsobené tým, že je dlhodobo asymptomatické, a to už v počiatočných fázach vedie k nezvratným poruchám v tele.

Aby sa zabránilo smrteľným následkom stenózy aterosklerózy, je potrebné čo najskôr diagnostikovať a začať liečiť.

Čo je stenótická arterioskleróza

Často pacienti, ktorí počuli o diagnóze stenózy aterosklerózy, sa čudujú: "Čo je to?". Stenózna ateroskleróza je aterosklerotická lézia výstelky cievnej vrstvy väčšiny dôležitých orgánov. Vývoj ochorenia súvisí s pretrvávajúcim zvýšením cholesterolu v krvi. Súčasne narastá nerovnováha medzi hladinami HDL a LDL, čo spôsobuje tvorbu tukových plátov, ktoré sa prilepia na vnútornú výstelku tepien. To vedie k významnému zníženiu kvality krvného obehu v cieľových orgánoch.

Cievne zmeny v patológii sú nezvratné. Lúmen cievy je výrazne znížený a v priebehu času sa rozvinie plná stenóza. Toto rozlišuje stenóznu verziu choroby od stenózy. Stenózna ateroskleróza sa najčastejšie vyskytuje u ľudí dospelého a staršieho veku, ktorí majú jeden alebo viac rizikových faktorov pre svoj vývoj.

Symptómy a príčiny patológie

Vo väčšine prípadov v počiatočných štádiách prebieha stenótová ateroskleróza bez viditeľných klinických príznakov. Iba vtedy, keď choroba postupuje, objavujú sa určité príznaky. Klinické prejavy a možné dôsledky závisia od vaskulárnych prvkov, ktorých orgány sa zúčastňujú na patologickom procese. Akákoľvek oblasť tela je ovplyvnená stenóznou aterosklerózou, objavuje sa tu bolesť vo forme nepohodlia. Znamená to významné porušenie prietoku krvi.

Stenózna ateroskleróza sa nerozvíja od začiatku. Existuje niekoľko dôvodov vedúcich k vzniku tejto multiorganickej patológie. Patria medzi ne:

 • prítomnosť škodlivých závislostí (zneužívanie alkoholu, tabak na fajčenie alebo vodná fajka);
 • výživa obohatená živočíšnymi tukami;
 • nedostatok adekvátnej fyzickej aktivity;
 • extra libier;
 • funkčné a organické poškodenie pečene;
 • narušenie metabolizmu uhľohydrátov;
 • (ženy sú menej náchylné na aterosklerózu);
 • vek nad 45 rokov.

Pri prvých príznakoch stenózy aterosklerózy je potrebné konzultovať lekára, ktorý predpíše potrebné vyšetrenie. Zlatým štandardom pre diagnostiku stenóznej aterosklerózy je Dopplerovská štúdia ciev. Sú to echografické príznaky krvného toku, ktoré naznačujú prítomnosť tejto patológie.

Bežné lézie

Stenózna ateroskleróza je multifokálna patológia, ktorá ovplyvňuje krvný obeh väčšiny dôležitých orgánov. Vývoj patologického procesu môže zahŕňať niekoľko anatomických oblastí. To určuje klinický obraz choroby.

Karotidové artérie

Karoticka ateroskleróza nie je nezvyčajná. V tejto variante patológie sa mastné plaky ukladajú na vnútorný povrch ľavej a pravice OCA, rovnako ako ich vetvy, ktoré sú umiestnené vo vnútri a mimo lebky. Vonkajšie vetvy karotických tepien prenášajú krv do tkanív lebečnej tváre. Stenóza tejto oblasti vaskulárneho lôžka sa prejavuje znecitlivenosťou tváre, porušením všetkých typov citlivosti tejto oblasti.

Aterosklerotické poškodenie intrakraniálnych vetiev krčnej tepny je nebezpečnejšie. Vzhľadom na to, že prenášajú krv do mozgu, je možné čiastočné zhoršenie jeho perfúzie. To sa prejavuje častými bolesťami hlavy, pravidelnými mdlobami, neustálym pocitom závratov. Patologické poškodenie karotických artérií na oboch stranách často vedie k narušeniu prívodu krvi do optických nervov, čo môže viesť k úplnej slepote.

Plavidlá dolných končatín

Najbežnejšou oblasťou aterosklerotického poškodenia stenóznej povahy sú artérie nohy. Ochorenie je rozptýlené a na začiatku sa nezjavuje. Postupne sa začne objavovať a narastá narušenie citlivosti tejto oblasti, koža sa stáva chladnou na dotyk. Ako postupuje patologický proces, pacienti si všimnú bolesť, akoby chôdzu, čo spôsobuje, že sa zhoršujú. V pokročilom štádiu, krívaní, pocit necitlivosti, bolesť nezmizne ani pri úplnom odpočinku.

Ak čas nespomalí progresiu ochorenia, vedie k závažným trofickým poruchám. Mäkké tkanivá dolných končatín už nedostávajú potrebné množstvo kyslíka a živín krvou, v dôsledku čoho zomierajú. Konečným výsledkom aterosklerotického poškodenia ciev nohy je vývoj gangrény, ktorá môže spôsobiť smrť pacienta.

Koronárne artérie

Veľmi nebezpečná je atenózna ateroskleróza koronárnych ciev, ktoré zabezpečujú výživu srdcového svalu. S rozvojom patologického procesu v tejto oblasti sa pravdepodobne zvyšuje pravdepodobnosť akútnej ischémie, ktorá spôsobuje srdcový záchvat. Chronická ischémia nastáva v dôsledku neúplnej obštrukcie ložiskových srdcových tepien. Výsledkom sú časté záchvaty angíny - bolesť za hrudnou kosťou, ktorá sa objavuje počas cvičenia alebo v stave úplného odpočinku.

Počas útoku sa u pacientov prejavuje pocit strachu, sú pokryté studeným potom, môžu jasne indikovať lokalizáciu bolesti. Pri úplnom zablokovaní jednej z veľkých koronárnych artérií sa vyvinie infarkt srdcového svalu, ktorý je často smrteľný. Stenózna ateroskleróza koronárnych ciev postupuje pomerne rýchlo. Je to spôsobené ich pomerne malým priemerom.

Mozgové plavidlá

Nemenej nebezpečnou možnosťou patológie je atenózna ateroskleróza hlavných tepien hlavy. Masívne aterosklerotické poškodenie mozgových ciev často vedie k ischemickej mŕtvici. U pacientov s takouto lokalizáciou ochorenia sa často vyskytujú bolesti hlavy, dochádza k poklesu kognitívno-mnestickej funkcie, vestibulárne poruchy sú možné, vo vážnych prípadoch sa rozvíja afázia, pacienti strácajú schopnosť kontrolovať svoje pocity a emócie, strácajú svoju schopnosť sebaobrany a neuznávajú ostatných.

Ostatné systémy tela

Niekedy lekári diagnostikujú stenóznu aterosklerózu brachiocefalického kmeňa vertebrálnych artérií. Táto oblasť obehového systému nesie krv do okcipitálnej oblasti hlavy a krčnej chrbtice. Zúženie lúmenu týchto ciev sa prejavuje bolesťou hlavy v occiput, zhoršením videnia. Ťažké poškodenie vedie k porušeniu dodávania krvi do mozočku, čo sa prejavuje ako porušení koordinačnej funkcie.

Cievne vetvy vychádzajúce z brachiocefalického kmeňa nesú krv do pravej ruky. Ich porážanie vedie k zhoršenému prietoku krvi do hornej končatiny, čo sa prejavuje jeho znecitlivenosťou, ochladením a atrofiou svalovej vrstvy. V priebehu času dochádza k narušeniu trofických mäkkých tkanív, čo spôsobuje ich masové vymieranie.

Prevencia a liečba chorôb

Po diagnóze stenóznej aterosklerózy je potrebné začať liečbu čo najskôr. K dnešnému dňu existujú liečebné a chirurgické metódy liečby. Aby sa maximalizoval terapeutický účinok, je potrebná korekcia životného štýlu pacientov. Pacienti by mali dodržiavať vyváženú výživu, systematicky vykonávať kardiovaskulárne cvičenia, úplne opustiť závislosť a v prípade potreby vykonávať korekciu telesnej hmotnosti.

Liečba liekov je predpísaná výlučne lekárom. Na tento účel sa používajú lieky týchto skupín: statíny, sekvestranty žlčových kyselín, dezagreganty, fibráty. Chirurgická liečba je indikovaná, ak nie je dosiahnutý účinok konzervatívnej liečby. Chirurgické zákroky sú uzavreté (stenting) a otvorené (bypass, endarterectomy) typu. Voľba spôsobu chirurgického zákroku, ktorý lekár hovorí individuálne s každým pacientom.

Pri komplikáciách stenózy aterosklerózy artérií dolných končatín je liečba radikálna. V tomto prípade je potrebné vykonať amputáciu postihnutej končatiny ďalšou liečivou liečbou.

Stenózna ateroskleróza je zákerné ochorenie, ktoré nesie veľké nebezpečenstvo pre telo. Aby ste sa nestali jeho obeťou, stačí nasledovať jednoduché preventívne odporúčania: racionálne jesť, byť fyzicky aktívne, vyhýbať sa častým stresovým situáciám, udržiavať normálnu telesnú hmotnosť a po dosiahnutí zrelého veku monitorovať stav metabolizmu tukov ročne, zbaviť sa škodlivých závislostí.

Pinterest